فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

در این گزارش تصویری، سخن از پدیده‌‍ای است که در سایه غفلت یا تغافل دلسوزان مکتب تشیع، به مرور رشد داشته و بیم آن می‌رود که به مکانت مرجعیت و یکپارچگی جهان اسلام، آسیبهایی جدی وارد آورد. امید آنست که در پی این زنهار، توجه بخش بیشتری از تاریخ‌پژوهان بدین مهم جلب گردد.

ماجرا از این قرار بود که آیت‌الله حاج سید میرزا مهدی شیرازی از مراجع تقلید مقیم شهر کربلا، در بهمن ماه 1339 بدرود حیات گفت. پس از درگذشت وی، فرزندش آیت‌الله سید محمد شیرازی ــ که در سنین جوانی بود ــ مدعی اجتهاد و مرجعیت گشت و موفق شد که برخی مریدان پدر را به سوی خویش جذب نماید. اجتهاد وی از سوی مراجع نامدار نجف و کربلا مورد تخطئه قرار گرفت، با این همه وی با اتکاء به برخی پیروان خویش، به فعالیتهای خود در عراق، کویت و ایران تداوم بخشید و پس از مرگ وی نیز، در ابعادی به ظاهر گسترده‌تر ادامه یافت.امروزه به جرئت می توان مدعی شد که رهاورد مرجعیت خاندان شیرازی در طول56 سال اخیر، موروثی کردن مرجعیت در تبار خویش، ایجاد حقد و کینه در اهل سنت نسبت به تشیع به دلیل افراط در حمله به معتقدات آنان و از همه عجیب‌تر، قدرت عجیب در سازش با کانونهای قدرت جهانی است که شمه‌ای از آن پس از حمله آمریکا به عراق نمایان گشت. آنان با سازش با مقامات آمریکا و برخی دست‌نشاندگان آنان در عراق، به سرعت به کربلا بازگشتند و بسیاری از مراکز و کانونهای مذهبی این شهر را در دست گرفتند.

حمله آنان به نظام دینی که تنها حامی شیعیان در جهان است و زیر سؤال بردن دفاع مقدس در زمره آخرین اقدامات این فرقه در هماهنگی با استکبار جهانی است.

مجموعه تصاویری که هم اینک پیش روی شماست، شمه‌ای از زمانه و کارنامه این فرقه را نشان می دهد. امید آنکه مورد عنایت و استفاده اهل تحقیق قرار گیرد.

تاریخ : 1396/12/26 14:21
 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  آیت‌الله العظمی میرزا حسن شیرازی صاحب فتوای معروف تحریم تنباکو. فرقه شیرازی تبار خود را به ایشان منتسب می‌کنند، در حالی که نسب آنان به مرحوم میرزا حبیب‌الله شیرازی برادرِ میرزا می‌رسد

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  آیت‌الله حاج سید میرزا مهدی شیرازی از مراجع تقلید مقیم کربلا و پدر آیت‌الله سید محمد شیرازی. مرجعیت وی به لحاظ گستره، تقریبا در شهر کربلا محصور ماند و چندان توسعه نیافت

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  آیت‌الله حاج سید میرزا مهدی شیرازی در کنار آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبایی قمی هنگام سفر ایشان به ایران پس از شهریور1320

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

   نمایی از مراسم ترحیم آیت‌الله حاج سید میرزا مهدی شیرازی در بهمن 1339 در کربلا. در تصویر آقایان: سید محمد شیرازی، سید حسن شیرازی، سید صادق شیرازی، سید کاظم قزوینی و سید محمد کاظم مدرسی دیده می شوند

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  آیت‌الله سید محمد شیرازی پس از درگذشت پدر و دردوران جوانی، مدعی اجتهاد و مرجعیت گشت. این امر اعجاب و سؤال بسیاری از ناظران را برانگیخت!

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  پس از اعلام مرجعیت آیت‌الله سید محمد شیرازی، آیت الله حاج شیخ یوسف خراسانی از علمای طراز اول کربلا اعلام کرد که: او قطعا مجتهد نیست!طیف شیرازی در کربلا درپی این اظهار نظر، به ایشان نسبت «جنون» داد!

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

   پس از اعلام مرجعیت آیت‌الله سید محمد شیرازی، آیت‌الله العظمی سید محمود شاهرودی از مراجع نجف اعلام کرد که: اجتهاد وی نزد ما با دلایل شرعی ثابت نشده است. طیف شیرازی در کربلا در پی این اظهار نظر، به ایشان نسبت «فراموشی» داد!

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  پس از اعلام مرجعیت آیت‌الله سید محمد شیرازی، آیت‌الله العظمی سید ابوالقاسم خویی از مراجع نجف و به دفعات اعلام کرد که به اجتهاد وی اعتقاد ندارد. طیف شیرازی در کربلا در پی این اظهار نظر، به ایشان نسبت «عدم سیادت» داد!

