روزهای اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو درآیینه تصاویر(2)

کاری از: شاهد توحیدی

39 سال پیش در چنین روزهایی، امام خمینی رهبر کبیر انقلاب در پی خروج از کشور عراق و با مشورت فرزند خویش مرحوم حاج سید احمدخمینی، راهی کشور فرانسه گشت و پس از چندی در دهکده نوفل لوشاتو در حومه پاریس اقامت گزید. دوران اقامت امام در این نقطه را می توان از سرنوشت‌سازترین روزهای انقلاب قلمداد کرد، چه اینکه موانع موجود در راه انعکاس جهانی دیدگاه‌های ایشان به مرور برطرف گشت وماهیت نهضت اسلامی توسط پایه گذار آن برای افکار عمومی دنیا تبیین گشت.

تصاویری که درپی می آید، جلوه هایی از دوران اقامت رهبر انقلاب اسلامی در دهکده نوفل لوشاتو را در خود دارد.

تاریخ : 1396/07/19 12:14
 • روزهای اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو درآیینه تصاویر(2)

  نمایی از باغی که امام خمینی در روزهای اولیه اقامت در نوفل لوشاتو در آن اقامت گزید

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو درآیینه تصاویر(2)

  نمایی از منزلی که امام خمینی در روزهای اولیه اقامت در نوفل لوشاتو در آن اقامت گزید

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو درآیینه تصاویر(2)

  نمایی از منزلی که امام خمینی در روزهای اولیه اقامت در نوفل لوشاتو در آن اقامت گزید

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو درآیینه تصاویر(2)

  امام خمینی درحال خروج از اقامتگاه اولیه خویش در نوفل لوشاتو به عزم دیدار با علاقه‌مندان و مراجعه کنندگان

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو درآیینه تصاویر(2)

  امام خمینی درحال خروج از اقامتگاه اولیه خویش در نوفل لوشاتو به عزم دیدار با علاقه‌مندان و مراجعه کنندگان

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو درآیینه تصاویر(2)

  امام خمینی درحال خروج از اقامتگاه اولیه خویش در نوفل لوشاتو به عزم دیدار با علاقه‌مندان و مراجعه کنندگان

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو درآیینه تصاویر(2)

  امام خمینی درحال خروج از اقامتگاه اولیه خویش در نوفل لوشاتو به عزم دیدار با علاقه‌مندان و مراجعه کنندگان

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو درآیینه تصاویر(2)

  امام خمینی درحال خروج از اقامتگاه اولیه خویش در نوفل لوشاتو به عزم دیدار با علاقه‌مندان و مراجعه کنندگان

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو درآیینه تصاویر(2)

  امام خمینی دردیدار با جمعی از دانشجویان وعلاقه‌مندان در روزهای اولیه اقامت در نوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو درآیینه تصاویر(2)

  امام خمینی دردیدار با جمعی از دانشجویان وعلاقه‌مندان در روزهای اولیه اقامت در نوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو درآیینه تصاویر(2)

  امام خمینی درحال عزیمت به محل اقامه نمازجماعت ظهر وعصر در نوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو درآیینه تصاویر(2)

  امام خمینی لحظاتی پیش از اقامه نمازجماعت ظهر وعصر در نوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو درآیینه تصاویر(2)

   امام خمینی درحال اقامه نمازجماعت ظهر وعصر در نوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو درآیینه تصاویر(2)

   امام خمینی درحال اقامه نمازجماعت ظهر وعصر در نوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو درآیینه تصاویر(2)

   امام خمینی درحال اقامه نمازجماعت ظهر وعصر در نوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو درآیینه تصاویر(2)

  نمایی از اقامه نمازجماعت ظهر وعصربه امامت امام خمینی در نوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو درآیینه تصاویر(2)

  امام خمینی پس از اقامه نمازجماعت ظهر وعصر در نوفل لوشاتو. درتصویر حسن روحانی، حسین مهدیان و سید صادق موسوی دیده می شوند

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو درآیینه تصاویر(2)

  امام خمینی پس از اقامه نمازجماعت ظهر وعصر در نوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو درآیینه تصاویر(2)

  امام خمینی درحال مطالعه در اقامتگاه شخصی خود در نوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو درآیینه تصاویر(2)

  امام خمینی درحال مطالعه در اقامتگاه شخصی خود در نوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو درآیینه تصاویر(2)

   امام خمینی در دیدار با تنی چند از دانشجویان در اقامتگاه شخصی خود در نوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو درآیینه تصاویر(2)

  امام خمینی در اقامتگاه شخصی خود در نوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو درآیینه تصاویر(2)

  اجتماع مردم وخبرنگاران در برابر اقامتگاه امام خمینی درنوفل لوشاتو به هنگاه خروج ایشان به عزم اقامه نماز جماعت ظهر وعصر

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو درآیینه تصاویر(2)

  حرکت امام خمینی از اقامتگاه خویش به عزم اقامه نماز جماعت ظهر درنوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو درآیینه تصاویر(2)

  حرکت امام خمینی از اقامتگاه خویش به عزم اقامه نماز جماعت ظهر درنوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو درآیینه تصاویر(2)

  حرکت امام خمینی از اقامتگاه خویش به عزم اقامه نماز جماعت ظهر درنوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو درآیینه تصاویر(2)

  امام خمینی درحال اقامه نماز جماعت ظهر وعصردر«چادر انقلاب» در نوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو درآیینه تصاویر(2)

  امام خمینی درحال اقامه نماز جماعت ظهر وعصردر«چادر انقلاب» در نوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو درآیینه تصاویر(2)

  امام خمینی درحال پاسخگویی به پرسش های خبرنگاران در«چادر انقلاب» در نوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو درآیینه تصاویر(2)

  امام خمینی درحاشیه حضور درمحفل عزای حسینی(ع) در«چادر انقلاب» در نوفل لوشاتو

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو درآیینه تصاویر(2)

   امام خمینی درحال عزیمت به اقامتگاه خویش در نوفل لوشاتو پس از اقامه نماز جماعت ظهر

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو درآیینه تصاویر(2)

   امام خمینی درحال عزیمت به اقامتگاه خویش در نوفل لوشاتو پس از اقامه نماز جماعت ظهر

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو درآیینه تصاویر(2)

   امام خمینی درحال عزیمت به اقامتگاه خویش در نوفل لوشاتو پس از اقامه نماز جماعت ظهر

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو درآیینه تصاویر(2)

  امام خمینی درحاشیه یکی از گفت وشنودها با خبرنگاران. درتصویر صادق قطب زاده دیده می شود

 • روزهای اقامت امام خمینی در نوفل لوشاتو درآیینه تصاویر(2)

  امام خمینی درحاشیه یکی از گفت وشنودها با خبرنگاران. درتصویر ابراهیم یزدی دیده می شود

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.