«سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

زنده‌یاد آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی، نماینده فقید امام و رهبری در شهر کاشان و امام جمعه نامدار این شهر، از نمادهای خلق‌وخوی حسنه و سلوک اجتماعی تأثیرگذار به‌شمار می‌آمد و در منطقه فعالیت خویش نیز محبوبیتی در خور داشت. در ادامه تلاش شده است با زبان تصویر، این خصلت آن روحانی متقی تبیین شود.

تاریخ : 1398/02/24 16:47
 • «سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی در حال سخنرانی برای عده‌ای از رزمندگان در دوران دفاع مقدس

 • «سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی در حال اقامه نماز جمعه شهر کاشان

 • «سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی در حال اقامه نماز جمعه شهر کاشان

 • «سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی در حاشیه اقامه نماز جمعه شهر کاشان

 • «سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی در حال گفت‌وگو با رزمندگان در حاشیه یکی از بازدیدهای خود از جبهه‌ها

 • «سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی در حال گفت‌وگو با رزمندگان در حاشیه یکی از بازدیدهای خود از جبهه‌ها

 • «سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی در کنار آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی و شهید صیاد شیرازی در حاشیه یکی از بازدیدها

 • «سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی در بازدید از مجتمع توان‌بخشی امام سجاد(ع) کاشان

 • «سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی در بازدید از مجتمع توان‌بخشی امام سجاد(ع) کاشان

 • «سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی در بازدید از مجتمع توان‌بخشی امام سجاد(ع) کاشان

 • «سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی در بازدید از مناطق اسکان جنگ‌زدگان

 • «سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی در حاشیه یکی از بازدیدهای خود از جبهه‌ها

 • «سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی در حاشیه یکی از دیدارهای مردمی در دفتر خود در کاشان

 • «سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی در حال اقامه نماز جماعت در دفتر خود در شهر کاشان

 • «سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی در حال سخنرانی برای مردم کاشان

 • «سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی در حال سخنرانی برای مردم کاشان

 • «سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی در دیدار با شهید آیت‌الله سیدمحمد باقر حکیم در دفتر خود در شهر کاشان

 • «سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی در دیدار با آیت‌الله سیدمحمدعلی موسوی جزایری در دفتر خود در شهر کاشان

 • «سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

  بهمن 1354. آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی در دیدار با چند تن از عالمان اهل سنت که به شهر کاشان آمده بودند

 • «سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی در کنار چند تن از روحانیان شهر کاشان

 • «سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی در کنار چند تن از روحانیان شهر کاشان

 • «سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی در حال ایراد خطبه‌های نماز جمعه در شهر کاشان

 • «سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

  دهه 1370. آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی در حال سخنرانی در یکی از دیدارهای عمومی

 • «سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

  دهه 1370. آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی در حال سخنرانی در یکی از دیدارهای عمومی

 • «سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

  دهه 1370. آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی در حال سخنرانی در یکی از دیدارهای عمومی

 • «سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

  دهه 1370. آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی در حال جلوس در یکی از اعیاد

 • «سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

  دهه 1370. آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی در حال جلوس در یکی از اعیاد

 • «سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

  دهه 1370. آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی در حال جلوس در یکی از اعیاد

 • «سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

  دهه 1370. آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی در یکی از مجالس روضه محرم در شهر کاشان

 • «سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

  دهه 1370. آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی در سفر حج عمره

 • «سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

  دهه 1370. آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی

 • «سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

  دهه 1370. آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی در کنار فرزندش

 • «سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی

 • «سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

  دهه 1370. آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی

 • «سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

  دهه 1370. آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی

 • «سلوک اجتماعی آیت‌الله سیدمهدی یثربی کاشانی» در آیینه تصاویر

  دهه 1380. آیت‌الله حاج سیدمهدی یثربی کاشانی در واپسین سال‌های حیات

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.