بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر درآیینه تصاویر (2)

کاری از: شاهد توحیدی

روزهایی که بر ما می گذرد، تداعی گر یکی از رویدادهای مهم تاریخ نهضت اسلامی است. دراین روز رهبر کبیر انقلاب اسلامی پس از ماهها تحمل حبس وحصر،آزاد گشت وبه قم بازگردانیده شد. این رویداد مهم، ازآن روی که استقبال وسیع وگسترده مردم را درپی داشت،نتیجه ای برخلاف میل شاه وکارگزاران امنیتی وی درپی آورد وعمق ارتباط عقیدتی وعاطفی مردم با پیشوای جنبش را به نمایش گذارد.

تصاویری که پیش روی دارید، جلوه هایی ازاین رویداد تاریخی رادر خویش دارد. امید آنکه تاریخ پژوهان انقلاب را مفید افتد.

تاریخ : 1396/01/16 11:02
 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر درآیینه تصاویر (2)

  فروردین 1343. لحظات اولیه خروج امام خمینی از منزل پس از آزادی از حبس وحصر،درمسیر عزیمت به حرم حضرت معصومه(س)

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر درآیینه تصاویر (2)

  فروردین 1343.استقبال مردم از امام خمینی از منزل پس از آزادی از حبس وحصر،درمسیر عزیمت به حرم حضرت معصومه(س)

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر درآیینه تصاویر (2)

  فروردین 1343. استقبال مردم از امام خمینی از منزل پس از آزادی از حبس وحصر،درمسیر عزیمت به حرم حضرت معصومه(س)

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر درآیینه تصاویر (2)

  فروردین 1343. استقبال مردم از امام خمینی از منزل پس از آزادی از حبس وحصر،درمسیر عزیمت به حرم حضرت معصومه(س)

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر درآیینه تصاویر (2)

  فروردین 1343.امام خمینی دراولین روز استقرار در منزل پس از آزادی از حبس وحصر ودردیدار با خیل مردم

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر درآیینه تصاویر (2)

  فروردین 1343.دیدارآیت الله العظمی سید شهاب الدین مرعشی نجفی،آیت الله سید حسین قاضی طباطبایی وآیت الله سید مرتضی فقیه مبرقعی با امام خمینی پس از آزادی ایشان از حبس وحصر

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر درآیینه تصاویر (2)

  فروردین 1343.دیدارآیت الله العظمی مرعشی نجفی با امام خمینی پس از آزادی ایشان از حبس وحصر

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر درآیینه تصاویر (2)

   فروردین 1343.دیدارآیت الله سید مرتضی پسندیده،شهید آیت الله سید محمدعلی قاضی طباطبایی وشهید آیت الله حسین غفاری با امام خمینی پس از آزادی ایشان از حبس وحصر

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر درآیینه تصاویر (2)

  فروردین 1343.دیدار شهید آیت الله سید محمدعلی قاضی طباطبایی وشهید آیت الله حسین غفاری با امام خمینی پس از آزادی ایشان از حبس وحصر

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر درآیینه تصاویر (2)

   فروردین 1343.دیدار آیت الله حاج شیخ مجتبی قزوینی با امام خمینی پس از آزادی ایشان از حبس وحصر

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر درآیینه تصاویر (2)

  فروردین 1343.دیدار آیت الله حاج شیخ مجتبی قزوینی با امام خمینی پس از آزادی ایشان از حبس وحصر

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر درآیینه تصاویر (2)

   فروردین 1343.بازدید امام خمینی از آیت الله حاج شیخ مجتبی قزوینی وآیت الله حاج میرزا حسنعلی مروارید پس از دیدار آنها با ایشان

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر درآیینه تصاویر (2)

  فروردین 1343. دیدار آیت الله حاج آقا حسین خادمی اصفهانی وهمراهان با امام خمینی پس از آزادی ایشان از حبس وحصر

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر درآیینه تصاویر (2)

  فروردین 1343. دیدار آیت الله حاج آقا حسین خادمی اصفهانی وهمراهان با امام خمینی پس از آزادی ایشان از حبس وحصر

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر درآیینه تصاویر (2)

  فروردین 1343. دیدار آیت الله فاضل لنکرانی وحجت الاسلام شیخ سعید اشراقی با امام خمینی پس از آزادی ایشان از حبس وحصر

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر درآیینه تصاویر (2)

   فروردین 1343. دیدار آیت الله فاضل لنکرانی با امام خمینی پس از آزادی ایشان از حبس وحصر

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر درآیینه تصاویر (2)

   فروردین 1343. امام خمینی درحاشیه یکی از دیدارهای عمومی خویش پس ازآزادی ازحبس وحصر درمنزل شخصی

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر درآیینه تصاویر (2)

  فروردین 1343. امام خمینی درحاشیه یکی از دیدارهای عمومی خویش پس ازآزادی ازحبس وحصر درمنزل شخصی

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر درآیینه تصاویر (2)

  فروردین 1343. امام خمینی وشهید آیت الله سیدمصطفی خمینی درحاشیه یکی از جشن های آزادی ایشان در شهرقم

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر درآیینه تصاویر (2)

  فروردین 1343. امام خمینی وشهید آیت الله سیدمصطفی خمینی درحاشیه یکی از جشن های آزادی ایشان در شهرقم.درتصویرآیت الله سید مرتضی فقیه مبرقعی وحجت الاسلام شیخ علی اصغر مروارید نیز دیده می شوند

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر درآیینه تصاویر (2)

  فروردین 1343. امام خمینی درکنارآیت الله العظمی سید شهاب الدین مرعشی نجفی در یکی از جشن های آزادی ایشان در شهرقم. حجت الاسلام شیخ علی اصغر مروارید برفراز منبر درحال سخنرانی است

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر درآیینه تصاویر (2)

  فروردین 1343. امام خمینی درکنارآیت الله العظمی سید شهاب الدین مرعشی نجفی در یکی از جشن های آزادی ایشان در شهرقم

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر درآیینه تصاویر (2)

  فروردین 1343. امام خمینی وشهید آیت الله سیدمصطفی خمینی درحاشیه یکی از جشن های آزادی ایشان در شهرقم

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر درآیینه تصاویر (2)

  فروردین 1343.دیدار امام خمینی وتنی چند از همراهان از یکی از روستاهای اطراف قم پس ازآزادی ازحبس وحصر.درتصویرآیات:سیدهاشم رسولی محلاتی وشیخ حسن صانعی دیده می شوند

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر درآیینه تصاویر (2)

  فروردین 1343.دیدار امام خمینی وتنی چند از همراهان از یکی از روستاهای اطراف قم پس ازآزادی ازحبس وحصر.درتصویرآیات:سیدهاشم رسولی محلاتی وشیخ حسن صانعی دیده می شوند

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر درآیینه تصاویر (2)

  فروردین 1343.دیدار امام خمینی وتنی چند از همراهان از یکی از روستاهای اطراف قم پس ازآزادی ازحبس وحصر.درتصویرآیات:سیدهاشم رسولی محلاتی وشیخ حسن صانعی دیده می شوند

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر درآیینه تصاویر (2)

  1343.مسجد اعظم قم، امام خمینی بر فراز منبر تدریس پس ازآزادی ازحبس وحصر

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.