سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

کاری از: شاهد توحیدی

روزهایی که بر ما می گذرد،مشحون از یاد وخاطره مجاهدات امیر سرافراز ارتش اسلام وایران، سپهبد شهید علی صیاد شیرازی است وما بهتر دیدیم که حدیث ایثار وحق طلبی آن بزرگ را،باردیگر از زبان تصاویری بشنویم که از بهترین گواهان پایمردی آن یار رفته اند.نیمی از تصاویری که پیش روی دارید،تداعی گر روزهای دفاع مقدس ونیم ِ دیگر،مربوط به روزهایی است که او سرزمین ها ودشت های یادگارِ دوران جهاد را به پای روشنگری می پیمود وحدیث جهاد وشهادت را درگوش نسل جوان این مرزوبوم واگویه می کرد.امید آنکه مقبول افتد.

تاریخ : 1396/01/23 10:48
 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در دوران فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی،درحاشیه یک برنامه مستقیم تلویزیونی

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در دوران فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی،درحاشیه یک برنامه مستقیم تلویزیونی

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در معیت آیت الله سید علی خامنه ای درحاشیه یکی از بازدیدهای ایشان از یگان های ارتش جمهوری اسلامی

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی درکنار شهید آیت الله محمدصدوقی درحاشیه یکی از بازدیدهای ایشان از جبهه های جنگ

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی وبرخی رزمندگان ارتش دراقتدا به آیت الله ابوالقاسم خزعلی درحاشیه یکی از بازدیدهای ایشان از جبهه های جنگ

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی درگفت وگو باآیت الله مسلم ملکوتی درحاشیه یکی از بازدیدهای ایشان از جبهه های جنگ

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی درکنارسرداران محسن رضایی وغلامعلی رشید درحاشیه یکی از بازدیدها از یگان های نظامی

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی درگفت وگو با سردار شهید حسن باقری دریکی از قرارگاههای عملیاتی

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی درحال خروج از یکی از قرارگاههای عملیاتی درجبهه های جنگ.درتصویر حجت الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی نیز دیده می شود

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در بازدید از یکی از محورهای عملیاتی.درتصویر هادی غفاری نیز دیده می شود

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در بازدید از یکی از محورهای عملیاتی دردوران دفاع مقدس

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی پس از مجروحیت در منزل یکی از دوستان

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی دردفتر فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی دردوران دفاع مقدس

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در حال سخنرانی برای یکی از یگان های نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی دردوران دفاع مقدس

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در حال سخنرانی برای یکی از یگان های نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی دردوران دفاع مقدس

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در حال اعطای سردوشی به یکی از نظامیان ارتش جمهوری اسلامی دردوران دفاع مقدس

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در حاشیه تشییع پیکر یکی از شهدای ارتش جمهوری اسلامی در تهران.درتصویر سرهنگ محمد سهرابی دیده می شود

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در حاشیه حضور وبازدید از یکی از پادگان های ارتش جمهوری اسلامی دردوران دفاع مقدس

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی درکنار پیرمردی بسیجی دریکی از محورهای عملیاتی دوران دفاع مقدس

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در حاشیه یکی از بازدیدهای خود از محورهای عملیاتی ارتش دردوران دفاع مقدس

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

   شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در حاشیه یکی از بازدیدهای هوایی خود از محورهای عملیاتی ارتش دردوران دفاع مقدس

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

   شهید سپهبد علی صیاد شیرازی درکنار جمعی از بسیجیان در حاشیه یکی از نمازهای جماعت مغرب وعشاء دردوران دفاع مقدس

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی درحاشیه یکی از بازدیدهای هیئت معارف جنگ از کردستان

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی درحاشیه یکی از بازدیدهای هوایی هیئت معارف جنگ از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی درحاشیه یکی از بازدیدهای هوایی هیئت معارف جنگ از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی درحاشیه یکی از بازدیدهای هوایی هیئت معارف جنگ از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی درحاشیه یکی از بازدیدهای هوایی هیئت معارف جنگ از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی درحال اقامه نماز جماعت حاشیه یکی از بازدیدهای هوایی هیئت معارف جنگ

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی درکنار سردار علی فضلی دریکی از جلسات هیئت معارف جنگ

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی درکنار مهندس مهدی چمران درحاشیه یکی از سفرهای زمینی هیئت معارف جنگ

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی دریکی ازجلسات تشریح عملیات های دوران دفاع مقدس در هیئت معارف جنگ

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی دریکی ازجلسات تشریح عملیات های دوران دفاع مقدس در هیئت معارف جنگ

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی دریکی ازجلسات تشریح عملیات های دوران دفاع مقدس در هیئت معارف جنگ

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی درحاشیه یکی از سفرهای زمینی اعضای هیئت معارف جنگ

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی درحال اذان دادن درحاشیه یکی از سفرهای زمینی اعضای هیئت معارف جنگ

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی درحاشیه یکی از سفرهای زمینی اعضای هیئت معارف جنگ

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در حال اقامه نماز در یکی از مراسم جشن تکلیف نوجوانان

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در حال اقامه نماز در یکی از مراسم جشن تکلیف نوجوانان

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در حال نقل خاطرات دوران دفاع مقدس دریکی از اردوهای دانشجویی

 • سپهبد شهید علی صیاد شیرازی درآیینه تصاویر(2)

  پیکر شهید سپهبد علی صیاد شیرازی دریکی از بیمارستان های تهران پس از ترور به دست منافقین

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.