آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

کاری از: شاهد توحیدی

آغازین بخش از زندگینامه مصور رهبر معظم انقلاب را که به مقطع میلاد ایشان تا پیروزی انقلاب اسلامی می پرداخت، از نظر گذراندید.اینک دومین بخش از این مجموعه که  مقاطع پیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری را در بردارد به شما تقدیم می داریم.امید آنکه علاقمندان را مقبول افتد.

تاریخ : 1396/03/17 10:58
 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  1358.آیت الله سیدعلی خامنه ای در حال انجام یک گفت وشنود مطبوعاتی دردوران عضویت درشورای انقلاب اسلامی

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  خرداد 1358.دانشگاه تهران، آیت الله سیدعلی خامنه ای در حال ایراد سخنرانی درمراسم اربعین شهادت آیت الله مرتضی مطهری

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  خرداد 1358.دانشگاه تهران، آیت الله سیدعلی خامنه ای در حاشیه حضوردرمراسم اربعین شهادت آیت الله مرتضی مطهری

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  1358.دفتر حزب جمهوری اسلامی، آیت الله سیدعلی خامنه ای درکنار شهید آیت الله دکتر بهشتی دردیدار با یکی از نمایندگان احزاب اسلامی مراکش

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  1358.دفتر حزب جمهوری اسلامی، آیت الله سیدعلی خامنه ای درکنار شهید آیت الله دکتر بهشتی ،شهید دکترسیدحسن آیت وهانی الحسن سفیر وقت فلسطین در ایران

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  1358.دفتر حزب جمهوری اسلامی، آیت الله سیدعلی خامنه ای درکنارآیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی ودرحال تورق یکی از آغازین شماره های هفته نامه «سروش»

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  خرداد 1358.دانشگاه تهران، آیت الله سیدعلی خامنه ای درحال گفت وگو با استاد محمد تقی شریعتی در حاشیه مراسم سالگرد درگذشت دکتر علی شریعتی

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  1358. آیت الله سیدعلی خامنه ای درکنار نخست وزیر وبرخی اعضای دولت موقت درحاشیه بازدید از یکی از مراکز نظامی،دردوران مسئولیت در وزارت دفاع

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  28 مرداد1358. آیت الله سیدعلی خامنه ای درمراسم افتتاحیه مجلس خبرگان قانون اساسی

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  1358. آیت الله سیدعلی خامنه ای درحال ایراد یکی از نخستین خطبه های خویش در مراسم نمازجمعه تهران

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  1358. آیت الله سیدعلی خامنه ای درحال اقامه یکی از نخستین نمازجمعه های خویش در دانشگاه تهران

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  1358. آیت الله سیدعلی خامنه ای درحال اقامه یکی از نخستین نمازجمعه های خویش در دانشگاه تهران

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  1359. آیت الله سیدعلی خامنه ای درحاشیه یکی از مراسم نمازجمعه تهران، کمک مالی یک نوجوان به جبهه های جنگ را دریافت می کند

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  1358. آیت الله سیدعلی خامنه ای درحاشیه یکی از مراسم در حسینیه ارشاد تهران.درتصویر محمود مانیان وحسین مهدیان نیز دیده می شوند

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  1359.قم،آیت الله سیدعلی خامنه ای درکنار آیت الله علی مشکینی درحاشیه سمینار ائمه جمعه سراسر کشور در قم

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  1359.حسینیه جماران، آیت الله سیدعلی خامنه ای درکنارشهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب وآیت الله سید عزالدین زنجانی در حاشیه دیدار ائمه جمعه سراسر کشور با امام خمینی

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  1359.حسینیه جماران، آیت الله سیدعلی خامنه ای درحال سخنرانی دردیدار ائمه جمعه سراسر کشور با امام خمینی

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  خرداد1359. آیت الله سیدعلی خامنه ای درمراسم افتتاحیه اولین دوره از مجلس شورای اسلامی