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  شهید آیت‌الله العظمی سید محمدباقر صدر پس از توهینهای طیف شیرازی به مراجع و علمای بزرگ نجف و کربلا، در نامه‌ای به شیخ علی کورانی نوشت:«شیرازیها اعصاب خود را از دست داده اند... کسی از علمای نجف از هتک آنها سالم نماند،خصوصا آقای حکیم وآقای خویی!».

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  آبان 1344. استفبال آیت‌الله سید محمد شیرازی از امام خمینی در کربلا. بسیاری بر این باورند که وی با این استقبال، در صدد ترمیم جایگاه اجتماعی خویش بود

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  آبان 1344.استقبال آیت‌الله سید محمد شیرازی از امام خمینی در کربلا. در تصویر شهید آیت‌الله سید مصطفی خمینی و حجت‌الاسلام سید محمود مرعشی نجفی دیده می شوند

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  در بدو ورود امام خمینی به عراق،سید مجتبی شیرازی برادر کوچکتر آیت‌الله سید محمد شیرازی،شعری تحت عنوان «الخمینی العظیم» سرود که در فضای فرهنگی وسیاسی آن دوره، بازتاب زیادی داشت nt-->

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  دیدار آیت‌الله سید محمد شیرازی با آیت‌الله العظمی سید محسن حکیم. پس از درگذشت آیت‌الله حکیم، عده‌ای از روحانیون کربلا، مردم را به تقلید از آقای شیرازی ارجاع دادند. این عده وجاهت علمی و حوزوی چندانی نداشتند

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  دهه 40، کربلا، آیت‌الله سید محمد شیرازی در کنار برادرانش سید صادق و سید مجتبی شیرازی

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  در دوران مرجعیت آقای شیرازی در کربلا، عده‌ای از اعضای حزب‌الدعوه در این شهر، با سکوت و حمایت ضمنی وی، از سوی رژیم بعث عراق اعدام شدند. بسیاری این نکته را، نقطه‌ای سؤال برانگیز در کارنامه وی قلمداد می‌کنند

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  در سالیان دهه 40. آقای سید حسن شیرازی از سوی عوامل حزب بعث عراق دستگیر و مورد شکنجه قرار گرفت. او با وساطت امام خمینی از زندان آزاد شد و عراق را ترک کرد

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

   آقای سید حسن شیرازی پس از خروج از عراق، فعالیتهایی را در لبنان و سوریه آغاز کرد. به شهادت اسناد او در این دوره، با ساواک مرتبط شد و گزارشهایی را بدان ارسال داشت

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  آقای سید حسن شیرازی پس ازآغاز فعالیت در لبنان، با امام موسی صدر دچار اختلاف شد. ساواک در این فرآیند، حامی آقای شیرازی بود. عکس وی را در کنار امام صدر، در حاشیه یکی از ضیافتها نشان می دهد

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  به شهادت برخی اسناد، در پی بروز اختلافات سید حسن شیرازی با امام موسی صدر، امام خمینی مقلدان خویش را از پرداخت وجوه شرعیه به شیرازی منع کردند. تصویر سید حسن شیرازی را در حال اقامه جماعت در حرم حضرت زینب(س) نشان می دهد

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  در پی تضادهای روی داده بین آیت‌الله سید محمد شیرازی با حزب بعث عراق، وی در سالیان پایانی دهه 40 ناگزیر از ترک عراق گردید. او درکشور کویت ساکن شد

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  برحسب پاره‌ای اسناد وشواهد، آیت‌الله سید محمد شیرازی پس از استقرار در کویت، برخلاف دوران اقامت در عراق، از هرگونه واکنش منفی نسبت به حکومت محمدرضاپهلوی در ایران امتناع ورزید. او در این دوره حتی، برخی یاران امام خمینی را نیز از ادامه مبارزات برحذر می داشت

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  در سال 1358 و متعاقبِ استقرار نظام جمهوری اسلامی، آیت‌الله سید محمد شیرازی کویت را ترک کرد و راهی قم گشت

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  1358. امام خمینی پس از سه روز از ورود آیت‌الله سید محمد شیرازی به قم، به دیدار او رفتند

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  1358. دیدارآیت‌الله سید کاظم شریعتمداری با آیت‌الله سید محمد شیرازی پس از ورود به قم

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  1358. دیدارحسن شریعتمداری فرزند آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری با آیت‌الله سید محمد شیرازی پس از ورود به قم

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  1358. دیدارسید حسین خمینی با آیت‌الله سید محمد شیرازی پس از ورود به قم

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  1359. قم، دیدار اسقف هیلاریون کاپوچی با آیت‌الله سید محمد شیرازی

