آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر(2)

با نگاهی دقیق به شش دهه از حیات تربیتی و اجتماعی زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در تهران می‌توان زندگی وی را تاریخچه تربیت چند نسل از علما، مدرسین و طلابی دانست که در حوزه‌های علمیه و عرصه‌های تبلیغی متنوع ایران و جهان به ترویج معارف شیعی اشتغال دارند.

تصاویری که در پی می‌آید آیت‌الله مجتهدی تهرانی را در دوره‌های گوناگون حیات نشان می‌دهد. این مجموعه به مناسبت ایام ارتحال آن بزرگ به شما تقدیم می‌شود.

تاریخ : 1397/11/02 14:22
 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در دوران تحصیل در حوزه علمیه قم

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی پس از بازگشت به تهران در پی طی شدن دوران تحصیلی

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1340. آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در میان چند تن از شاگردان و علاقه‌مندانش در تهران

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در میان چند تن از شاگردان و علاقه‌مندانش در تهران

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در میان چند تن از شاگردان و علاقه‌مندانش در تهران. در تصویر حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر ناطق نوری دیده می‌شود

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در میان چند تن از شاگردان و علاقه‌مندانش در تهران

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در میان چند تن از شاگردان و علاقه‌مندانش در تهران

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در میان چند تن از شاگردان و علاقه‌مندانش در تهران

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در میان چند تن از شاگردان و علاقه‌مندانش در تهران. در تصویر حجت‌الاسلام والمسلمین محسن حبیبی دیده می‌شود

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در میان چند تن از شاگردان و علاقه‌مندانش در تهران

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در میان چند تن از شاگردانش در تهران

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در میان چند تن از شاگردانش در یکی از جشنهای عمامه‌گذاری

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در حاشیه یکی از جشنهای عمامه‌گذاری. در تصویر حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجعفر خوانساری دیده می‌شود

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در مراسم عقد یکی از طلاب حوزه علمیه خود در تهران

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در کنار آیت‌الله سیدمحمدصادق لواسانی

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در کنار آیت‌الله حاج میرزا حسنعلی مروارید

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1370. آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در کنار آیت‌الله محسن حرم‌پناهی

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1370. آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در کنار آیت‌الله سیدمحمد ضیاء‌آبادی

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1370. آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در کنار آیت‌الله العظمی شیخ محمدتقی بهجت

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1370. آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در حال ایراد مواعظ روزانه در فاصله اقامه نماز جماعت ظهر و عصر

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1370. آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در حال ایراد مواعظ روزانه در فاصله اقامه نماز جماعت ظهر و عصر

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1370. آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در حال آموزش وضو به برخی کودکان

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1380. آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در کنار آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1380. آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در کنار آیات: سیدمحمدحسین میرسجادی و سید محسن خرازی

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1380. آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در کنار آیت‌الله سیدمحمد ضیاء‌آبادی

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1380. آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در کنار آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1380. آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در فاصله انجام تعقیبات نماز ظهر و عصر

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1380. آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در فاصله انجام تعقیبات نماز ظهر و عصر

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1380. آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در فاصله انجام تعقیبات نماز ظهر و عصر

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1380. آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در یکی از جلسه‌های عمامه‌گذاری

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 70. آیت الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی، در حیاط منزل شخصی

 • آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1380. آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در منزل شخصی

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 1
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.