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  خرداد1359. آیت الله سیدعلی خامنه ای درحاشیه مراسم افتتاحیه اولین دوره از مجلس شورای اسلامی

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  1359. آیت الله سیدعلی خامنه ای به اتفاق آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی وشهید دکتر مصطفی چمران در بازدید از بقایای تجهیزات منهدم شده آمریکایی ها در صحرای طبس

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  1359. آیت الله سیدعلی خامنه ای درگفت وگو با شهید جواد فکوری وزیر وقت دفاع

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  1359. آیت الله سیدعلی خامنه ای درحلقه برخی پاسداران در محل سابق مجلس شورای اسلامی.در تصویر شهید محمدحسین طیبی نماینده سابق اسفراین دیده می شود

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  1359. آیت الله سیدعلی خامنه ای درحلقه برخی پاسداران دردوران مسئولیت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  1359. آیت الله سیدعلی خامنه ای درحلقه برخی پاسداران دردوران مسئولیت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  1359. آیت الله سیدعلی خامنه ای درحلقه برخی پاسداران دردوران مسئولیت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  1359. آیت الله سیدعلی خامنه ای درحلقه برخی پاسداران دردوران مسئولیت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  1359. آیت الله سیدعلی خامنه ای با لباس سربازی دریکی از محورهای جبهه های جنگ

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  1359. آیت الله سیدعلی خامنه ای با لباس سربازی دریکی از محورهای جبهه های جنگ

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  1359. آیت الله سیدعلی خامنه ای با لباس سربازی دریکی از محورهای جبهه های جنگ

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  1359. آیت الله سیدعلی خامنه ای با لباس سربازی درکنار یکی از رزمندگان دریکی از محورهای جبهه های جنگ

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  1359. آیت الله سیدعلی خامنه ای درکنار ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت درحال عزیمت به یکی از محورهای جبهه های جنگ

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  1359. آیت الله سیدعلی خامنه ای با لباس سربازی دریکی از محورهای جبهه های جنگ

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  1359. آیت الله سیدعلی خامنه ای درحال صرف ناهار درجمع عده ای از رزمندگان در شهر اهواز

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  1359. آیت الله سیدعلی خامنه ای با لباس سربازی دریکی از محورهای جبهه های جنگ

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  1359. آیت الله سیدعلی خامنه ای درکنار جمعی از رزمندگان دریکی از محورهای جبهه های جنگ

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  1359. آیت الله سیدعلی خامنه ای درکنار شهیدان مجید حدادعادل ومحمدبروجردی

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  1359.جماران، آیت الله سیدعلی خامنه ای به اتفاق فرزندانش درحاشیه یکی از دیدارها با امام خمینی

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  15 اسفند 1359. آیت الله سیدعلی خامنه ای درگفت وگو با شهید آیت الله دکتر بهشتی در حاشیه اقامه نمازجمعه تهران

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  1359. آیت الله سیدعلی خامنه ای درکنار شهید حجت الاسلام سیدفخرالدین رحیمی از شهدای فاجعه 7 تیر

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  تیر1360. آیت الله سیدعلی خامنه ای درحال انجام یک گفت وشنود مطبوعاتی پس از رویداد ترور در بیمارستان قلب شهید رجایی

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  تیر1360.عیادت شهید محمد علی رجایی ودکتر هادی منافی از آیت الله سیدعلی خامنه ای پس از رویداد ترور در بیمارستان قلب شهید رجایی

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  مرداد1360. آیت الله سیدعلی خامنه ای دردوران نقاهت پس از ترور درجمع عده ای از اطرافیان

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  مرداد1360. آیت الله سیدعلی خامنه ای دردوران نقاهت پس از ترور

 • آیت الله سید علی خامنه ای در آیینه تصاویر(بخش دوم/ازپیروزی انقلاب اسلامی تاآغازین دوره ریاست جمهوری)

  14 مرداد1360.حسینیه جماران، آیت الله سیدعلی خامنه ای درمراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری شهید محمدعلی رجایی توسط امام خمینی

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 1
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.