«تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی» در آیینه تصاویر

چهارمین شهید محراب آیت‌الله حاج آقا عطاء‌‎الله اشرفی اصفهانی به رغم کهولت سن، در سالهای اوج‌گیری و نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در میان مردم کرمانشاه حضوری فعال و نمایان داشت که بارزترین نمود آن، برگزاری نماز جمعه باختران بود. اینک در سالروز شهادت آن عالم عامل، مجموعه تصاویری از آن بزرگوار با این موضوع را به شما تقدیم می‌کنیم.

تاریخ : 1397/07/23 13:40
 • «تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی» در آیینه تصاویر

  شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در اواسط دهه 1350

 • «تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی» در آیینه تصاویر

  شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در صف نخست یکی از راهپیماییهای انقلاب در کرمانشاه

 • «تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی» در آیینه تصاویر

  شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در منزل شخصی

 • «تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی» در آیینه تصاویر

  1359. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در جمع عده‌ای از اطرافیان و مردم کرمانشاه

 • «تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی» در آیینه تصاویر

  1359. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در کنار فرزندانش

 • «تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی» در آیینه تصاویر

  1359. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در جمع عده‌ای از اطرافیان و مردم کرمانشاه

 • «تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی» در آیینه تصاویر

  1359. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در کنار عده‌ای از اطرافیان

 • «تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی» در آیینه تصاویر

  1359. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در جمع عده‌ای از اطرافیان و مردم کرمانشاه

 • «تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی» در آیینه تصاویر

  1359. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در جمع عده‌ای از روحانیان کرمانشاه. در تصویر مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین حاج آقا بهاء‌الدین محمدی عراقی دیده می‌شود

 • «تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی» در آیینه تصاویر

  1359. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در کنار آیت‌الله شیخ ابوالحسن شیرازی و عده‌ای از اطرافیان در حاشیه ضبط یک برنامه تلویزیونی

 • «تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی» در آیینه تصاویر

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در جمع عده‌ای از اطرافیان و مردم کرمانشاه

 • «تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی» در آیینه تصاویر

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در جمع عده‌ای از اطرافیان و مردم کرمانشاه

 • «تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی» در آیینه تصاویر

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در جمع عده‌ای از اطرافیان و مردم کرمانشاه

 • «تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی» در آیینه تصاویر

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در جمع عده‌ای از اطرافیان و مردم کرمانشاه

 • «تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی» در آیینه تصاویر

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در جمع عده‌ای از اطرافیان و مردم کرمانشاه

 • «تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی» در آیینه تصاویر

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در جمع عده‌ای از اطرافیان و مردم کرمانشاه

 • «تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی» در آیینه تصاویر

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در جمع عده‌ای از اطرافیان و مردم کرمانشاه

 • «تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی» در آیینه تصاویر

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در جمع عده‌ای از اطرافیان و مردم کرمانشاه

 • «تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی» در آیینه تصاویر

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در جمع عده‌ای از اطرافیان و مردم کرمانشاه

 • «تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی» در آیینه تصاویر

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در جمع عده‌ای از اطرافیان و مردم کرمانشاه

 • «تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی» در آیینه تصاویر

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در حال ایراد خطبه‌های نماز جمعه کرمانشاه

 • «تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی» در آیینه تصاویر

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در لباس پاسداری در حاشیه اقامه نماز جماعت

 • «تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی» در آیینه تصاویر

  1361. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آخرین زیارت خویش از آستان قدس رضوی(ع)

 • «تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی» در آیینه تصاویر

  1361. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در حاشیه آخرین زیارت خویش از آستان قدس رضوی(ع)

 • «تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی» در آیینه تصاویر

  1361. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در حال اقامه نماز جماعت در جمع رزمندگان در حاشیه بازدید از جبهه‌های جنگ

 • «تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی» در آیینه تصاویر

  1361. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در حاشیه بازدید از جبهه‌های جنگ

 • «تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی» در آیینه تصاویر

  1361. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در یکی از سخنرانیها در کرمانشاه

 • «تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی» در آیینه تصاویر

  مهر1361. نمایی از مراسم تشییع پیکر شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در کرمانشاه

 • «تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی» در آیینه تصاویر

  مهر1361. نمایی از مراسم ترحیم شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در کرمانشاه

 • «تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی» در آیینه تصاویر

  مهر1361. نمایی از مراسم ترحیم شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در کرمانشاه

 • «تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی» در آیینه تصاویر

  1361. نمایی از نصب سنگ مزار شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در کرمانشاه

 • «تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی» در آیینه تصاویر

  1362. نمایی از مزار شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در کرمانشاه

 • «تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی» در آیینه تصاویر

  نمایی از مزار شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در تخت فولاد اصفهان

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.