«آئین پرشکوه تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی» در آیینه تصاویر

خبر ارتحال عالم ربانی و فقیه اهل بیت(ع) حضرت آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی در آذرماه 1372، در ایران و جهان تشیع بازتابی گسترده داشت. از جمله مصادیق این پژواک فراوان، برگزاری مراسم پرشکوه تشییع پیکر آن بزرگوار در شهرهای تهران و قم بود. اینک 25 سال پس از این رویداد تاریخی، تصاویری از آن را به شما تقدیم می‌کنیم.

تاریخ : 1397/09/25 13:28
 • «آئین پرشکوه تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی» در آیینه تصاویر

  بیمارستان قلب شهید رجایی؛ پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی لحظاتی پس از ارتحال

 • «آئین پرشکوه تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی» در آیینه تصاویر

  انتقال پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی به تابوت ساعاتی پس از ارتحال

 • «آئین پرشکوه تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی» در آیینه تصاویر

  حضور مقامات سیاسی و دینی کشور در بیمارستان برای تسلیت‌گویی به بازماندگان آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی

 • «آئین پرشکوه تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی» در آیینه تصاویر

  لحظاتی پیش از آغاز تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی در تهران

 • «آئین پرشکوه تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی» در آیینه تصاویر

  لحظاتی پیش از آغاز تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی در تهران

 • «آئین پرشکوه تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی» در آیینه تصاویر

  لحظاتی پیش از آغاز تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی در تهران

 • «آئین پرشکوه تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی» در آیینه تصاویر

  لحظاتی پیش از آغاز تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی در تهران

 • «آئین پرشکوه تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی» در آیینه تصاویر

  لحظاتی پیش از آغاز تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی در تهران

 • «آئین پرشکوه تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی» در آیینه تصاویر

  نمایی از مراسم تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی در تهران

 • «آئین پرشکوه تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی» در آیینه تصاویر

  نمایی از مراسم تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی در تهران

 • «آئین پرشکوه تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی» در آیینه تصاویر

  نمایی از مراسم تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی در تهران

 • «آئین پرشکوه تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی» در آیینه تصاویر

  نمایی از مراسم تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی در تهران

 • «آئین پرشکوه تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی» در آیینه تصاویر

  نمایی از مراسم تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی در تهران

 • «آئین پرشکوه تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی» در آیینه تصاویر

  نمایی از مراسم تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی در تهران

 • «آئین پرشکوه تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی» در آیینه تصاویر

  نمایی از ورود پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی به بیت ایشان در قم برای انجام مراسم تغسیل و تکفین

 • «آئین پرشکوه تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی» در آیینه تصاویر

  نمایی از ورود پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی به بیت ایشان در قم برای به جا آوردن مراسم تغسیل و تکفین

 • «آئین پرشکوه تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی» در آیینه تصاویر

  نمایی از ورود پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی به بیت ایشان در قم برای به جا آوردن مراسم تغسیل و تکفین

 • «آئین پرشکوه تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی» در آیینه تصاویر

  نمایی از عزاداری در بیت آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی پس از به جا آوردن مراسم تغسیل و تکفین

 • «آئین پرشکوه تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی» در آیینه تصاویر

  نمایی از مراسم تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی در قم

 • «آئین پرشکوه تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی» در آیینه تصاویر

  نمایی از مراسم تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی در قم

 • «آئین پرشکوه تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی» در آیینه تصاویر

  نمایی از مراسم تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی در قم

 • «آئین پرشکوه تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی» در آیینه تصاویر

  حرم حضرت معصومه(س)، لحظاتی پیش از آغاز مراسم نماز بر پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی توسط آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی

 • «آئین پرشکوه تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی» در آیینه تصاویر

  حرم حضرت معصومه(س)، لحظاتی پیش از آغاز مراسم نماز بر پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی توسط آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی

 • «آئین پرشکوه تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی» در آیینه تصاویر

  حرم حضرت معصومه(س)، لحظات ورود پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی به مسجد بالاسر حرم حضرت معصومه برای تدفین

 • «آئین پرشکوه تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی» در آیینه تصاویر

  مسجد بالاسر حرم حضرت معصومه(س)، لحظاتی پیش از تدفین پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی در کنار مرقد استادش آیت‌الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری

 • «آئین پرشکوه تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی» در آیینه تصاویر

  مسجد بالاسر حرم حضرت معصومه(س)، لحظات تدفین پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی در کنار مرقد استادش آیت‌الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری

 • «آئین پرشکوه تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی» در آیینه تصاویر

  مسجد بالاسر حرم حضرت معصومه(س)، لحظات تدفین پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی در کنار مرقد استادش آیت‌الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری

 • «آئین پرشکوه تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی» در آیینه تصاویر

  مسجد بالاسر حرم حضرت معصومه(س)، لحظاتی پس از تدفین پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی در کنار مرقد استادش آیت‌الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری

 • «آئین پرشکوه تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی» در آیینه تصاویر

  نمایی از مراسم تشییع نمادین پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی در شهر دمشق

 • «آئین پرشکوه تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی» در آیینه تصاویر

  نمایی از مراسم تشییع نمادین پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی در شهر دمشق

 • «آئین پرشکوه تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی» در آیینه تصاویر

  نمایی از مراسم تشییع نمادین پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی در شهر دمشق

 • «آئین پرشکوه تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی» در آیینه تصاویر

  نمایی از محل جلوس آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی در منزل شخصی پس از ارتحال ایشان

 • «آئین پرشکوه تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی» در آیینه تصاویر

  نمایی از محل جلوس آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی در منزل شخصی پس از ارتحال ایشان

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.