بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر(5)

 آنچه پیش روی دارید بخش دیگری از داشته‌های تصویری موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران از رویداد ورود تاریخی رهبر کبیر انقلاب اسلامی در دوازدهم بهمن‌ماه 1357 به ایران است. امیدواریم که در چهلمین سالروز آن حماسه بزرگ دینی و ملی، انتشار این مجموعه، تاریخ‌پژوهان انقلاب و عموم مشتاقان امام راحل را مفید و مقبول آید.

تاریخ : 1397/11/13 15:03
 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر(5)

  12 بهمن 1357. امام خمینی در حال ورود به سالن فرودگاه مهرآباد تهران

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر(5)

  12 بهمن 1357. امام خمینی در حال ورود به سالن فرودگاه مهرآباد تهران

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر(5)

  12 بهمن 1357. امام خمینی در اولین لحظات استقرار در سالن فرودگاه مهرآباد تهران

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر(5)

  12 بهمن 1357. امام خمینی در حال ایراد سخنرانی در سالن فرودگاه مهرآباد تهران

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر(5)

  12 بهمن 1357. امام خمینی در حال ایراد سخنرانی در سالن فرودگاه مهرآباد تهران

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر(5)

  12 بهمن 1357. امام خمینی سوار بر اتومبیل در حال عزیمت به سوی بهشت زهرای تهران

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر(5)

  12 بهمن 1357. بالگرد حامل امام خمینی پس از فرود آمدن در منطقه بهشت زهرای تهران

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر(5)

  12 بهمن 1357. امام خمینی در حال پیاده شدن از بالگرد در منطقه بهشت زهرای تهران

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر(5)

  12 بهمن 1357. امام خمینی در آغازین لحظات استقرار در جایگاه سخنرانی در بهشت زهرای تهران

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر(5)

  12 بهمن 1357. امام خمینی در آغازین لحظات استقرار در جایگاه سخنرانی در بهشت زهرای تهران

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر(5)

  12 بهمن 1357. امام خمینی در آغازین لحظات استقرار در جایگاه سخنرانی در بهشت زهرای تهران

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر(5)

  12 بهمن 1357. امام خمینی در آغازین لحظات استقرار در جایگاه سخنرانی در بهشت زهرای تهران

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر(5)

  12 بهمن 1357. قرائت قرآن در محضر امام خمینی پس از استقرار ایشان در محل سخنرانی در بهشت زهرای تهران

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر(5)

  12 بهمن 1357. قرائت قرآن در محضر امام خمینی پس از استقرار ایشان در محل سخنرانی در بهشت زهرای تهران

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر(5)

  12 بهمن 1357. قاسم امانی، فرزند شهید حاج صادق امانی، در حال خیر مقدم‌گویی به امام خمینی در بهشت زهرای تهران

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر(5)

  12 بهمن 1357. امام خمینی در آغازین لحظات استقرار در جایگاه سخنرانی در بهشت زهرای تهران

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر(5)

  12 بهمن 1357. امام خمینی در حال ایراد سخنرانی تاریخی خویش در بهشت زهرای تهران

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر(5)

  12 بهمن 1357. امام خمینی در حال ایراد سخنرانی تاریخی خویش در بهشت زهرای تهران

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر(5)

  12 بهمن 1357. امام خمینی پس از اتمام سخنرانی تاریخی خویش در بهشت زهرای تهران

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر(5)

  12 بهمن 1357. امام خمینی در حلقه مردم پس از اتمام سخنرانی تاریخی خویش در بهشت زهرای تهران

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر(5)

  12 بهمن 1357. امام خمینی در حلقه مردم پس از اتمام سخنرانی تاریخی خویش در بهشت زهرای تهران

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.