«سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

کاری از: شاهد توحیدی

37 سال پیش درچنین روزهایی و پس از فراز و فرودهای بسیار، کابینه شهید محمدعلی رجایی ازمجلس رای اعتماد گرفت واستقرار یافت. رجایی در طول تصدی نخست وزیری ابوالحسن بنی صدر، دورانی پرالتهاب را از سرگذراند و با چالشهایی فراوان مواجه بود. با این همه قدرت اعضای کابینه وعزم وخلوص آنان، موانع را برچید وحرکتی رو به جلو را برای این دولت رقم زد. از این گذشته، منش متواضعانه و مردمی شهید رجایی، خاطره ای شیرین از این دوره را در ذهن مردم رقم زد و آن  را تبدیل به یکی از نمادهای خدمت و پاکدستی نمود.
تصاویری که پیش روی دارید، شمه ای از منش شهید محمدعلی رجایی دراین دوره را در خویش دارد. امید آنکه مفید ومقبول افتد.
 

تاریخ : 1396/05/28 09:29
 • «سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

  1359.شهید محمدعلی رجایی دردیدار با امام خمینی پس از اخذ رای اعتماد از مجلس وآغاز به کارکابینه

 • «سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

  1359.جماران،مصاحبه مطبوعاتی شهید محمدعلی رجایی پس از دیدار خود وکابینه‌اش با امام خمینی

 • «سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

  1359.قم،دیدارشهید محمدعلی رجایی با آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی درآغاز دوره نخست وزیری

 • «سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

  1359.قم،دیدارشهید محمدعلی رجایی با آیت‌الله العظمی سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی درآغاز دوره نخست وزیری

 • «سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

  1359. شهید محمدعلی رجایی درحال گفت وگو با خبرنگاران درآغاز دوره نخست وزیری

 • «سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

  1359. شهید محمدعلی رجایی به اتفاق آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی دردیدار با خانواده شهید محمدجواد تندگویان

 • «سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

  1359. شهید محمدعلی رجایی درکنارآیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی دریکی از جلسات در سازمان امور اداری واستخدامی کشور

 • «سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

  1359. شهید محمدعلی رجایی درگفت وگو با آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در منزل شخصی ایشان

 • «سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

  1359. شهید محمدعلی رجایی درحال مرور جراید در دفتر نخست وزیری

 • «سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

  1359. شهید محمدعلی رجایی دردیدار با تنی چند از روحانیون اهل سنت

 • «سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

  1359. شهید محمدعلی رجایی درآغاز سفر به استان ایلام

 • «سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

  1359. شهید محمدعلی رجایی درآغاز سفر به استان ایلام

 • «سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

  1359. شهید محمدعلی رجایی درآغاز سفر به استان ایلام. درتصویر شهید مجید حدادعادل دیده می شود

 • «سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

  1359. شهید محمدعلی رجایی در سفر به استان ایلام

 • «سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

  1359. شهید محمدعلی رجایی در سفر به استان ایلام

 • «سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

  1359. شهید محمدعلی رجایی در سفر به استان ایلام. درتصویر شهیدان موسی کلانتری و مجید حدادعادل دیده می شوند

 • «سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

  1359. شهید محمدعلی رجایی درحال سخن گفتن برای جمعی از مردم ایلام. درتصویر شهیدان موسی کلانتری و مجید حدادعادل ونیز کیومرث صابری فومنی دیده می شوند

 • «سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

  1359. شهید محمدعلی رجایی درحال سخن گفتن برای جمعی از مردم ایلام. درتصویر شهید مجید حدادعادل و کیومرث صابری فومنی دیده می شوند

 • «سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

  1359. شهید محمدعلی رجایی دردیدار چهره به چهره با جمعی از مردم ایلام. درتصویر شهید مجید حدادعادل دیده می شود

 • «سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

  1359. شهید محمدعلی رجایی درحاشیه دیدار چهره به چهره با جمعی از مردم ایلام

 • «سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

  1359. شهید محمدعلی رجایی درحاشیه دیدار چهره به چهره با جمعی از مردم ایلام

 • «سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

  1359. شهید محمدعلی رجایی درحاشیه دیدار چهره به چهره با جمعی از مردم ایلام. درتصویر شهیدان موسی کلانتری و مجید حدادعادل دیده می شوند

 • «سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

  1359.حضور شهید محمدعلی رجایی دراستانداری استان ایلام

 • «سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

  1359.حضور شهید محمدعلی رجایی دراستانداری استان ایلام

 • «سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

  1359. شهید محمدعلی رجایی درحال عیادت از یکی از جانبازان جنگ تحمیلی درشهر ایلام. درتصویر شهید مجید حدادعادل دیده می شود

 • «سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

  1359. شهید محمدعلی رجایی درحال عیادت از یکی از جانبازان جنگ تحمیلی درشهر ایلام. درتصویر شهید مجید حدادعادل و کیومرث صابری فومنی دیده می شوند

 • «سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

  1359.اقامه نماز به امامت شهید محمدعلی رجایی دریکی از مساجد ایلام. درتصویر شهید مجید حدادعادل و کیومرث صابری فومنی دیده می شود

 • «سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

  1359. شهید محمدعلی رجایی درپایان سفر به استان ایلام. درتصویر شهید مجید حدادعادل دیده می شود

 • «سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

  1359. شهید محمدعلی رجایی درپایان سفر به استان ایلام. درتصویر شهیدان موسی کلانتری و مجید حدادعادل ونیز کیومرث صابری فومنی دیده می شوند

 • «سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

  1359. شهید محمدعلی رجایی درحال سخنرانی پیش ازخطبه های نمازجمعه تهران

 • «سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

  1359. شهید محمدعلی رجایی درجمع تنی چند از پاسداران نخست وزیری

 • «سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

  1359. شهید محمدعلی رجایی درجمع تنی چند از پاسداران نخست وزیری

 • «سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

  1359. شهید محمدعلی رجایی درجمع تنی چند از پاسداران نخست وزیری

 • «سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

  1359. شهید محمدعلی رجایی درجمع تنی چند از پاسداران نخست وزیری

 • «سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

  1359. شهید محمدعلی رجایی درجمع تنی چند از پاسداران نخست وزیری

 • «سلوک یک نخست وزیر متفاوت»درآیینه تصاویر

  1359. شهید محمدعلی رجایی دریکی از جلسات هیات دولت

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.