مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

کاری از: شاهد توحیدی

واپسین روزهای مردادماه، تداعی‌گر افتتاح مجلس خبرگان قانون اساسی است؛ کانونی که در دورانی خطیر و با حضور شخصیتهایی مبرّز، نقش بزرگی در ساماندهی به نظام تازه تاسیس اسلامی ایفا نمود و قانون اساسی آن را تدوین کرد. اینک در سالروزی دیگر از این رویداد تاریخی، تصاویری دیدنی از حاشیه و متن فعالیتهای این مجلس را به شما تقدیم می‌کنیم. 

تاریخ : 1396/06/01 13:46
 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  28 مرداد 1358؛ آیت‌الله سید محمود طالقانی در حال ورود به محل مجلس خبرگان قانون اساسی. در تصویر محمد مدیرشانه‌چی نیز دیده می‌شود

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  28 مرداد 1358؛ آیت‌الله سید محمود طالقانی در حال گفت‌وگو با آیات: سید محمد بهشتی، سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی و اکبر هاشمی رفسنجانی در محل مجلس خبرگان قانون اساسی

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  28 مرداد 1358؛ آیت‌الله سید محمود طالقانی در حال گفت‌وگو با آیات: سید محمد بهشتی و سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در محل مجلس خبرگان قانون اساسی

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  28 مرداد 1358؛ شهید دکتر محمدجواد باهنر در حال گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حجتی کرمانی در محل مجلس خبرگان قانون اساسی

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  28 مرداد 1358؛ شهید آیت‌الله محمد صدوقی، آیت‌الله لطف‎‌الله صافی گلپایگانی و آیت‌الله شیخ محمد کرمی در محل مجلس خبرگان قانون اساسی

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  28 مرداد 1358؛ علی گلزاده غفوری در حال گفت‌وگو با دکتر رضا صدر در محل مجلس خبرگان قانون اساسی

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  28 مرداد 1358؛ مهندس مهدی بازرگان و دکتر یدالله سحابی در مراسم افتتاحیه مجلس خبرگان قانون اساسی

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  28 مرداد 1358؛ آیت‌الله سید محمود طالقانی در مراسم افتتاحیه مجلس خبرگان قانون اساسی. در تصویر آیت‌الله محی‌الدین انواری دیده می‌شود

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  28 مرداد 1358؛ نمایی از مراسم افتتاحیه مجلس خبرگان قانون اساسی

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  28 مرداد 1358؛ آیت‌الله حاج آقاحسین خادمی اصفهانی پس از استقرار در جایگاه هیئت رئیسه سنی مجلس خبرگان قانون اساسی. در تصویر شهید آیت‌الله دکتر سید محمد بهشتی دیده می‌شود

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  1358؛ شهید آیت‌الله دکترسید محمد بهشتی در حاشیه یکی از رای‌گیریها در مجلس خبرگان قانون اساسی

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  1358؛ آیت‌الله شیخ حسینعلی منتظری در حاشیه یکی از رای‌گیریها در مجلس خبرگان قانون اساسی

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  1358؛ شهید دکتر محمدجواد باهنر در حاشیه یکی از رای‌گیریها در مجلس خبرگان قانون اساسی

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  1358؛ نمایی از هیئت رئیسه مجلس خبرگان قانون اساسی

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  1358؛ نمایی از هیئت رئیسه مجلس خبرگان قانون اساسی

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  1358؛ نمایی از هیئت رئیسه مجلس خبرگان قانون اساسی

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  1358؛ شهید آیت‌الله محمد صدوقی در حاشیه یکی از جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  1358؛ آیت‌الله حاج آقاحسین خادمی اصفهانی در حاشیه یکی از جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در حاشیه یکی از جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  1358؛ شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالکریم هاشمی‌نژاد در حاشیه یکی از جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  1358؛ شیخ علی تهرانی در حاشیه یکی از جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  1358؛ ابوالحسن بنی‌صدر در حاشیه یکی از جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  1358؛ آیت‌الله سید محمود طالقانی در حاشیه یکی از جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی. در تصویر علی قائمی امیری دیده می‌شود

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

   1358؛ آیت‌الله سید محمود طالقانی در حال گفت‌وگو با جلال‌الدین فارسی و علی قائمی امیری در حاشیه یکی از جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  1358؛ آیت‌الله سید محمود طالقانی در حال گفت‌وگو با ابوالحسن بنی‌صدر در حاشیه یکی از جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  1358؛ گفت‌وگوی جمعی از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی با آیت‌الله سید محمود طالقانی در حاشیه یکی از جلسات

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  1358؛ گفت‌وگوی جمعی از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی با آیت‌الله سید محمود طالقانی در حاشیه یکی از جلسات

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  1358؛ گفت‌وگوی جمعی از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی با آیت‌الله سید محمود طالقانی در حاشیه یکی از جلسات

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  1358؛ آیت‌الله سید محمود طالقانی در حال گفت‌وگو با عزت‌الله سحابی و شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالکریم هاشمی‌نژاد در حاشیه یکی از جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  1358؛ نمایی از یکی از جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی. در تصویر آیات: شیخ مرتضی حائری، میرزا جوادآقا تهرانی و عبدالله جوادی آملی دیده می‌شوند

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  1358؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مهدی ربانی املشی در حال ایراد نطق در یکی از جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

   1358؛ مهندس عزت‌الله سحابی در حال ایراد نطق در یکی از جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  1358؛ رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای در حال ایراد نطق در یکی از جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  1358؛ ابوالحسن بنی‌صدر در حال ایراد نطق در یکی از جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  1358؛ نمایی از یکی از جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  1358؛ نمایی از یکی از جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  1358؛ کنفرانس مطبوعاتی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی پس از اتمام کار مجلس خبرگان قانون اساسی

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  1358؛ کنفرانس مطبوعاتی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی پس از اتمام کار مجلس خبرگان قانون اساسی

 • مجلس خبرگان قانون اساسی در آیینه تصاویر(3)

  1358؛ کنفرانس مطبوعاتی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی پس از اتمام کار مجلس خبرگان قانون اساسی

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.