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  1359. آیت‌الله سید محمد شیرازی پس از ورود به ایران، درسخنرانیها و گفت‌وگوها، خود را حامی جدی نظام جمهوری اسلامی قلمداد می کرد. تصویر، او را در حاشیه یکی از گفت‌وشنودهای سیاسی نشان می‌دهد

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  1359. آیت‌الله سید محمد شیرازی در حاشیه دیدار با اعضای سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی در قم

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  1359. آیت‌الله سید محمد شیرازی در حاشیه دیدار با برخی نیروهای ارتش جمهوری اسلامی در قم

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  اردیبهشت 1359. آقای سیدحسن شیرازی برادر آیت‌الله سید محمد شیرازی، به هنگام عزیمت به مراسم بزرگداشت شهید آیت‌الله سید محمدباقرصدر در بیروت ترورشد

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  اردیبهشت 1359. نمایی از مراسم تشییع پیکر آقای سیدحسن شیرازی در قم

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  آیت‌الله سید محمد شیرازی پس از اقامت در ایران، توقعاتی داشت که نظام حاضر به برآوردن آنها نشد. از جمله این توقعات، ارجاع امور مربوط به عراق به او بود. او در این تصویر، در میان جمعی از معاودین عراقی است

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  مرگ آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری برای آیت‌الله سید محمد شیرازی فرصتی برای تغییر رویکرد حمایت از نظام بود. او در این دوره، مورد اقبال برخی مقلدان و یاران آقای شریعتمداری قرار گرفت

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  سید مرتضی شیرازی فرزند آیت‌الله سید محمد شیرازی در کنار پدر. وی به دلیل پاره‌ای اقدامات خلاف قانون و براندازانه دستگیر و پس از آزادی از ایران گریخت

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  آیت‌الله سید محمد شیرازی در شب عید فطر 1380شمسی، دچار سکته مغزی شد و یک روز بعد در بیمارستان آیت‌الله گلپایگانی قم درگذشت

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  به‌رغم پاره‌ای از رویکردهای مخرب آقای سید محمد شیرازی، رهبر معظم انقلاب در پیامی به مناسبت درگذشت وی، از برخی خصال و جنبه‌های مثبت کارنامه وی تجلیل کردند

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  آذر1380. نمایی از مراسم تشییع پیکرآیت‌الله سید محمد شیرازی درقم

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  آذر1380. به شهادت حضار، آقای سید صادق شیرازی برادرِآیت‌الله سید محمد شیرازی، نقش مهمی در رقم زدن حواشی مراسم تشییع او داشت. در تصویر او در حال اقامه نماز برپیکر برادر است

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  آقای سید صادق شیرازی پس از در گذشت برادر، در خاندان شیرازی،به عنوان مرجع بعدی معرفی شد. این امر موروثی بودن مرجعیت در این تبار را بیش از پیش نشان داد

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  آیت‌الله سید محمدتقی مدرسی خواهرزاده آیت‌الله سید محمد شیرازی نیز پس از درگذشت وی، اعلام مرجعیت کرد. او به دلیل این اقدام، از سوی خاندان شیرازی بایکوت شد!

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  آقای سید محمدرضا شیرازی فرزند آیت‌الله سید محمدشیرازی(نفر راست در تصویر) در خردادماه 1387 به‌گونه‌ای غیر‌منتظره درگذشت. او شاخص‌ترین کاندیدا برای جانشینی عمویش آقای سیدصادق شیرازی بود و در مسائل سیاسی نسبت به وی، مواضعی معتدل‌ترداشت

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  آقای سید مجتبی شیرازی برادر آقایان سید محمد و سید صادق شیرازی، چندی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، راهی انگلستان شد. او ونزدیکانش در سالیان اخیر، نسبت به مراجع شیعه توهینهای فراوانی انجام دادند

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  آقای سید صادق شیرازی با بدعتهای خود در سالیان اخیر، نقش عمده‌ای در تقویت جریان ضد شیعی و تکفیری ایفا نموده است. او در این تصویر در کنار شیخ علی اکبر مهدی‌‎پور دیده می شود

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  یاسرالحبیب از وکلا و مبلغان فرقه شیرازی در لندن، شاخه نظامی تشکیل داده است. او در این تصویر، از یگان نظامی خودساخته سان می بیند!

 • فراز و فرودهای خاندان شیرازی در آیینه تصاویر

  1394. رهبر معظم انقلاب در سال 1394، پس از سالها مدارا و چشم‌پوشی، نسبت به فعالیتهای مخرب جریان شیرازی واکنش نشان دادند. ایشان طی یک سخنرانی فرمودند: آن تشیعی که از لندن و آمریکا بخواهد برای دنیا پخش شود، به درد نمی‌خورد‌

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 1
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.