آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

شاهد توحیدی

عالم اندیشمند و مجاهد حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، از فعالان نهضت اسلامی در اردبیل و تهران و نیز از اعضای اولیه شورای انقلاب به شمار می رود. وی در دهه اول انقلاب مشاغلی چون دادستانی انقلاب و پس از شهادت آیت‌الله بهشتی، ریاست دیوان عالی کشور را برعهده گرفت که در آن دوره معادل ریاست قوه قضائیه و تا سال 68 نیز در این مسند باقی بود. وی پس ازآن به قم رهسپارشد و پس از چندی در جایگاه مرجعیت قرار گرفت. تاسیس و توسعه دانشگاه مفید در قم و تدریس مباحث فقه و اصول و تفسیر، از عمده اشتغالات آیت‌الله اردبیلی در این دوره به شمار می رود.

تصاویری که پیش روی شماست و به مناسبت اولین سالگرد رحلت آیت‌الله موسوی اردبیلی منتشر می شود، وی را در ادوار گوناگون حیات نشان می دهد. امید آنکه مقبول افتد.

 

تاریخ : 1396/09/05 08:30
 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی دردوران طلبگی و در کنار شماری از دوستان. در تصویر آیات: میرزا علی مشکینی وعلی احمدی میانجی دیده می‌شوند

 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در دهه 40

 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در سال 1358

 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  1358. آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در حال خروج از یکی از جلسات شورای انقلاب

 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  1358. تبریز، حضور آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در نمازجمعه تبریز

 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  1358. تبریز، آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در حال سخنرانی برای عده ای از پرسنل شهربانی

 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  1358. تبریز، آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در دیدار با شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی. در تصویر حجت‌الاسلام سید حسین موسوی تبریزی دیده می شود

 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  1358. آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در سفر به تبریز. در تصویر حجت‌الاسلام سید حسین موسوی تبریزی دیده می‌شود

 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  1358. آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در حاشیه یکی از سفرها به تبریز

 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  1358. بیمارستان قلب تهران، آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر

 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  1359. دانشگاه تهران، آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در حال ایراد خطبه‌های نمازجمعه

 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  1359. آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در کنار شهید آیت‌الله بهشتی در مراسم تشییع پیکر خلبان شهید علی‌اکبر شیرودی

 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  1359. آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در کنار دو تن از کارکنان قوه قضائیه

 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  1360. آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در حال شرکت در انتخابات ریاست جمهوری

 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  1360. آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در محوطه دفتر قوه قضائیه

 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  1362.حسینیه جماران، آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در کنار آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در حاشیه یکی از دیدارها با امام خمینی

 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  1361. آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در حاشیه یکی از کنفرانسهای خبری

 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  1361. آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در حاشیه یکی از دیدارها

 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  1362. آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در حاشیه بازدید از زندان. در تصویر شهید سیداسدالله لاجوردی دیده می شود

 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  1362. آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در حاشیه یکی از دیدارها

 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  1362. آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در کنار تنی چند از پاسداران مستقر در دفتر قوه قضائیه

 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  1362. آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در کنار تنی چند از پاسداران مستقر در دفتر قوه قضائیه

 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  1362. آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در کنار تنی چند از پاسداران مستقر در دفتر قوه قضائیه

 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  1362. آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در کنار تنی چند از پاسداران مستقر در دفتر قوه قضائیه

 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  1363. آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در جمع عده‌ای از بسیجیان در حاشیه یکی از دیدارها

 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  1361. آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی پس از جاری ساختن خطبه عقد یکی از پاسداران

 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  1364. آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در دیدار با یکی از خانواده های شهدا

 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  1364. آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در بازدید از یکی از واحدهای صنعتی

 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  1365. آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در حال اقامه نماز بر پیکر یکی از علما در صحن مدرسه عالی شهید مطهری

 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  1365. آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در سفر به تبریز. در تصویر آیات: علی احمدی میانجی و عبدالله جوادی آملی دیده می شوند

 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  1376. آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در حاشیه یکی از دیدارها، در حسینیه اش در شهر قم

 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  1372. آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در مراسم ترحیم آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی

 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  1373. آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی

 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  1387. آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در حال عزیمت به منزل آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت

 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  1387. آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در حال عزیمت به منزل آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت

 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  1393. آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در حاشیه یکی مجالس روضه، در حسینیه‌اش در شهر قم

 • آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در آیینه تصاویر

  1388. آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در حاشیه یکی از دیدارها با اعضای حزب موتلفه اسلامی

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.