آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

کاری از: شاهد توحیدی

عالم ربانی و معلم اخلاق، حضرت آیت‌الله حاج میرزا علی مشکینی اردبیلی، ازجمله عالمان و مدرسان پیشگام حوزه علمیه قم در نهضت امام خمینی به‌شمار می‌آید. آن بزرگ پس از انقلاب و به‌رغم گرایش بسیار به تدریس در حوزه، مسئولیتهای مهمی برعهده گرفت که ریاست بر مجلس خبرگان رهبری به مدت بیش از دو دهه در زمره آنها به‌شمار می‌آید.

اینک در سالگرد ارتحال آن عالم ربانی، بخشی دیگر از تصاویر آن فقید سعید را به تاریخ‌پژوهان وعلاقه‌مندان تقدیم می‌کنیم.

تاریخ : 1396/05/09 12:43
 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در دهه 1340ش

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی در صف نخست یکی از راهپیماییهای انقلاب در شهر قم (1357). در تصویر، آیات: محمدفاضل لنکرانی و محمد مومن دیده می‌شوند

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی در حال اقامه نماز پس از یکی از راهپیماییهای انقلاب در شهر قم (1357). در تصویر، آیت‌الله محمدفاضل لنکرانی دیده می‌شود

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  سالن فرودگاه مهرآباد تهران، آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی در جمع استقبال‌کنندگان از امام خمینی (12 بهمن 1357). در تصویر، آیات: سیدمحمود طالقانی، سیدعلی خامنه‌ای، سیداسدالله مدنی، محمدرضا مهدوی کنی و سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی دیده می‌شوند

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی در مراسم ترحیم آیت‌الله سیدمحمود طالقانی (دانشگاه تهران، شهریور 1358). در تصویر، آیات: حسینعلی منتظری، عبدالرحیم ربانی شیرازی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، سیدمحمدباقرخوانساری، سیدابوالفضل موسوی تبریزی و شیخ ابوالحسن شیرازی دیده می‌شوند

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی در مراسم نماز جمعه قم (1358). در تصویر، آیات: شهید دکتر بهشتی و حسینعلی منتظری دیده می‌شوند

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی در سمینار ائمه جمعه در کتابخانه مدرسه فیضیه قم (1359). در تصویر، آیات: حسینعلی منتظری، سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی، سیداسدالله مدنی، سیدعبدالحسین دستغیب، محمد صدوقی و سیدروح‌الله خاتمی دیده می‌شوند

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی در حال سخنرانی در سمینار ائمه جمعه در کتابخانه مدرسه فیضیه قم (1359)

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی در گفت‌وگو با آیت‌الله حسینعلی منتظری در حاشیه برگزاری نماز جمعه قم (1359)

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی در حاشیه برگزاری نماز جمعه قم (1359)

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی در حاشیه برگزاری نماز جمعه قم (1359)

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی به اتفاق اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار با ابوالحسن بنی‌صدر (1359)

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی به اتفاق اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار با شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در تهران (1359)

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی به اتفاق آیات: محمد صدوقی و محمدرضا مهدوی کنی در حاشیه بازدید از جبهه‌های جنگ (1359)

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی در کنار شهید آیت‌الله محمد صدوقی در حاشیه بازدید از جبهه‌های جنگ (1359)

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی در کنار اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در حاشیه یکی از جلسات (1360)

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی در کنار جمعی از ائمه جمعه و نمایندگان استان خوزستان (1360)

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی در کنار آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی (1360)

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی در کنار جمعی از اعضای سپاه پاسداران شهر قم (1361)

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی در کنار جمعی از اعضای سپاه پاسداران شهر قم (1361)

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی در حاشیه حضور در سمینار قوه قضائیه (1361)

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی در حال سخنرانی، در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری با امام خمینی (1363)

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی در حاشیه اجتماع اعضای مجلس خبرگان رهبری در نهاد ریاست‌جمهوری (1365)

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی در گفت‌وگو با آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی، در حاشیه اجتماع اعضای مجلس خبرگان (1365)

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی در کنار تنی چند از نوادگانش در منزل شخصی (قم ـ 1365)

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی در جایگاه هیئت‌رئیسه یکی از جلسات کنگره وحدت اسلامی (1363).در تصویر، آیات: سیدعلی خامنه‌ای، سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی، سیدروح‌الله خاتمی و مسلم ملکوتی دیده می‌شوند

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی در کنار آیت‌الله مسلم ملکوتی (تبریز ـ 1363)

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی در کنار آیات: سیدمهدی روحانی و نصرالله شاه‌آبادی (قم ـ 1366)

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی در کنار آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی (قم ـ 1372)

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی در کنار آیات: ناصر مکارم شیرازی و مرتضی مقتدایی در یک اجلاس علمی (قم ـ 1372)

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی در کنار آیت‌الله محمد یزدی در حاشیه یکی از اجلاس قوه قضائیه (تهران ـ 1372)

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی در حال سخنرانی در یکی از اجلاس قوه قضائیه (تهران ـ 1372)

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی در حال اقامه نماز جماعت در دفتر خود (قم ـ 1373)

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی در حال اقامه نماز جماعت در جمع روسای بنیاد شهید انقلاب اسلامی در دفتر خود (قم ـ 1373)

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی در حال سخنرانی در جمع روسای بنیاد شهید انقلاب اسلامی در دفتر خود (قم ـ 1373)

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی در حاشیه مراسم تشییع پیکر آیت‌الله العظمی محمدعلی اراکی در مسجد بالاسر قم (1373)

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی در حال سخنرانی در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری با رهبر معظم انقلاب (1374)

 • آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی در آیینه تصاویر(2)

  آیت‌الله حاج شیخ علی مشکینی اردبیلی درواپسین سالیان حیات

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.