حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر مروارید درآیینه تصاویر

کاری از: شاهد توحیدی

روحانی مجاهد مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ علی اصغرمروارید، ازپیشگامان نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی تا پیروزی آن به شمار می رود. او در طول دوران 15 ساله مبارزات، ازنمادهای خروش بر طاغوت بود وبارها دستگیری وتبعید را تجربه کرد.

او در مجموع، زندگی پرفراز ونشیبی را پشت سر نهاد که در صورت نگارش و تدوین، به اثری جذاب مبدل خواهد شد. تصاویری که پیش روی دارید، مرحوم مروارید را در ادوارگوناگون حیات نشان می دهد.

تاریخ : 1396/05/16 10:17
 • حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر مروارید درآیینه تصاویر

  عصرگاه عاشورای 1342. مدرسه فیضیه قم، حجت‌الاسلام والمسلمین مروارید درکنار امام خمینی به هنگام سخنرانی تاریخی ایشان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر مروارید درآیینه تصاویر

  1342. حجت‌الاسلام والمسلمین مروارید درکنار روحانیون دستگیرشده پس از دستگیری امام خمینی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر مروارید درآیینه تصاویر

  فروردین 1343. قم، حجت‌الاسلام والمسلمین مروارید درکنار امام خمینی پس از آزادی ایشان از حبس وحصر

 • حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر مروارید درآیینه تصاویر

  فروردین 1343. قم، حجت‌الاسلام والمسلمین مروارید درکنار امام خمینی پس از آزادی ایشان از حبس وحصر

 • حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر مروارید درآیینه تصاویر

  فروردین 1343. قم، حجت‌الاسلام والمسلمین مروارید درکنار امام خمینی پس از آزادی ایشان از حبس وحصر. درتصویر آیت‌الله حاج شیخ مجتبی قزوینی دیده می شود

 • حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر مروارید درآیینه تصاویر

  فروردین 1343. قم، حجت‌الاسلام والمسلمین مروارید درحال سخنرانی دریکی از جشنهای آزادی امام خمینی از حبس وحصر درحضور ایشان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر مروارید درآیینه تصاویر

  فروردین 1343. قم، حجت‌الاسلام والمسلمین مروارید درکنار امام خمینی دریکی از جشنهای آزادی ایشان از حبس وحصر

 • حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر مروارید درآیینه تصاویر

  فروردین 1343. قم، حجت‌الاسلام والمسلمین مروارید درکنار امام خمینی دریکی از جشنهای آزادی ایشان از حبس وحصر

 • حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر مروارید درآیینه تصاویر

  1343. قم، دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین مروارید با شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی درمنزل علامه سید محمدحسین طباطبایی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر مروارید درآیینه تصاویر

  دهه40.حجت‌الاسلام والمسلمین مروارید، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی، حسین مهدیان وابوالفضل توکلی بینا در سفر به برازجان برای دیدار با تنی چند از زندانیان سیاسی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر مروارید درآیینه تصاویر

  حجت‌الاسلام والمسلمین مروارید درکنار: شهید آیت‌الله مطهری، شهید آیت‌الله بهشتی، حجت‌الاسلام سیدهادی خسروشاهی ومحمود مانیان در سفر حج

 • حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر مروارید درآیینه تصاویر

  حجت‌الاسلام والمسلمین مروارید درکنار: شهید آیت‌الله مطهری، شهید آیت‌الله بهشتی، حجت‌الاسلام سیدهادی خسروشاهی ومحمود مانیان در سفر حج

 • حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر مروارید درآیینه تصاویر

  حجت‌الاسلام والمسلمین مروارید درپی یکی از دستگیری‌ها در کمیته مشترک ضدخرابکاری ساواک

 • حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر مروارید درآیینه تصاویر

  1357. نوفل لوشاتو، حجت‌الاسلام والمسلمین مروارید درکنار امام خمینی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر مروارید درآیینه تصاویر

  1357. نوفل لوشاتو، حجت‌الاسلام والمسلمین مروارید درکنار امام خمینی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر مروارید درآیینه تصاویر

  1357. نوفل لوشاتو، حجت‌الاسلام والمسلمین مروارید دراقتدا به امام خمینی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر مروارید درآیینه تصاویر

  1357. نوفل لوشاتو، حجت‌الاسلام والمسلمین مروارید درکنار امام خمینی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر مروارید درآیینه تصاویر

  1357. نوفل لوشاتو، حجت‌الاسلام والمسلمین مروارید درحاشیه یکی از گفت وشنودهای مطبوعاتی امام خمینی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر مروارید درآیینه تصاویر

  1357. نوفل لوشاتو، حجت‌الاسلام والمسلمین مروارید درحاشیه یکی از گفت وشنودهای مطبوعاتی امام خمینی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر مروارید درآیینه تصاویر

  1357. حجت‌الاسلام والمسلمین مروارید درجایگاه قرائت قطعنامه راهپیمایی تاریخی عاشورای تهران. درتصویر حجت‌الاسلام والمسلمین علی اکبر ناطق نوری دیده می شود

 • حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر مروارید درآیینه تصاویر

  1358. قم، حجت‌الاسلام والمسلمین مروارید درکنار روسای کمیته‌های شهر تهران دردیدار با امام خمینی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر مروارید درآیینه تصاویر

  اردیبهشت 1358. مدرسه فیضیه قم، حجت‌الاسلام والمسلمین مروارید درمراسم ترحیم شهید آیت‌الله مرتضی مطهری

 • حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر مروارید درآیینه تصاویر

  1358. موسسه کیهان، حجت‌الاسلام والمسلمین مروارید درکنار حسین مهدیان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر مروارید درآیینه تصاویر

  1358. موسسه کیهان، حجت‌الاسلام والمسلمین مروارید درکنار حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ عباسعلی سرفرازی و حسین مهدیان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر مروارید درآیینه تصاویر

  دهه 60. حجت‌الاسلام والمسلمین مروارید درکنار حجج اسلام: محمدجواد حجتی کرمانی، ابوذربیداروسیدهادی مدرسی دریکی از ضیافت‌ها

 • حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر مروارید درآیینه تصاویر

  دهه70. حجت‌الاسلام والمسلمین مروارید دردیدار با دکتریدالله سحابی. درتصویر حجج اسلام ابوذربیدار وشیخ حسین هاشمیان نیزدیده می شوند

 • حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر مروارید درآیینه تصاویر

  حجت‌الاسلام والمسلمین مروارید درمراسم تشییع آیت‌الله حاج میرزا حسنعلی مروارید درآستان قدس رضوی(ع)

 • حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر مروارید درآیینه تصاویر

  مدرسه عالی شهید مطهری. حجت‌الاسلام والمسلمین مروارید درمراسم ترحیم مرحوم حبیب الله عسگراولادی. درتصویر حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر شجونی نیز دیده می شود

 • حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر مروارید درآیینه تصاویر

  حجت‌الاسلام والمسلمین مروارید درحاشیه گفت وشنود با کتاب ماه تاریخی - فرهنگی یادآور

 • حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر مروارید درآیینه تصاویر

  حجت‌الاسلام والمسلمین مروارید درحاشیه گفت وشنود با کتاب ماه تاریخی - فرهنگی یادآور

 • حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر مروارید درآیینه تصاویر

  حجت‌الاسلام والمسلمین مروارید درحاشیه گفت وشنود با کتاب ماه تاریخی - فرهنگی یادآور

 • حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر مروارید درآیینه تصاویر

  حجت‌الاسلام والمسلمین مروارید درحاشیه گفت وشنود با کتاب ماه تاریخی - فرهنگی یادآور

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.