مطالب مرتبط با واژه 'آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی'

  «آیت‌الله مهدوی کنی واحیای موقوفات حوزه علمیه مروی»درگفت وشنود با محمدجواد کیانی‌نیا

  خدمات او درتاریخ حوزه مروی بی نظیر است

  روزهایی که برما می گذرد، تداعی‌گر سومین سالگرد ارتحال عالم ربانی آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی است. آن بزرگوار پس از ارتحال آیت‌الله حاج شیخ محمدباقرآشتیانی و به حکم رهبرکبیرانقلاب به عنوان متولی مدرسه مروی منصوب شد ودرطول این مدت، دراحیای موقوفات این مدرسه وارتقای سطح تحصیلی طلاب، خدماتی ارجمند را به انجام رساند. درگفت وشنودی که پیش روی شماست، جناب محمدجوادکیانی‌نیامعاونت سابق اداری مدرسه مروی در این باره سخن گفته است. امید آنکه مقبول افتد.
  1396/8/2 10:10

  «جستارهایی در حیات سیاسی واجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی»درگفت وشنود با بانو قدسیه سرخه‌ای

  برنامه ساواک، خرد کردن خانواده زندانیان سیاسی بود

  بانو قدسیه سرخه‌ای ریاست کنونی پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ه)، فرزند آیت‌الله حاج شیخ زین العابدین سرخه‌ای و همسر عالم مجاهد مرحوم آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی است. وی درسالروز ارتحال همسر ارجمند خویش، درگفت وشنودی با سایت موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران به شمه ای از خاطرات خویش از حیات سیاسی و اجتماعی آن بزرگوار اشاره کرده است. امید آنکه مقبول افتد.
  1396/7/25 14:07

  نشست خبری کنگره ملی « آیت‌الله مهدوی‌کنی» برگزار شد

  موسی حقانی با اشاره به نقش مهم آیت‌الله مهدوی‌ کنی در عبور از شیوه مبارزه علمای سلف به شیوه جدید، از محورهای کنگره ای سخن گفت که به منظور تبیین شخصیت این روحانی مبارز برگزار خواهد شد.
  1396/5/18 16:10

  «آیت الله محمدرضا مهدوی کنی در کسوت یک مبارز»درگفت وشنود با دکتر اسدالله بادامچیان

  شکنجه‌گران رژیم شاه را به ستوه آورده بود

  اسدالله بادامچیان از مبارزان دوران نهضت اسلامی است وبا مرحوم آیت الله محمدرضا مهدوی کنی،ارتباطی دیرین داشته است.او از فعالیت های خارج وداخل از زندان که با محوریت یا تعامل آیت الله انجام می گرفت،خاطراتی شنیدنی دارد که شمه ای از آن را در این گفت وشنود بیان کرده است.امید انکه مقبول افتد.
  1395/8/11 09:48

  «آیت الله مهدوی کنی وآیت الله طالقانی،خاطراتی از یک تعامل دیرین»درگفت وشنود با سید مهدی طالقانی

  استقلال رای وآزادگی او کم نظیر بود

  فقید سعید آیت الله مهدوی کنی از دوستان وهمرزمان پرسابقه مجاهد بزرگ آیت الله سید محمود طالقانی بود.آن دو مبارز خستگی ناپذیر،سالهای فراوان بایکدیگر دوستی وهمگامی داشتند ورنج های مشترکی را متحمل گشتند.درگفت وشنود حاضر جناب سیدمهدی طالقانی فرزند آیت الله طالقانی،به بازگویی بخشی از خاطرات خویش از تعاملات آن دو روحانی مبارز پرداخته است. امید آنکه مقبول افتد.
  1395/8/10 16:52

  «خاطراتی از پیشینه ومنش فکری ومبارزاتی آیت الله محمدرضا مهدوی کنی»درگفت وشنود با محمد مهدی عبدخدایی

  نظام اسلامی را حاصل عمر خود می‌دانست

  محمد مهدی عبد خدایی از دوران نوجوانی وهمگامی با شهید سید مجتبی نواب صفوی، با مرحوم آیت الله محمدرضا مهدوی کنی آشنا شد و این آشنایی ودوستی،تا پایان حیات آن بزرگوار تداوم یافت.او از این صمیمیت ِطولانی،خاطراتی شنیدنی دارد که شمه ای از آن را در گفت وشنود پیش روی بیان داشته است.
  1395/8/10 16:46

  «آیت الله محمدرضا مهدوی کنی ومواجهه با پدیده افراطی گری»در گفت وشنودبا مهندس سید رضا میرمحمدصادقی

  بسیار محتاط بود و آسان حکم نمی‌داد

  مهندس سید رضا میرمحمدصادقی از پیشگامان نهضت اسلامی در شهر اصفهان به شمار می رود.وی از آغازین ماههای سال 1356 با مرحوم آیت الله مهدوی کنی آشنا شد وتا پایان حیات ،ارتباط خویش را با ایشان حفظ کرد.او در گفت وشنودی که پیش روی دارید،به بیان خاطرات خویش از مواجهه آیت الله با افراطیون اصفهان پرداخته است.امید آنکه مقبول افتد.
  1395/8/10 16:34
44

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.