«7تیر60،فاجعه ای به گستره تاریخ» درآیینه تصاویر

کاری از: شاهد توحیدی

بی تردید فاجعه ای که در شبانگاه یکشنبه هفتم تیرماه 1360 در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی رخ داد، ازجمله رویدادهایی است که بر ساحت سیاست وفرهنگ ایرانِ پس از انقلاب، تاثیراتی شگرف نهاد. این رویداد موجب گشت که گروههای غیر معتقد به مبنای دینی انقلاب ورهبری آن، از صحنه کنار روند و جریان خط امام، حاکمیتی مطلق یابد. دامنه این رخداد اما، به همین حد انحصار نیافت وارجاع به این رویداد وزوایای آن، همچنان در قلمرو فرهنگ وسیاست جمهوری اسلامی ادامه دارد. ازاین روی بازخوانی ابعاد وجوانب این حادثه،همچنان درکانون توجه تاریخ پژوهان قرار دارد.

تاریخ : 1396/04/10 14:47
 • «7تیر60،فاجعه ای به گستره تاریخ» درآیینه تصاویر

  شبانگاه 7 تیرماه 1360. نمایی از محل دفتر حزب جمهوری اسلامی ساعتی پس ازانفجار

 • «7تیر60،فاجعه ای به گستره تاریخ» درآیینه تصاویر

  شبانگاه 7 تیرماه 1360. نمایی از محل دفتر حزب جمهوری اسلامی ساعتی پس ازانفجار

 • «7تیر60،فاجعه ای به گستره تاریخ» درآیینه تصاویر

  شبانگاه 7 تیرماه 1360. نمایی از محل دفتر حزب جمهوری اسلامی ساعتی پس ازانفجار

 • «7تیر60،فاجعه ای به گستره تاریخ» درآیینه تصاویر

  شبانگاه 7 تیرماه 1360. نمایی از محل دفتر حزب جمهوری اسلامی ساعتی پس ازانفجار

 • «7تیر60،فاجعه ای به گستره تاریخ» درآیینه تصاویر

  نمایی از مراسم خاکسپاری شهدای 7 تیر دربهشت زهرای تهران

 • «7تیر60،فاجعه ای به گستره تاریخ» درآیینه تصاویر

  نمایی از مراسم خاکسپاری شهدای 7 تیر دربهشت زهرای تهران. درتصویر پیکر شهید سید شمس‌الدین حسینی برفراز دستان مردم است

 • «7تیر60،فاجعه ای به گستره تاریخ» درآیینه تصاویر

  نمایی از مراسم خاکسپاری شهدای 7 تیر دربهشت زهرای تهران. درتصویر پیکر شهید سید محمدکاظم دانش برفراز دستان مردم است

 • «7تیر60،فاجعه ای به گستره تاریخ» درآیینه تصاویر

  نمایی از مراسم خاکسپاری شهدای 7 تیر دربهشت زهرای تهران

 • «7تیر60،فاجعه ای به گستره تاریخ» درآیینه تصاویر

  نمایی از مراسم خاکسپاری شهدای 7 تیر دربهشت زهرای تهران

 • «7تیر60،فاجعه ای به گستره تاریخ» درآیینه تصاویر

  نمایی از مراسم خاکسپاری شهدای 7 تیر دربهشت زهرای تهران

 • «7تیر60،فاجعه ای به گستره تاریخ» درآیینه تصاویر

  نمایی از مراسم خاکسپاری شهدای 7 تیر دربهشت زهرای تهران

 • «7تیر60،فاجعه ای به گستره تاریخ» درآیینه تصاویر

  نمایی از مراسم خاکسپاری شهدای 7 تیر دربهشت زهرای تهران

 • «7تیر60،فاجعه ای به گستره تاریخ» درآیینه تصاویر

  نمایی از مراسم خاکسپاری شهدای 7 تیر دربهشت زهرای تهران

 • «7تیر60،فاجعه ای به گستره تاریخ» درآیینه تصاویر

  نمایی از مراسم خاکسپاری شهدای 7 تیر دربهشت زهرای تهران.درتصویر پیکر شهید سید محمدکاظم دانش برفراز دستان مردم است

 • «7تیر60،فاجعه ای به گستره تاریخ» درآیینه تصاویر

  نمایی از مراسم خاکسپاری شهدای 7 تیر دربهشت زهرای تهران

 • «7تیر60،فاجعه ای به گستره تاریخ» درآیینه تصاویر

  نمایی از مراسم خاکسپاری شهدای 7 تیر دربهشت زهرای تهران

 • «7تیر60،فاجعه ای به گستره تاریخ» درآیینه تصاویر

  نمایی از مراسم خاکسپاری شهدای 7 تیر دربهشت زهرای تهران

 • «7تیر60،فاجعه ای به گستره تاریخ» درآیینه تصاویر

  نمایی از مراسم خاکسپاری شهدای 7 تیر دربهشت زهرای تهران

 • «7تیر60،فاجعه ای به گستره تاریخ» درآیینه تصاویر

  نمایی از عزاداری مردم به هنگام تدفین شهدای 7تیر درقطعه مربوطه

 • «7تیر60،فاجعه ای به گستره تاریخ» درآیینه تصاویر

  نمایی از عزاداری مردم به هنگام تدفین شهدای 7تیر درقطعه مربوطه

 • «7تیر60،فاجعه ای به گستره تاریخ» درآیینه تصاویر

  نمایی از عزاداری مردم به هنگام تدفین شهدای 7تیر درقطعه مربوطه

 • «7تیر60،فاجعه ای به گستره تاریخ» درآیینه تصاویر

  نمایی از عزاداری مردم به هنگام تدفین شهدای 7تیر درقطعه مربوطه

 • «7تیر60،فاجعه ای به گستره تاریخ» درآیینه تصاویر

  نمایی از عزاداری مردم به هنگام تدفین شهدای 7تیر درقطعه مربوطه

 • «7تیر60،فاجعه ای به گستره تاریخ» درآیینه تصاویر

  نمایی از عزاداری مردم به هنگام تدفین شهدای 7تیر درقطعه مربوطه

 • «7تیر60،فاجعه ای به گستره تاریخ» درآیینه تصاویر

  نمایی از عزاداری مردم به هنگام تدفین شهدای 7تیر درقطعه مربوطه

 • «7تیر60،فاجعه ای به گستره تاریخ» درآیینه تصاویر

  نمایی بازسازی شده از محل انفجار در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.