مجموعه سی و دوم

اعلان حکومت نظامی تهران درباره تعیین نرخ گوشت در سال 1300 شمسی/اعلان حکومت نظامی در مورد تعیین نرخ صیفی جات و تره بار در سال 1300 شمسی/اعلان دولتی درباره انتصاب احمدمیرزا ولیعهد به سمت شاه ایران و انتخاب عضدالملک به نیابت سلطنت و خلع محمدعلیشاه از سلطنت به دلیل پناهندگی به سفارت روس/اعلان ممنوعیت حمل سلاح اتباع دولت روس

به انتخاب: زهرا عباسی

تاریخ : 1396/02/04 08:55
 • مجموعه سی و دوم

  اعلان اداره سجل احوان تهران مبنی بر تمدید مدت  ثبت سجل احوال

   شماره آرشیو: 40-3-167ر

 • مجموعه سی و دوم

  اخطاریه شهرداری تهران مبنی بر تماس نداشتن با سیمها و جعبه های برق

  شماره آرشیو: 4-4-256الف

 • مجموعه سی و دوم

  اعلان حکومت نظامی تهران درباره تعیین نرخ گوشت در سال 1300 شمسی

  شماره آرشیو: 6-4-256الف

 • مجموعه سی و دوم

  اعلان حکومت نظامی در مورد تعیین نرخ صیفی جات و تره بار در سال 1300 شمسی

  شماره آرشیو: 7-4-156الف

 • مجموعه سی و دوم

  اعلان مبنی بر حراج وسایل موسیو دنی به جهت عزیمت وی به اروپا

  شماره آرشیو: 3924ق

 • مجموعه سی و دوم

  اعلان دولتی درباره انتصاب احمدمیرزا ولیعهد به سمت شاه ایران و انتخاب عضدالملک به نیابت سلطنت و خلع محمدعلیشاه از سلطنت به دلیل پناهندگی به سفارت روس

  شماره آرشیو: 6-24-144م

 • مجموعه سی و دوم

  اعلان رئیس دوایر خراسان مبنی بر منع خرید و استعمال مشروبات الکلی و جلوگیری از منهیات شرعیه

  شماره آرشیو: 6-75-256الف

 • مجموعه سی و دوم

  اطلاعیه خزیمه علم خطاب به اهالی سیستان مبنی بر لزوم همکاری با دکتر جهانبانی جهت تلقیح واکسن آبله و مطالعه درباره بیماریهای سیفلیس و تراخم

  شماره آرشیو: 69-3176-121خ

 • مجموعه سی و دوم

  دعوتنامه برای شرکت در مراسم ازدواج منیع الملک

  شماره آرشیو: 22279ق

 • مجموعه سی و دوم

  اعلان انجمن ایالتی خراسان به عموم اهالی خراسان و سیستان مبنی بر صرف نظر از جمع آوری وجوه اعانه

  شماره آرشیو: 28-1-256الف
   

 • مجموعه سی و دوم

  اعلان منتصرالدوله درباره کارهایی که برای مشروطه و انتظام امور انجام داده

  شماره آرشیو: 7-1-256الف

 • مجموعه سی و دوم

  اعلان معتمد الوزاره، رئیس نظمیه ایالت خراسان مبنی بر موقوف کردن "اسم شب"، در تاریخ 1328 قمری

  شماره آرشیو: 30-1-256الف

 • مجموعه سی و دوم

  ابلاغیه  شهردار مشهد در مورد اعلام نرخ یخ در سال 1319 شمسی

  شماره آرشیو: 12-4-256الف

 • مجموعه سی و دوم

  اعلان اداره بلدیه مبنی بر موقوف شدن هزینه روشنایی معابر که از مردم گرفته می شد، سال 1329 قمری

  شماره آرشیو: 13-4-256الف

 • مجموعه سی و دوم

  اعلان مزایده اجاره خالصجات توسط اداره مالیه خراسان

  شماره آرشیو: 14-4-256الف
   

 • مجموعه سی و دوم

  اعلان وصول عوارض شهری توسط اداره بلدیه

  شماره آرشیو: 15-4-256الف

 • مجموعه سی و دوم

  اعلان دولتی از طرف اداره مالیه خراسان و سیستان درمورد ضرورت پرداخت بدهی مودیان مالیاتی در سال 1328 قمری

  شماره آرشیو: 16-4-256الف

 • مجموعه سی و دوم

  اعلان واگذاری اجازه کشف معادن خراسان

  شماره آرشیو: 18-4-256الف

 • مجموعه سی و دوم

  اعلان ممنوعیت حمل سلاح اتباع دولت روس

  شماره آرشیو: 19-4-256الف

 • مجموعه سی و دوم

  آمار بازداشتیهای شهربانی کل کشور و وضعیت بازداشت شدگان در تاریخ یکم تیرماه 1342

  شماره آرشیو: 66353پ

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.