دوران مدیریت شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی بر قوه قضائیه در آیینه تصاویر(2)

39 سال پیش در چنین روزهایی، امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب، سکان مدیریت قوه قضائیه را به دست شخصیتی سپرد که به‌حق می‌توان او را معمار این دستگاه در دوران پس از پیروزی انقلاب دانست. اینک در تکریم خدمات آن عالم مدبّر در این مسند، تصاویری از دوران تصدی دیوان عالی کشور توسط وی را به شما تقدیم می‌کنیم.

تاریخ : 1397/12/28 10:28
 • دوران مدیریت شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی بر قوه قضائیه در آیینه تصاویر(2)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و عده‌ای از همکارانش در قوه قضائیه در دیدار با امام خمینی

 • دوران مدیریت شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی بر قوه قضائیه در آیینه تصاویر(2)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و عده‌ای از همکارانش در قوه قضائیه در دیدار با امام خمینی

 • دوران مدیریت شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی بر قوه قضائیه در آیینه تصاویر(2)

  تیر 1359. شهید آیت‌الله دکتر بهشتی به عنوان ریاست قوه قضائیه در کنار رئیس‌جمهور وقت، هنگام تحلیف وی در مجلس شورای اسلامی

 • دوران مدیریت شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی بر قوه قضائیه در آیینه تصاویر(2)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در بازدید از یکی از کارگاه‌های زندانیان در تهران

 • دوران مدیریت شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی بر قوه قضائیه در آیینه تصاویر(2)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در بازدید از یکی از کارگاه‌های زندانیان در تهران

 • دوران مدیریت شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی بر قوه قضائیه در آیینه تصاویر(2)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در بازدید از یکی از کارگاه‌های زندانیان در تهران

 • دوران مدیریت شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی بر قوه قضائیه در آیینه تصاویر(2)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در بازدید از یکی از کارگاه‌های زندانیان در تهران

 • دوران مدیریت شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی بر قوه قضائیه در آیینه تصاویر(2)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در حال سخنرانی برای عده‌ای از کارکنان قوه قضائیه در تالار دادگستری

 • دوران مدیریت شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی بر قوه قضائیه در آیینه تصاویر(2)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در حال سخنرانی برای عده‌ای از کارکنان قوه قضائیه در تالار دادگستری

 • دوران مدیریت شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی بر قوه قضائیه در آیینه تصاویر(2)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در حال سخنرانی برای عده‌ای از کارکنان قوه قضائیه در تالار دادگستری

 • دوران مدیریت شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی بر قوه قضائیه در آیینه تصاویر(2)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در دفتر رئیس دیوان عالی کشور در ساختمان دادگستری

 • دوران مدیریت شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی بر قوه قضائیه در آیینه تصاویر(2)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در دفتر رئیس دیوان عالی کشور در ساختمان دادگستری

 • دوران مدیریت شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی بر قوه قضائیه در آیینه تصاویر(2)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در دفتر رئیس دیوان عالی کشور در ساختمان دادگستری

 • دوران مدیریت شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی بر قوه قضائیه در آیینه تصاویر(2)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در حال گفت‌وشنود مطبوعاتی در ساختمان دادگستری

 • دوران مدیریت شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی بر قوه قضائیه در آیینه تصاویر(2)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در حال گفت‌وشنود مطبوعاتی در ساختمان دادگستری

 • دوران مدیریت شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی بر قوه قضائیه در آیینه تصاویر(2)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در حال گفت‌وشنود مطبوعاتی در ساختمان دادگستری

 • دوران مدیریت شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی بر قوه قضائیه در آیینه تصاویر(2)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در حال گفت‌وشنود مطبوعاتی در ساختمان دادگستری

 • دوران مدیریت شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی بر قوه قضائیه در آیینه تصاویر(2)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در حال گفت‌وشنود مطبوعاتی در ساختمان دادگستری

 • دوران مدیریت شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی بر قوه قضائیه در آیینه تصاویر(2)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در حال گفت‌وشنود مطبوعاتی در ساختمان دادگستری

 • دوران مدیریت شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی بر قوه قضائیه در آیینه تصاویر(2)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در حال گفت‌وشنود مطبوعاتی در ساختمان دادگستری

 • دوران مدیریت شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی بر قوه قضائیه در آیینه تصاویر(2)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در حال گفت‌وشنود مطبوعاتی در ساختمان دادگستری

 • دوران مدیریت شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی بر قوه قضائیه در آیینه تصاویر(2)

  1360. شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در سمینار بررسی لایحه قصاص در تالار دادگستری

 • دوران مدیریت شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی بر قوه قضائیه در آیینه تصاویر(2)

  1360. شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در سمینار بررسی لایحه قصاص در تالار دادگستری

 • دوران مدیریت شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی بر قوه قضائیه در آیینه تصاویر(2)

  1360. شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در سمینار بررسی لایحه قصاص در تالار دادگستری

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.