«پیوستگی سپاه پاسداران با رهبران نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

روزهای پیش روی، تداعی گر سالروز میلاد نهادی مبارک است که تا هم اینک وپس از سپری گشتن نزدیک به 4 دهه از عمرنظام اسلامی،درزمره شاخص ترین مدافعان قرار دارد.سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خطیرترین روزهای پس از تاسیس نظام اسلامی تولد یافت ودربرابر دشمنان داخلی وخارزجی اراده ملت،با اقتدار قامت برافراشت ودر ناکامی آنان نقشی نمایان ایفا نمود.

 

تصاویری که پیش روی دارید،جلوه هایی از پیوستگی این نهاد انقلابی با رهبران انقلاب ونظام اسلامی را در خود دارد.امید آنکه تاریخ پژوهان وعلاقمندان رامفید آید.

تاریخ : 1396/01/30 11:14
 • «پیوستگی سپاه پاسداران با رهبران نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1358.قم،دیدار اعضای شورای مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با امام خمینی.در تصویرحجت الاسلام حسن لاهوتی،علی محمد بشارتی وعباس آقازمانی(ابوشریف)دیده می شوند

 • «پیوستگی سپاه پاسداران با رهبران نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1358.قم،دیدارعده ای از اعضای  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با امام خمینی. در تصویر عباس آقازمانی(ابوشریف)ومحسن رفیقدوست دیده می شوند

 • «پیوستگی سپاه پاسداران با رهبران نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1359.دیدار اعضای سپاه پاسداران استان خراسان با امام خمینی

 • «پیوستگی سپاه پاسداران با رهبران نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1360.دیدار عده ای ازاعضای  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با امام خمینی

 • «پیوستگی سپاه پاسداران با رهبران نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1361. دیدار اعضای شورای مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با امام خمینی

 • «پیوستگی سپاه پاسداران با رهبران نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1359.آیت الله سید علی خامنه ای درمیان تنی چند از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دریکی از قرارگاهها

 • «پیوستگی سپاه پاسداران با رهبران نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1362.دیدار عده ای از اعضای سپاه پاسداران استان خراسان با آیت الله سید علی خامنه ای

 • «پیوستگی سپاه پاسداران با رهبران نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1362. آیت الله سید علی خامنه ای درمیان تنی چند از اعضای سپاه حفاظت از ریاست جمهوری

 • «پیوستگی سپاه پاسداران با رهبران نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1366.سردارعلی فضلی (از فرماندهان وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)به همراه عده ای از پاسداران در دیدار وگفت وگو با آیت الله سید علی خامنه ای

 • «پیوستگی سپاه پاسداران با رهبران نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1359.قم،شهید آیت الله سید محمد بهشتی درمیان تنی چند از اعضای سپاه درحرم حضرت معصومه(س)

 • «پیوستگی سپاه پاسداران با رهبران نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1359. سخن گفتن شهید آیت الله سید محمد بهشتی درمیان تنی چند از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دریکی از قرارگاهها

 • «پیوستگی سپاه پاسداران با رهبران نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1359.شهید محمد علی رجایی درمیان عده ای از اعضای سپاه پاسداران استان خراسان

 • «پیوستگی سپاه پاسداران با رهبران نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1359.سخنرانی  شهید محمد علی رجایی برای عده ای از اعضای سپاه پاسداران استان خراسان

 • «پیوستگی سپاه پاسداران با رهبران نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1360.شهید دکتر محمد جواد باهنر درمیان تنی چند ار پاسداران نهاد نخست وزیری ِ سابق

 • «پیوستگی سپاه پاسداران با رهبران نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1360.شهید دکتر محمد جواد باهنر درمیان تنی چند ار پاسداران نهاد نخست وزیری ِ سابق

 • «پیوستگی سپاه پاسداران با رهبران نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1359.شهید آیت الله سید اسدالله مدنی درلباس پاسداری و درمیان تنی چند از اعضای سپاه پاسداران شهر تبریز

 • «پیوستگی سپاه پاسداران با رهبران نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1360.جماران، شهید آیت الله سید اسدالله مدنی درمیان تنی چند از پاسداران ِ محافظ بیت امام خمینی

 • «پیوستگی سپاه پاسداران با رهبران نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1360. شهید آیت الله محمدصدوقی در میان تنی چند از اعضای سپاه پاسداران شهریزد

 • «پیوستگی سپاه پاسداران با رهبران نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1360. شهید آیت الله محمدصدوقی در میان تنی چند از اعضای سپاه پاسداران شهریزد

 • «پیوستگی سپاه پاسداران با رهبران نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1360.حرم حضرت شاهچراغ(ع)،شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب در حال اقامه نماز برپیکر تنی چند از شهدای سپاه پاسداران شهر شیراز

 • «پیوستگی سپاه پاسداران با رهبران نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1360. شهید آیت الله عطاء الله اشرفی اصفهانی درلباس پاسداری و درحاشیه یکی از مراسم درباختران

 • «پیوستگی سپاه پاسداران با رهبران نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1360. شهید آیت الله عطاء الله اشرفی اصفهانی درلباس پاسداری و درحاشیه یکی از مراسم درباختران

 • «پیوستگی سپاه پاسداران با رهبران نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1364. شهید آیت الله فضل الله محلاتی درحال سخن گفتن برای تنی چند از پاسداران دریکی از قرارگاههای سپاه

 • «پیوستگی سپاه پاسداران با رهبران نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1364. شهید آیت الله فضل الله محلاتی درحال سخن گفتن با محسن رضایی(فرمانده وقت سپاه)ودرمیان تنی چند از پاسداران دریکی از محورهای عملیاتی دردوران دفاع مقدس

 • «پیوستگی سپاه پاسداران با رهبران نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1359.آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی درمیان تنی چند از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • «پیوستگی سپاه پاسداران با رهبران نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1360. آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در حال سخن گفتن با شهید محمد بروجردی (از فرماندهان وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)

 • «پیوستگی سپاه پاسداران با رهبران نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1359.جماران،آیت الله علی مشکینی درمیان تنی چند از پاسداران ِ محافظ بیت امام خمینی

 • «پیوستگی سپاه پاسداران با رهبران نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1367. آیت الله علی مشکینی به اتفاق آیت الله سید علی خامنه ای، درکنار فرمانده وتنی چند از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یکی از محورهای عملیاتی دفاع مقدس

 • «پیوستگی سپاه پاسداران با رهبران نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1360. آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در میان تنی چند از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • «پیوستگی سپاه پاسداران با رهبران نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1363.آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در میان تنی چند از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • «پیوستگی سپاه پاسداران با رهبران نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1362.شهیدان حاج حسین خرازی وعبدالله میثمی (از فرماندهان وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) درگفت وگو با آیت الله محمد امامی کاشانی دریکی از قرارگاههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • «پیوستگی سپاه پاسداران با رهبران نظام اسلامی»درآیینه تصاویر

  1361.آیت الله عباس واعظ طبسی درحال سخن گفتن برای تنی چند از از اعضای سپاه پاسداران استان خراسان درآستان قدس رضوی(ع)

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.