شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

کاری از: شاهد توحیدی

عالم مجاهد شهید آیت‌الله حاج شیخ محمد صدوقی یزدی، از پیشگامان انقلاب و نزدیکان رهبر کبیر آن، از آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، نسبت به آن شدیدا احساس مسئولیت نمود و تا سر حد امکان، حمایت از رزمندگان در جبهه‌ها را از نظر دور نکرد. این نگاه حمایتی از حضور مداوم در جبهه‌ها یا قرارگاه‌های سپاه و ارتش تا حمایت مالی گسترده از جبهه‌ها و حتی اموری چون خواندن مکرر خطبه عقد ازدواج برای رزمندگان را دربرمی‌گرفت.

 

تصاویری که در این مجموعه به شما تقدیم شده، به‌رغم آنکه توسط دوربینهای متنوع رزمندگان ثبت شده‌اند و بعضی از آنها کیفیت مطلوبی ندارند، همگی نمایانگر صمیمیت و خلوص فقیهی مجاهد و پارسایند که خود را خادم حامیان این مرزوبوم می‌دانست و حضور در میان آنان را از فرایض رفتاری خویش می‌شمرد. شایان ذکر است که این تصاویر به مناسبت سالروز شهادت آیت‌الله صدوقی منتشر می‌شود.

تاریخ : 1396/04/20 13:29
 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در میان تنی چند از رزمندگان استان یزد

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در بازدید از یکی از قرارگاههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استان کردستان

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در میان تنی چند از رزمندگان در یکی از محورهای عملیاتی دفاع مقدس

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در میان تنی چند از رزمندگان در یکی از محورهای عملیاتی دفاع مقدس

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در حاشیه یکی از بازدیدها از یکی از محورهای عملیاتی دفاع مقدس

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در حاشیه بازدید از یکی از قرارگاههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در حاشیه بازدید از یکی از قرارگاههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در حاشیه بازدید از یکی از قرارگاههای هوانیروز ارتش. در تصویر حجج اسلام غلامحسین محمدی گلپایگانی، سید هادی خامنه‌ای و محمدعلی صدوقی دیده می‌شوند.

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در حاشیه بازدید از یکی از قرارگاههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در حاشیه بازدید از یکی از قرارگاههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در حاشیه بازدید از یکی از قرارگاههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در حاشیه بازدید از یکی از قرارگاههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در حاشیه بازدید از یکی از قرارگاههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در حاشیه بازدید از یکی از قرارگاههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در حاشیه بازدید از یکی از قرارگاههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در حاشیه بازدید از یکی از قرارگاههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در حاشیه بازدید از یکی از قرارگاههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در حاشیه بازدید از یکی از قرارگاههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در حاشیه یکی از بازدیدها از یکی از محورهای عملیاتی دفاع مقدس

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در حاشیه یکی از بازدیدها از یکی از محورهای عملیاتی دفاع مقدس

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در حاشیه یکی از بازدیدها از یکی از محورهای عملیاتی دفاع مقدس

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در حاشیه بازدید از یکی از قرارگاههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در حاشیه بازدید از یکی از قرارگاههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در حاشیه بازدید از یکی از قرارگاههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در حاشیه بازدید از یکی از قرارگاههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در حاشیه بازدید از یکی از قرارگاههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در حاشیه بازدید از یکی از قرارگاههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در حاشیه بازدید از یکی از قرارگاههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در حاشیه بازدید از یکی از قرارگاههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در حاشیه قرائت خطبه عقد برای یکی از رزمندگان

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در حال عزیمت به یکی از محورهای عملیاتی دفاع مقدس

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در کنار سپهبد شهید علی صیاد شیرازی در یکی از محورهای عملیاتی دفاع مقدس

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در کنار سپهبد شهید علی صیاد شیرازی در یکی از سفرهای وی به شهر یزد

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در کنار سپهبد شهید علی صیاد شیرازی در یکی از سفرهای وی به شهر یزد

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در کنار سردار شهید محمد بروجردی در یکی از سفرهای وی به شهر یزد

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در کنار سردار شهید محمد بروجردی در یکی از سفرهای وی به شهر یزد

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در حال سخن گفتن با فرماندهان از مرکز، در آغازین لحظات عملیات بیت‌المقدس

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در حال وضوساختن درحاشیه بازدید از یکی از قرارگاههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • شهید آیت‌الله محمد صدوقی و تعامل با دفاع مقدس در آینه تصاویر

  شهید آیت‌الله محمد صدوقی در حال گفت‌وگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر در حاشیه اقامه نماز جماعت در یکی از قرارگاههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.