حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(4)

روزهایی که بر ما گذشت تداعی‌گر بازگشت تاریخی رهبرکبیر انقلاب به شهر قم در اسفندماه 1357 بود. هم از این روی و به منظور ارج نهادن به این دوره از زندگی سیاسی ـ اجتماعی امام خمینی، بخشی دیگر از تصاویر مربوط به برنامه‌های این حضور یک‌ساله را به شما تقدیم می‌کنیم.

تاریخ : 1397/12/25 11:22
 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(4)

  1358. عزیمت اتومبیل حامل امام خمینی به یکی از مناطق شهر قم در حاشیه یکی از دیدارها

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(4)

  1358. مدرسه فیضیه قم، امام خمینی در حاشیه یکی از دیدارهای عمومی

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(4)

  1358. مدرسه فیضیه قم، امام خمینی در حاشیه یکی از دیدارهای عمومی

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(4)

  1358. مدرسه فیضیه قم، امام خمینی در حال سخنرانی در یکی از دیدارهای عمومی

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(4)

  1358. مدرسه فیضیه قم، امام خمینی در حال سخنرانی در یکی از دیدارهای عمومی

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(4)

  1358. مدرسه فیضیه قم، امام خمینی در حال بازگشت از یکی از دیدارهای عمومی

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(4)

  1358. مدرسه فیضیه قم، امام خمینی در حال بازگشت از یکی از دیدارهای عمومی

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(4)

  1358. مدرسه فیضیه قم، امام خمینی در حال بازگشت از یکی از دیدارهای عمومی

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(4)

  1358. مدرسه فیضیه قم، امام خمینی در حال بازگشت از یکی از دیدارهای عمومی

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(4)

  1358. مدرسه فیضیه قم، امام خمینی در حال بازگشت از یکی از دیدارهای عمومی

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(4)

  1358. کتابخانه مدرسه فیضیه قم، امام خمینی در حال بازگشت از یکی از دیدارهای عمومی

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(4)

  1358. کتابخانه مدرسه فیضیه قم، امام خمینی در یکی از دیدارهای عمومی

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(4)

  1358. کتابخانه مدرسه فیضیه قم، امام خمینی در یکی از دیدارهای عمومی

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(4)

  1358. امام خمینی در یکی از دیدارهای عمومی بر بام خانه محل سکونت خویش

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(4)

  1358. امام خمینی در یکی از دیدارهای عمومی بر بام خانه محل سکونت خویش

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(4)

  1358. امام خمینی در یکی از دیدارهای عمومی بر بام خانه محل سکونت خویش

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(4)

  1358. امام خمینی در یکی از دیدارهای عمومی بر بام خانه محل سکونت خویش

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(4)

  1358. امام خمینی در یکی از دیدارهای عمومی بر بام خانه محل سکونت خویش

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(4)

  1358. امام خمینی در یکی از دیدارهای عمومی بر بام خانه محل سکونت خویش

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(4)

  1358. امام خمینی در یکی از دیدارهای عمومی در مقابل درب خانه محل سکونت خویش

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(4)

  1358. امام خمینی در یکی از دیدارها در حیاط خانه محل سکونت خویش

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(4)

  1358. امام خمینی در یکی از دیدارها در حیاط خانه محل سکونت خویش

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(4)

  1358. امام خمینی در یکی از دیدارها در حیاط خانه محل سکونت خویش

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(4)

  1358. امام خمینی در یکی از دیدارها در حیاط خانه محل سکونت خویش

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(4)

  1358. امام خمینی در بازگشت از یکی از دیدارها در حیاط خانه محل سکونت خویش

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(4)

  1358. امام خمینی در حاشیه یکی از دیدارها در خانه محل سکونت خویش

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(4)

  1358. امام خمینی در یکی از دیدارها در خانه محل سکونت خویش

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(4)

  1358. امام خمینی در حاشیه یکی از دیدارها در خانه محل سکونت خویش

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(4)

  1358. امام خمینی در یکی از دیدارها در خانه محل سکونت خویش

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(4)

  1358. امام خمینی در یکی از دیدارها در خانه محل سکونت خویش

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(4)

  1358. امام خمینی در حاشیه یکی از دیدارها در خانه محل سکونت خویش

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(4)

  1358. امام خمینی در حال خروج از منزل برای یکی از دیدارهای عمومی در قم

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(4)

  1358. امام خمینی در حال خروج از منزل برای یکی از دیدارهای عمومی در قم

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(4)

  1358. امام خمینی در حال خروج از منزل برای یکی از دیدارهای عمومی در قم

 • حضور یک‌ساله امام خمینی در شهر قم در آیینه تصاویر(4)

  1358. امام خمینی در حاشیه سخنرانی در یکی از دبیرستانهای قم

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.