آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

کاری از: شاهد توحیدی

چهارمین بخش از مجموعه تصاویر رهبر معظم انقلاب اسلامی،به دومین دوره از ریاست جمهوری ایشان ازسال 1364 تا سال 1368اختصاص وشمه ای از فعالیت ها وبرنامه های سیاسی ودینی ایشان را در خود دارد.امید آنکه تاریخ پژوهان انقلاب وعلاقمندان را مفید ومقبول آید.

تاریخ : 1396/03/21 11:54
 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  25 مرداد1364.آیت الله سید علی خامنه ای درحال شرکت در چهارمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری.ایشان دردوره دوم ریاست جمهوری، تعداد12میلیون 205هزاررای،معادل 85 درصد از آراء را ازآن خود ساختند

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  12 شهریور1364.مراسم تنفیذ دومین دوره از ریاست جمهوری آیت الله سید علی خامنه ای توسط امام خمینی در حسینیه جماران

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  دی ماه 1364.استقبال ژنرال محمد ضیاء الحق ازآیت الله سید علی خامنه ای درسفر ایشان به پاکستان

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  بهمن 1364.دیدارآیت الله سید علی خامنه ای باجمعی از اعضای وقت دفترسیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  1365.مشهد، آیت الله سید علی خامنه ای درمراسم افتتاحیه کنگره جهانی امام رضا(ع)

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  تیر1365.بهشت زهرای تهران، آیت الله سید علی خامنه ای برمزار شهید آیت الله دکتر سید محمد بهشتی

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  1365.مدرسه عالی شهید مطهری، آیت الله سید علی خامنه ای درکنارآیات:سید عبدالمجید ایروانی،محمدرضا مهدوی کنی،محی الدین انواری،احمدجنتی،محسن مجتهد شبستری ومحمد امامی کاشانی در یکی از مجالس ترحیم

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  1365. آیت الله سید علی خامنه ای درحال کمک به کشاورزان در روستای فردو ازتوابع قم

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  1365. آیت الله سید علی خامنه ای درحاشیه بازدید از تاسیسات نیروی دریایی در استان هرمزگان

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  1365. آیت الله سید علی خامنه ای درحاشیه بازدید از تاسیسات نیروی دریایی در استان هرمزگان

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  1365. آیت الله سید علی خامنه ای درحال اقامه جماعت،درحاشیه بازدید از تاسیسات نیروی دریایی در استان

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  1366. آیت الله سید علی خامنه ای درحاشیه رونمایی از یکی از موشک های ساخت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.درتصویر محسن رضایی ومحسن رفیقدوست دیده می شوند

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  1366. آیت الله سید علی خامنه ای درجمع عده ای از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  1366. آیت الله سید علی خامنه ای درحاشیه دیدار با برخی از اهل سنت سیستان وبلوچستان

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  1366. آیت الله سید علی خامنه ای دریکی از اجلاس کنفرانس اندیشه اسلامی.درتصویرآیت الله محمدرضا مهدوی کنی دیده می شود

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

   1366. آیت الله سید علی خامنه ای درحال سخن گفتن برای جمعی از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه اقامه نمازجماعت ظهر وعصر.در تصویر سردار علی فضلی دیده می شود

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  1366. آیت الله سید علی خامنه ای درحال اقامه نمازجماعت ظهر وعصر، در حاشیه بازدید از دانشگاه علم وصنعت

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  شهریور1366.فرودگاه مهرآباد تهران،آیت الله سید علی خامنه ای در حال عزیمت به مقر سازمان ملل متحد.اکبر هاشمی رفسنجانی ومیرحسین موسوی نیز به بدرقه آمده اند

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  شهریور1366. آیت الله سید علی خامنه ای در حال ایراد نطق دراجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

   شهریور1366. آیت الله سید علی خامنه ای دردیدار با خاویر پرزدکوئیار دبیرکل وقت سازمان ملل متحد

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  1366.فرودگاه مهرآباد تهران، آیت الله سید علی خامنه ای دراستقبال از رابرت موگابه رئیس جمهور وقت زیمبابوه

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  اول مهرماه 1365. آیت الله سید علی خامنه ای درآئین به صدا درآوردن زنگ آغاز به کار مدارس،درمدرسه ای در جنوب تهران

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  اول مهرماه 1365. آیت الله سید علی خامنه ای درآئین به صدا درآوردن زنگ آغاز به کار مدارس،درمدرسه ای در جنوب تهران

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  1366.مدرسه عالی شهید مطهری،آیت الله سید علی خامنه ای درحال سخنرانی برای جمعی از ائمه جماعات تهران

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  1366.نهاد ریاست جمهوری، آیت الله سید علی خامنه ای درحال اقامه نمازجماعت ظهروعصر

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  1366.نهاد ریاست جمهوری، آیت الله سید علی خامنه ای درحال سخنرانی درحاشیه اقامه نمازجماعت ظهروعصر

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  1366. آیت الله سید علی خامنه ای دردیدار با برخی فرماندهان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  شهریور1366. آیت الله سید علی خامنه ای وهیات همراه درحال عزیمت به هشتمین اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در هراره زیمبابوه

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  شهریور1366. آیت الله سید علی خامنه ای درحاشیه یکی از دیدارها در هشتمین اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در هراره زیمبابوه

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  1366.فرودگاه مهرآباد تهران، آیت الله سید علی خامنه ای درحال عزیمت به یکی از سفرهای خارجی.میرحسین موسوی به بدرقه آمده است

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  اردیبهشت 1368. آیت الله سید علی خامنه ای درمسافرت به استان مسلمان نشین «سین کیانگ» چین

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  بهمن 1367. آیت الله سید علی خامنه ای دردیدار با سفرا ونمایندگان کشورهای خارجی در تهران

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  1367. آیت الله سید علی خامنه ای درحال عیادت از برخی جانبازان دفاع مقدس

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  1367. آیت الله سید علی خامنه ای درحاشیه بازدید از یکی از قرارگاههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  1366. آیت الله سید علی خامنه ای درحاشیه سخنرانی دریکی ازپایگاههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  1367. آیت الله سید علی خامنه ای درحال سخن گفتن برای جمعی از فرماندهان ونیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.درتصویر شهید احمدکاظمی دیده می شود

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  1367. آیت الله سید علی خامنه ای درحال سخن گفتن برای جمعی از فرماندهان ونیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  1367. آیت الله سید علی خامنه ای درحاشیه بازدید از یکی از قرارگاههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.درتصویر آیت الله علی مشکینی ومحسن رضایی دیده می شوند.

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  1367. آیت الله سید علی خامنه ای درحاشیه حضور درجبهه های جنگ

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  1367. آیت الله سید علی خامنه ای درحاشیه بازدید ازپالایشگاه نفت آبادان

 • آیت الله سید علی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش چهارم/دومین دوره ریاست جمهوری)

  1367. آیت الله سید علی خامنه ای درکنار امام خمینی در دیدار پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران با رهبر کبیر انقلاب

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 1
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.