مطالب مرتبط با واژه ''

  رویکردهای متفاوت تیمور بختیار در مواجهه با حکومت پهلوی؛

  روابط پیدا و پنهان اولین رئیس ساواک با انگلیس و آمریکا

  سناریوی بختیار برای به قدرت رسیدن، انجام کودتا و ساقط کردن نظام پهلوی بود که با واکنش آمریکاییها مواجه شد. بختیار با آلن دالاس و روزولت در این ارتباط صحبت کرده بود و از آنجا که آنها شاه را در جریان این اقدامات گذاشته بودند، محمدرضا در اولین فرصت مناسب، وی را از ریاست ساواک برکنار کرد...
  1397/6/3 06:00

  احمد بدر (نصیرالدوله)

  احمد بدر فرزند میرزا عبدالوهاب خان آصف‌الدوله شیرازی در ماه رجب 1287 قمری برابر با سال 1249 خورشیدی در رشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی او در نزد پدر و معلمان ایرانی گذشت و در ادبیات فارسی و عربی صاحب معلومات عمیق شد. سپس نزد معلمان ایرانی و اروپایی به فراگیری علوم ریاضی و طبیعی و...
  1394/8/19 15:11

  محمدعلی بامداد

  محمدعلی بامداد فرزند رفیع‌الممالک در سال 1263 خورشیدی در مشهد به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی و سطوح را نزد اساتیدی از جلمه حاج میرزا حبیب خراسانی، سید علی حایری یزدی، شیخ محمدعلی معروف به فاضل ملا عباسعلی و میرزا محمد آقازاده در خراسان به اتمام رسانید. او به تشویق استادش، میرزا محمد آقازاده...
  1394/5/24 10:53

  محمدعلی بامداد

  محمدعلی بامداد فرزند رفیع‌الممالک در سال 1263 خورشیدی در مشهد به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی و سطوح را نزد اساتیدی از جلمه حاج میرزا حبیب خراسانی، سید علی حایری یزدی، شیخ محمدعلی معروف به فاضل ملا عباسعلی و میرزا محمد آقازاده در خراسان به اتمام رسانید. او به تشویق استادش، میرزا محمد آقازاده...
  1394/5/24 10:53
4

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.