شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

کاری از: شاهد توحیدی

 شهید محمود قندی در سال 1323 در خانواده ای مذهبی در تهران متولد شد،  تحصیلات ابتدایی را در دبستان محمدی و تحصیلات متوسطه را در دبیرستان علوی در سال 1341 به پایان رسانید. او یکی از بهترین شاگردان این دبیرستان به شمار می‌رفت. استاد روزبه یکی از بنیانگذاران دبیرستان علوی هماره براین نکته تاکید می ورزید: من دو امید در علوی دارم که یکی از آنها قندی است!

 

شهید قندی کلیه سالهای دبیرستان را با رتبه اول به پایان رساند و دیپلم خود را با معدل 85/19 گرفت. دوره فوق لیسانس مهندسی الکترومکانیک را در دانشگاه تهران در سال 1345 به پایان رسانید و سپس برای ادامه تحصیل،  به دلیل نبودن مراتب عالی این رشته در ایران،  به سفارش مربیان خویش عازم امریکا شد.او چون همیشه شاگرد اول بود،  مخارج وی از سوی خود دانشگاه تأمین می شد.

 

شهید قندی در سال 1350،  درجه دکترای خود را با بالاترین نمره دانشگاهی،  در رشته مهندسی برق و الکترونیک گرفت . پس از مراجعت به ایران در سال 50،  شروع به تدریس در دانشگاه فنی دانشگاه تهران و دانشکده مخابرات کرد . شهید قندی دارای همسر و چهار فرزند بود. در مقطع اوج‌گیری انقلاب اسلامی،  شهید محمود قندی به همراه دو دوست خویش به جهت پخش اعلامیه امام به زندان افتادند . پس از پیروزی انقلاب به سمت ریاست دانشکده مخابرات و سپس از طرف شورای انقلاب به وزارت پست و تلگراف و تلفن منصوب شد که درکابینه شهید محمدعلی رجایی در این سمت ابقاء گشت.او سرانجام در شامگاه یکشنبه 7 تیرماه 1360، درانفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید.

 

تصاویری که پیش روی شماست، شهید دکتر محمود قندی را درادوار گوناگون حیات نشان می دهد.

تاریخ : 1396/04/14 11:13
 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  شهید دکتر محمود قندی در دوران کودکی

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  شهید دکتر محمود قندی در دوران کودکی ودرکنار یکی از برادرانش

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

   شهید دکتر محمود قندی در دوران کودکی

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  شهید دکتر محمود قندی در دوران نوجوانی

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  شهید دکتر محمود قندی در دوران نوجوانی درکناریکی از برادرانش

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  شهید دکتر محمود قندی در دوران نوجوانی درکنارجمعی از دوستانش

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  شهید دکتر محمود قندی در دوران نوجوانی درکنارتنی چند از اعضای خانواده

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  شهید دکتر محمود قندی در دوران نوجوانی درکنارجمعی از دوستانش

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  شهید دکتر محمود قندی در دوران نوجوانی درکناریکی از دوستانش

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  شهید دکتر محمود قندی در دوران نوجوانی

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  شهید دکتر محمود قندی در دوران سفر تحصیلی به آمریکا

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  شهید دکتر محمود قندی درخانه پدری، دریکی از سفرها به ایران در دوران تحصیل درآمریکا

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  شهید دکتر محمود قندی درکناریکی از دوستان دردوران تحصیل درآمریکا

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  شهید دکتر محمود قندی دردوران تحصیل درآمریکا

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

   شهید دکتر محمود قندی درکنارتنی چند ازدوستانش دردوران تحصیل درآمریکا

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  شهید دکتر محمود قندی درکنار برخی اقوام دریکی ازمسافرت‌ها

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  شهید دکتر محمود قندی ویکی از فرزندانش

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  شهید دکتر محمود قندی ویکی از فرزندانش

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  شهید دکتر محمود قندی درکنار فرزندانش

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  شهید دکتر محمود قندی درکنار فرزندانش

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  شهید دکتر محمود قندی درحاشیه یکی از مسافرت‌ها.غلام‌عباس توسلی درکناروی دیده می‌شود

   

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  شهید دکتر محمود قندی درحاشیه یکی از مسافرت‌ها

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  1358. شهید دکتر محمود قندی درکنارشهید دکترمحمدعلی فیاض بخش

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  1359. شهید دکتر محمود قندی دردوران تصدی وزارت پست وتلگراف وتلفن ازسوی شورای انقلاب

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  1359.بهشت زهرای تهران،  شهید دکتر محمود قندی درمیان مردم درحال قرائت دعای ندبه

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  1359. شهید دکتر محمود قندی درکنارسایروزرای شورای انقلاب دردیدار با امام خمینی

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  1359. شهید دکتر محمود قندی درکنارسایروزرای کابینه شهید رجایی در یکی ازجلسات هیات دولت

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  1359. شهید دکتر محمود قندی درکنارسایروزرای کابینه شهید رجایی در یکی ازجلسات هیات دولت

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  1359. شهید دکتر محمود قندی درحاشیه یکی از سفرهای استانی دولت. درتصویر آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی دیده می‌شود

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  1359. شهید دکتر محمود قندی درحاشیه یکی از سفرهای استانی دولت. درتصویر آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی دیده می‌شود

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  1359. شهید دکتر محمود قندی درحاشیه یکی از سفرهای استانی دولت. درتصویر آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی وشهید دکتر موسی کلانتری دیده می شوند

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  1359. شهید دکتر محمود قندی درحاشیه یکی از سفرهای استانی دولت. درتصویر آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی دیده می‌شود

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  1359.  شهید دکتر محمود قندی ویکی از فرزندانش درحاشیه یکی از سفرهای استانی دولت

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  1359. شهید دکتر محمود قندی دریکی ازجلسات مجلس شورای اسلامی

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  1359.نمازجماعت جمعی از کارکنان وزارت پست وتلگراف وتلفن به امامت شهید دکتر محمود قندی

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  1359. سخنرانی شهید دکتر محمود قندی در جمع عده ای از کارکنان وزارت پست وتلگراف وتلفن

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  1359. شهید دکتر محمود قندی در جمع عده ای از کارکنان وزارت پست وتلگراف وتلفن

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  1359. شهید دکتر محمود قندی در جمع عده ای از مدیران وزارت پست وتلگراف وتلفن

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  1359. شهید دکتر محمود قندی دریکی از مجامع مدیران وزارتخانه ها. درتصویر دکتر عباس شیبانی دیده می شود

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  1359. شهید دکتر محمود قندی دریکی از مجامع مدیران وزارتخانه‌ها

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  1359. شهید دکتر محمود قندی دردفتروزیر پست وتلگراف وتلفن

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  1360. شهید دکتر محمود قندی درواپسین ماههای حیات

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  8 تیرماه 1360. پیکر شهید دکتر محمود قندی درپزشکی قانونی تهران

 • شهید دکتر محمود قندی درآیینه تصاویر

  تمبر یادبود شهید دکتر محمود قندی که سالها بعد از سوی وزارت پست وتلگراف وتلفن منتشر شد

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.