شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

کاری از: شاهد توحیدی

شهید دکترمحمد علی فیاض‌بخش در سال 1316 در تهران متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در دبستان خسروی و تحصیلات متوسطه را در کنار دروس حوزوی( شامل جامع‌المقدمات و ادبیات عربی) فرا گرفت و خدمت سربازی‌اش را در تفرش و رودبار به پایان برد. شهید فیاض‌بخش از دانشگاه تهران مدرک پزشکی گرفت و دوره تخصصی جراحی را در بیمارستان سینا به پایان رساند.

 

دکترفیاض‌بخش موسس انجمن امدادگران امام خمینی(ره) بود. این شهید آسایشگاه معلولان انقلاب را با همکاری انجمن امدادگران امام (ره) و کمیته امداد،  زیر نظر بنیاد شهید راه‌اندازی کرد. طبابت و ویزیت رایگان به مدت 4 سال،  تاسیس کلینیک سلمان فارسی با همکاری شهید دکتر لواسانی، ‌ آموزش کمک‌های اولیه پزشکی برای خدمت به مجروحان و معلولان انقلاب،  از دیگر فعالیتهای این شهید بزرگوار بود. وی سپس به عنوان مدیرکل توانبخشی در وزارت بهداری مشغول به کار شد. پیشنهاد لایحه سازمان بهزیستی کشور و پیگیری برای تاسیس چنین سازمانی جدا از وزارتخانه بهداشت،  از اقدامات دیگر این شهید بود. محمد علی فیاض‌بخش درکابینه شهید رجایی،  به عنوان وزیر مشاور و سرپرست بهزیستی خدمت می‌کرد. دکتر فیاض‌بخش، شامگاه هفتم تیر 1360 در حزب جمهوی اسلامی براثر انفجار بمب به شهادت رسید.

 

تصاویری که پیش روی دارید، شهید دکترفیاض‌بخش را درادوارگوناگون حیات نشان می دهد.

تاریخ : 1396/04/17 14:18
 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش دردوران کودکی

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش دربخش آزمایشگاه دانشگاه تهران

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش دردوران تحصیل دردانشگاه تهران

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش دردوران تحصیل دردانشگاه تهران

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش دردوران تحصیل دردانشگاه تهران

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درمنزل شخصی

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درمراسم جشن فارغ التحصیلی دردانشگاه تهران

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درکنارتنی چند از همکاران در بیمارستان سینای تهران

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درکنارتنی چند از همکاران

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش دردوران انجام خدمت سربازی

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درحاشیه ادای نماز درمنزل شخصی

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درحاشیه یکی از گردش‌های علمی

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درحاشیه حضور درجمع عده ای از مردم تفرش برای انجام خدمات پزشکی

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درحاشیه حضور درشهر تفرش برای انجام خدمات پزشکی

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درحال مطالعه مجله«درس‌هایی ازمکتب اسلام» درحاشیه حضور درشهر تفرش

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درحال مطالعه مجله«درس‌هایی ازمکتب اسلام» درحاشیه حضور درشهر تفرش

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درحال مطالعه درحاشیه حضور درشهر تفرش

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درحاشیه حضور درجمع عده ای از مردم تفرش برای انجام خدمات پزشکی

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درحاشیه حضور درجمع عده ای از مردم تفرش برای انجام خدمات پزشکی

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درحاشیه حضور درجمع عده ای از مردم تفرش برای انجام خدمات پزشکی

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درحاشیه حضور درجمع عده ای از مردم تفرش برای انجام خدمات پزشکی

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

   شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درحاشیه سفرحج درکنار تنی چند از همراهان

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درحاشیه سفرحج درکنار همسرش

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درحاشیه سفرحج درکنار تنی چند از همراهان

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درحاشیه سفرحج درکنار بیت‌الله‌الحرام

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درحاشیه سفرحج درکنار تنی چند از همراهان

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درحاشیه سفرحج یکی از همراهان

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درحاشیه سفرحج ودرحال انجام فریضه تقصیر

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درحاشیه سفرحج دربازدید ازیکی از اماکن متبرکه

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درکناریکی از فرزندان درمنزل شخصی

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درکنار فرزندان درمنزل شخصی

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درکنار فرزندان درمنزل شخصی

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درکنار فرزندان درمنزل شخصی

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درکنار فرزندان درمنزل شخصی

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درکنارهمسرو فرزندان

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درحال انجام یک عمل جراحی دریکی از بیمارستان‌های تهران

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش به همراه اعضای کابینه شهید رجایی در دیدار با امام خمینی

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش به همراه اعضای کابینه شهید رجایی در دیدار با امام خمینی

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش دریکی ازجلسات کابینه شهید رجایی

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش به همراه سایروزرای کابینه شهید رجایی دراقتدا به وی در مقر نخست وزیری

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درکنار شهید دکترمحمدجواد باهنر

 • شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درآیینه تصاویر

  شهید دکترمحمدعلی فیاض‌بخش درواپسین ماههای حیات

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.