اولین دوره مجلس شورای ملی در آیینه تصاویر

در نیمه مهر ماه سال 1285 اولین دوره مجلس شورای ملی گشایش یافت. فرمان مشروطه مظفرالدین‌شاه طی خطابه‌ای در کاخ گلستان قرائت شد. چند ماهی از عمر مجلس نگذشته بود که مظفرالدین‌شاه رخت هستی به سرای نیستی کشید و محمدعلی‌ میرزا سوگند یاد کرد پاسدار حکومت مشروطه و قانون باشد. تندرویهای برخی مشروطه‌خواهان، و بد اندیشیهای بدخواهان کار را بدانجا رساند که پیش از پایان عمر مجلس اول، محمدعلی‌شاه در تیر ماه 1287 مجلس را به توپ بست.

تاریخ : 1396/03/28 12:22
 • اولین دوره مجلس شورای ملی در آیینه تصاویر

  نمای بیرونی ساختمان اولیه مجلس شورای ملی

  شماره آرشیو: 1-3855-4ع

 • اولین دوره مجلس شورای ملی در آیینه تصاویر

  مظفرالدین شاه در مراسم گشایش اولین دوره مجلس شورای ملی

  شماره آرشیو: 1-2476-1ع

 • اولین دوره مجلس شورای ملی در آیینه تصاویر

  مرتضی قلی خان صنیع الدوله، اولین رئیس مجلس شورای ملی

  شماره آرشیو: 483-1ع

 • اولین دوره مجلس شورای ملی در آیینه تصاویر

  محمود احتشام السلطنه  در لباس  تشریفات  ( دومین  رئیس  اولین  دوره  مجلس  شورای  ملی)

  شماره آرشیو: 459-1ع

 • اولین دوره مجلس شورای ملی در آیینه تصاویر

  میرزا محمود خان احتشام  السلطنه  (علامیر) دومین  رئیس  اولین  دوره  مجلس  شورای  ملی

  شماره آرشیو: 1-1304-124ط

 • اولین دوره مجلس شورای ملی در آیینه تصاویر

  اسماعیل ممتازالدوله، سومین رئیس دوره اول مجلس شورای ملی

  شماره آرشیو: 7-144م

 • اولین دوره مجلس شورای ملی در آیینه تصاویر

  حاج حسین مهدوی امین الضرب دوم، نایب رئیس دوره اول مجلس شورای ملی و رئیس اتاق تجارت تهران

  شماره آرشیو: 1269-1ع

 • اولین دوره مجلس شورای ملی در آیینه تصاویر

  نمایندگان دوره اول مجلس شورای ملی به هنگام اجتماع در محوطه مجلس

  شماره آرشیو: 4853-4ع

 • اولین دوره مجلس شورای ملی در آیینه تصاویر

  ارباب جمشید بهمن یزدی، نماینده زرتشتیان دردوره اول مجلس شورای ملی

  شماره آرشیو: 1-379-124ط

 • اولین دوره مجلس شورای ملی در آیینه تصاویر

  بدرقه مردم تبریز از نمایندگان آذربایجان در اولین دوره مجلس شورای ملی در روز عزیمت ایشان به تهران

  شماره آرشیو: 130966-275م

 • اولین دوره مجلس شورای ملی در آیینه تصاویر

  جمعی از نمایندگان دوره اول مجلس شورای ملی در محوطه مجلس

  شماره آرشیو: 896-8ع

 • اولین دوره مجلس شورای ملی در آیینه تصاویر

  جمعی از نمایندگان دوره اول مجلس شورای ملی

  شماره آرشیو: 2109-4ع

 • اولین دوره مجلس شورای ملی در آیینه تصاویر

  حسنعلی کمال هدایت، نماینده ادوار اول و دوم مجلس شورای ملی و وزیر کابینه های مختلف

  شماره آرشیو: 5880-1ع

 • اولین دوره مجلس شورای ملی در آیینه تصاویر

  خروج نمایندگان ادوار اولیه مجلس شورای ملی از درب قدیمی آن

  شماره آرشیو: 808-124ط

 • اولین دوره مجلس شورای ملی در آیینه تصاویر

  سید حسن تقی زاده، نماینده دوره اول مجلس شورای ملی  با لباس روحانی

  شماره آرشیو: 4643-1ع

 • اولین دوره مجلس شورای ملی در آیینه تصاویر

  عده ای از نمایندگان دوره اول مجلس شورای ملی

  شماره آرشیو: 767-1ع

 • اولین دوره مجلس شورای ملی در آیینه تصاویر

  محمد صدیق حضرت، نماینده دوره های اول و دوم مجلس شورای ملی، در میانسالی

  شماره آرشیو: 5792-1ع

 • اولین دوره مجلس شورای ملی در آیینه تصاویر

  میرزا ابراهیم آقا شهید تبریزی، نماینده دوره اول مجلس شورای ملی از تبریز

  شماره آرشیو: 575-4ع

 • اولین دوره مجلس شورای ملی در آیینه تصاویر

  میرزا هاشم آشتیانی، نماینده ادوار اولیه مجلس شورای ملی و سه تن از فرزندان خردسال وی

  شماره آرشیو: 311-8ع

 • اولین دوره مجلس شورای ملی در آیینه تصاویر

  مرتضی قلی صنیع الدوله و نمایندگان دوره اول مجلس شورای ملی

  شماره آرشیو: 4389-7ع

مطالب مرتبط
داستان یک مجلس
مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.