آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درآیینه تصاویر

کاری از: شاهد توحیدی

 . . .  واین بار بنا بر دیدار با یکی از یاران دیرین وصمیمی انقلاب ونظام است، هم او که هنوز اهالی خراسان و مشهد،  خاطره مبارزات و خطبه‌های خاطره انگیز جمعه او را در ذهن دارند. زنده یاد آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن دارابی شیرازی از بدو استقرار در مشهد، با رهبران مبارزه در این شهر، یعنی آیات: سیدعلی خامنه‌ای، عباس واعظ طبسی وسید عبدالکریم هاشمی نژاد همراه گشت ودرصف نخست تمامی راهپیمایی‌های انقلاب در این شهر حضوری چشمگیر داشت. او پس از انقلاب و به درازای یک دهه، با حکم امام خمینی رهبر کبیر انقلاب،  به اقامه نماز جمعه در شهر مشهد مبادرت ورزید که درآن دوره، در عداد امامان شاخص جمعه درکشور به شمار می رفت.
تصاویری که پیش روی دارید، آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی را درادوار گوناگون حیات نشان می دهد.
 

تاریخ : 1396/05/23 13:46
 • آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درآیینه تصاویر

  آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی در سالیان آغازین اقامت در شهر مشهد

 • آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درآیینه تصاویر

  دی 1357. مشهد، آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی در صف نخست یکی از راهپیمایی‌های انقلاب. در تصویر آیات:سید عزالدین زنجانی ومیرزا علی فلسفی دیده می شوند

 • آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درآیینه تصاویر

  دی 1357. مشهد، آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی در صف نخست یکی از راهپیمایی‌های انقلاب. در تصویرآیت‌الله سید علی خامنه‌ای دیده می شوند

 • آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درآیینه تصاویر

  دی 1357. مشهد، آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی در مراسم استقبال از طاهر احمد زاده. در تصویر شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد دیده می شود

 • آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درآیینه تصاویر

  بهمن 1357.  مشهد، آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی در صف نخست یکی از راهپیمایی‌های انقلاب. در تصویر آیات:اخوان مرعشی ومیرزا علی فلسفی دیده می شوند

 • آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درآیینه تصاویر

  بهمن 1357.  مشهد، آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی در صف نخست یکی از راهپیمایی‌های انقلاب.  در تصویر آیات وحجج اسلام: عباس واعظ طبسی وسید عبدالکریم هاشمی نژاد دیده می شوند

 • آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درآیینه تصاویر

  بهمن 1357.  مشهد، آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی در صف نخست یکی از راهپیمایی‌های انقلاب. در تصویر آیات:میرزا جواد تهرانی واخوان مرعشی دیده می شوند

 • آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درآیینه تصاویر

  بهمن 1357.  مشهد، آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی در صف نخست یکی از راهپیمایی‌های انقلاب. در تصویر آیات: اخوان مرعشی وسیدعلینقی طبسی حائری دیده می شوند

 • آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درآیینه تصاویر

   بهمن 1357.  مشهد، آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی در صف نخست یکی از راهپیمایی‌های انقلاب 

 • آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درآیینه تصاویر

  بهمن 1357.  مشهد، آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی در صف نخست یکی از راهپیمایی‌های انقلاب. در تصویر آیات: اخوان مرعشی ومیرزا علی فلسفی دیده می شوند

 • آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درآیینه تصاویر

  بهمن 1357.  مشهد، آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی در حاشیه حضور در یکی از راهپیمایی‌های انقلاب

 • آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درآیینه تصاویر

  1358.  مشهد، آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی در تجمع بزرگداشت سالروز حمله به بیمارستان امام رضا(ع). در تصویرآیات:سید عبدالله شیرازی، سید علی خامنه‌ای، عباس واعظ طبسی وسید محمدباقر شیرازی دیده می شوند

 • آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درآیینه تصاویر

  1358. قم، آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی در دیدار با امام خمینی. در تصویر حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس سیدان نیز دیده می شود

 • آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درآیینه تصاویر

  1358. قم، آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درجمع علمای مشهد که برای دیدار با امام خمینی گردآمده‌اند.  در تصویر آیات: میرزا جواد تهرانی، میرزا حسنعلی مروارید،  سید محمدباقر شیرازی و سید عباس سیدان دیده می شوند

 • آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درآیینه تصاویر

  1358. آستان قدس رضوی(ع)،  آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی در کنار آیات: سیدعلی خامنه‌ای، عباس واعظ طبسی وسید عبدالکریم هاشمی نژاد

 • آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درآیینه تصاویر

  1358. آستان قدس رضوی(ع)،  آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی در کنار آیات: سیدعلی خامنه‌ای، عباس واعظ طبسی وسید عبدالکریم هاشمی نژاد

 • آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درآیینه تصاویر

  1358.  قم، آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی به اتفاق نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی در دیدار با امام خمینی

 • آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درآیینه تصاویر

  28 مرداد1358.  آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی در مراسم افتتاحیه مجلس خبرگان قانون اساسی

 • آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درآیینه تصاویر

  شهریور1358. تهران،  آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درکنار آیات:میرزا جواد تهرانی، سید اسدالله مدنی وسید عبدالحسین دستغیب در حاشیه برگزاری جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی

 • آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درآیینه تصاویر

  1359.  آستان قدس رضوی(ع)،  آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی در کنارشهید آیت‌الله دکتر بهشتی در حاشیه سفر وی به شهر مشهد

 • آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درآیینه تصاویر

  1359.  آستان قدس رضوی(ع)،  آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی در کنارشهید آیت‌الله دکتر بهشتی در حاشیه سفر وی به شهر مشهد

 • آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درآیینه تصاویر

  1359.  آستان قدس رضوی(ع)،  آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی در کنارشهید محمدعلی رجایی در حاشیه سفر وی به شهر مشهد

 • آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درآیینه تصاویر

  1359.  آستان قدس رضوی(ع)،  آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی در کنارشهید محمدعلی رجایی در حاشیه سفر وی به شهر مشهد

 • آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درآیینه تصاویر

  1360.  آستان قدس رضوی(ع)،  آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی در حل فاتحه خوانی بر مزار شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد

 • آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درآیینه تصاویر

  1360.  آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی در کنارشهید آیت‌الله عطاء الله اشرفی اصفهانی در یک گفت وگوی تلویزیونی

 • آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درآیینه تصاویر

  1361.  آستان قدس رضوی(ع)،  آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی در کنارآیات: سیدعلی خامنه‌ای، عباس واعظ طبسی، احمدآذری قمی،  میرزا علی فلسفی، محمدرضا مهدوی کنی ومحمد امامی کاشانی

 • آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درآیینه تصاویر

  آستان قدس رضوی(ع)،  آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی در کنارآیات: عباس واعظ طبسی، احمدآذری قمی،  محمدرضا مهدوی کنی ومحمد امامی کاشانی

 • آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درآیینه تصاویر

  1364.  آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی در دیدار با آیت‌الله سید مهدی یثربی امام جمعه وقت کاشان

 • آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درآیینه تصاویر

  1364.  آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی در دیدار با آیت‌الله سید مهدی یثربی امام جمعه وقت کاشان

 • آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درآیینه تصاویر

  1365. آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی

 • آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درآیینه تصاویر

  1365. تهران،  آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی در حاشیه یکی از جلسات مجلس خبرگان رهبری

 • آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درآیینه تصاویر

  1365. فرودگاه مشهد،  آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی دراستقبال از آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای. در تصویر آیت‌الله عباس واعظ طبسی وحجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محمدی گلپایگانی دیده می شوند

 • آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درآیینه تصاویر

  دهه 60،  آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درحال ایراد یکی از خطبه‌های نمازجمعه شهرمشهد

 • آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درآیینه تصاویر

  دهه 60،  آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درحال ایراد یکی از خطبه‌های نمازجمعه شهرمشهد

 • آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی درآیینه تصاویر

  نمایی از جلد پرونده آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی در اداره ساواک شهر مشهد

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.