حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(4)

پیش‌کسوتی در امر خطابه دینی و نیز مواجهه طولانی با دین‌ستیزی در ایران، زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی را به شخصیتی ماندگار مبدل ساخته است. هم از این روی است که تا هم اینک روایت و تحلیل تاریخی درباره وی جریان دارد و موضوعی در خور سخن قلمداد می‌شود. در سالروز رحلت این عالم نامدار، بخشی از تصاویر تاریخی وی در دوره‌های گوناگون حیات را به شما تقدیم می‌کنیم.

تاریخ : 1398/02/23 15:50
 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1350. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(4)

  آبان 1325. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در حال سخنرانی در میدان امام خمینی (توپخانه) تهران در پی رحلت آیت‌الله حاج سیدابوالحسن اصفهانی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(4)

  1328. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در حال پیاده شدن از هواپیما در فرودگاه کراچی پاکستان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(4)

  1328. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی پس از پیاده شدن از هواپیما در فرودگاه کراچی پاکستان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(4)

  1328. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی پس از پیاده شدن از هواپیما در فرودگاه کراچی پاکستان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(4)

  1328. پاکستان؛ حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی بر مزار محمدعلی جناح

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(4)

  1328. پاکستان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در دیدار با خواجه نظام‌الدین از مقامات ارشد این کشور

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(4)

  1328. پاکستان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در دیدار با تنی چند از نخبگان این کشور

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(4)

  1328. پاکستان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در دیدار با تنی چند از نخبگان این کشور

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(4)

  1328. پاکستان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در مصاحبه مطبوعاتی با عده‌ای از خبرنگاران

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(4)

  اواخر دهه 1320. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در حال ورود به مسجد امام خمینی بازار تهران (شاه سابق) برای ایراد سخنرانی در ماه مبارک رمضان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(4)

  1330. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی و تنی چند از اطرافیان در سفر به مشهد

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(4)

  1330. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در بازدید از موزه آستان قدس رضوی(ع)

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(4)

  اواسط دهه 1330. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در حال سخنرانی در حرم حضرت معصومه(ع)

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(4)

  اواسط دهه 1330. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در حال سخنرانی در حرم حضرت معصومه(ع)

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1330. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در حال سخنرانی در شهر بهشهر

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(4)

  بهمن 1335. کراچی؛ حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در میان جمعی از روحانیان و شخصیت‌های شیعی پاکستان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(4)

  اواخر دهه 1330. حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در سفارت پاکستان در تهران

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(4)

  اردیبهشت 1339. فرودگاه مهرآباد تهران؛ حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در حلقه مشایعت‌کنندگان در سفر استعلاجی وی به کشور آلمان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(4)

  اردیبهشت 1339. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در سفر استعلاجی به کشور آلمان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(4)

  اردیبهشت 1339. هامبورگ؛ عیادت حجت‌الاسلام والمسلمین محمد محققی، نماینده آیت‌الله بروجردی، از حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(4)

  اردیبهشت 1339. هامبورگ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در کنار فرزندش در یکی از بیمارستان‌ها

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(4)

  1339. اجتماع مردم در منزل حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی هنگام بازگشت وی از آلمان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1340. فومن؛ حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در حاشیه یک سفر تبلیغی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1340. گنبد؛ حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در حاشیه یک سفر تبلیغی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1340. گنبد؛ حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در حاشیه یک سفر تبلیغی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1340. گنبد؛ حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در حاشیه یک سفر تبلیغی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(4)

  1358. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در حال سخنرانی در مسجد گوهرشاد آستان قدس رضوی(ع)

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(4)

  شهریور 1358. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در کنار تنی چند از مراجع تقلید در مراسم ترحیم آیت‌الله سیدمحمود طالقانی در مسجد اعظم قم

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در آیینه تصاویر(4)

  1360. فرودگاه تبریز؛ حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی فلسفی در حاشیه یک سفر تبلیغی

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.