شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

روحانی مبارز و عالم اندیشمند شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم از پیشروان مبارزه با رژیم بعث عراق در دوران معاصر و نیز از دانشوران روشن‌بین عالم تشیع و اسلام در مقطع حاضر به‌شمار می رود. وی در دوران مبارزات خود با رژیم صدام در عراق و ایران، فرآورده‌های نظری و مبارزاتی فراوانی را آفرید که پس از سقوط دیکتاتور عراق و در بنای جدید این کشور مورد استفاده قرار گرفت.

بخش دیگری از تصاویر آن بزرگوار را در سالروز شهادت وی به شما تقدیم می‌داریم. امید آنکه تاریخ‌پژوهان و علاقه‌مندان را مفید آید.

تاریخ : 1397/06/11 11:53
 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله العظمی سیدمحسن حکیم پدر شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در حال اقامه جماعت در حرم امام علی(ع) در نجف

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  1359. شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در اولین ماههای حضور در ایران، در شهر قم

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  1359. شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در حال ایراد سخنرانی پیش از خطبه در مراسم نمازجمعه تهران

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  1359. شیراز، شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در کنار آیات: شهید سیدعبدالحسین دستغیب و آیت‌الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  1361. شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در حال سخنرانی برای عده‌ای از اعضای مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  1361. شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در جمع عده‌ای از فرماندهان مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  1362. شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در حاشیه بازدید از یکی از مقرهای مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  1363. شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در حاشیه بازدید از یکی از مقرهای مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  1362. شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در عیادت از جانبازان عراقی دفاع مقدس

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  1362. شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم بر مزارشهدای عراقی دفاع مقدس

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  1362. شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در بازدید از یکی از نمایشگاههای عکسِ مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  1364. شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در میان تنی چند از اطرافیان و یاران

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در سالیان پایانی دهه 60

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  دهه 70. شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در حال اقامه نماز عید فطر برای جمعی از معاودین عراقی در شهرک دولت‌آباد

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  1381. شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در حال اقامه نماز عید فطر برای جمعی از معاودین عراقی در شهرک دولت‌آباد

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  1381. شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در حاشیه افتتاح یکی از واحدهای درمانی برای معاودین عراقی

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  1380. شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در مراسم عزاداری معاودین عراقی در روز عاشوری حسینی(ع)

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  1381. قم، شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در حال سخنرانی در مراسم بزرگداشت شهدای خاندان حکیم در مسجد امام رضا(ع)

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  1381. قم، شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در حال سخنرانی در مراسم بزرگداشت شهدای خاندان حکیم در مسجد امام رضا(ع)

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  1381. شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در حال سخنرانی در مانور نیروهای مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  1381. شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در حال سخنرانی در یکی از مجامع معاودین عراقی

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  1381. شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در دیدار با احمدچلبی در دفتر خود در تهران

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  1381. شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در حاشیه یکی از گفت‌وشنودهای مطبوعاتی در دفتر خود در تهران

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  1381. شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در حاشیه یکی از گفت‌وشنودهای مطبوعاتی در دفتر خود در تهران

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  1381. شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در حاشیه یکی از گفت وشنودهای مطبوعاتی در دفتر خود در تهران

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  1381. شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در حاشیه یکی از گفت‌وشنودهای مطبوعاتی در دفتر خود در تهران

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  1381. شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در حاشیه گفت‌وشنود با سیمای جمهوری اسلامی در دفتر خود در تهران

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  1381. شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در دفتر خود در تهران

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  1381. شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در کتابخانه دفتر خود در تهران

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  1382 . شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در اولین زیارت خود از حرم حضرت علی(ع) پس از بازگشت به عراق

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  1382 . شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در اولین زیارت خود از حرم حضرت علی(ع) پس از بازگشت به عراق

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  1382 . شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در اولین زیارت خود از حرم حضرت علی(ع) پس از بازگشت به عراق

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  1382 . شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از بازگشت به عراق

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  1382. شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در حال سخنرانی در مسجد شاکری نجف

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  1382 . شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در حاشیه یکی از دیدارها در دفتر خود در نجف

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  1382 . شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در حاشیه یکی از دیدارها در دفتر خود در نجف

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  1382 . شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در حاشیه یکی از دیدارها در دفتر خود در نجف

 • شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در آیینه تصاویر(2)

  1382 . نمایی از مراسم پرشکوه تشییع پیکرشهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در نجف

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.