عبدالعلی ادیب برومند درآیینه تصاویر

کاری از: شاهد توحیدی

مرحوم عبدالعلی ادیب برومند به سال 1303 در شهر گزِ اصفهان دیده به جهان گشود.دوران جوانی وی با نهضت ملی ایران مصادف بود که ادیب جوان را- که طبع شعرنیزداشت-به جانبداری ازآن واداشت،تاجایی که در مواردی،اشعار وی مورد توجه دکتر محمد مصدق قرار گرفت.وی دردهه 30 درشورای مرکزی جبهه ملی سمت یافت که این مقام تا دوسال پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، در اختیار وی بود.وی درآغازین سالیان دهه70  وبه همراه عده ای از همفکران، به احیای این جبهه مبادرت ورزید که درصحنه سیاسی تاثیرمحسوسی نیافت وعملا به یک محفل مبدل شده بود.

ادیب برومند صرف نظر از جنبه سیاسی،شخصیت فرهنگی،ادبی واخلاقی ویژه ای داشت وهمین موارد،منش او را برای عده ای از آشنایان جذاب ساخته بود.وی در23 اسفندماه 1395 دارفانی را وداع گفت.

تصاویری که پیش روی دارید،مرحوم عبدالعلی ادیب برومند را در ادوار گوناگون حیات نشان می دهد.

تاریخ : 1396/01/06 12:04
 • عبدالعلی ادیب برومند درآیینه تصاویر

  مصطفی قلی خان برومند(پدر ادیب برومند)ومرتضی قلی خان برومند(عموی ادیب برومند) در کنار محمدحسن خان برومند(پدربزرگ ادیب برومند)

 • عبدالعلی ادیب برومند درآیینه تصاویر

  محمدحسن خان برومند(پدربزرگ عبدالعلی ادیب برومند)

 • عبدالعلی ادیب برومند درآیینه تصاویر

  مصطفی قلی خان برومند(پدرعبدالعلی ادیب برومند)

 • عبدالعلی ادیب برومند درآیینه تصاویر

  عبدالعلی ادیب برومند دردوران جوانی

 • عبدالعلی ادیب برومند درآیینه تصاویر

  عبدالعلی ادیب برومند درکنارپدر وبرادران

 • عبدالعلی ادیب برومند درآیینه تصاویر

  عبدالعلی ادیب برومند دردوران جوانی

 • عبدالعلی ادیب برومند درآیینه تصاویر

  مرداد1331،عبدالعلی ادیب برومند درحال قرائت یک قصیده درجشن پیروزی قیام 30 تیر1331 وپیروزی دولت ایران دردیوان داوری لاهه درمنزل امیر قلی امینی مدیر روزنامه اصفهان

 • عبدالعلی ادیب برومند درآیینه تصاویر

  عبدالعلی ادیب برومند دردوران نهضت ملی ایران

 • عبدالعلی ادیب برومند درآیینه تصاویر

  عکس نگاشته دکتر محمد مصدق برای عبدالعلی ادیب برومند در زندان لشکر2 زرهی،تیرماه 1333

 • عبدالعلی ادیب برومند درآیینه تصاویر

  عکس نگاشته اللهیارصالح  برای عبدالعلی ادیب برومند درتیرماه1333

 • عبدالعلی ادیب برومند درآیینه تصاویر

  عبدالعلی ادیب برومند وعده ای از اعضای جبهه ملی وسایر ملیون در بدرقه شمس الدین امیر علایی در سفر به اروپا

 • عبدالعلی ادیب برومند درآیینه تصاویر

  دی ماه 1341.اولین کنگره جبهه ملی ایران، عبدالعلی ادیب برومند درکنار اللهیار صالح در جایگاه هیئت رئیسه

 • عبدالعلی ادیب برومند درآیینه تصاویر

  دی ماه 1341.اولین کنگره جبهه ملی ایران، عبدالعلی ادیب برومند درکنار اللهیار صالح در جایگاه هیئت رئیسه.درتصویر دکتر غلامحسین صدیقی نیز دیده می شود.

 • عبدالعلی ادیب برومند درآیینه تصاویر

  دی ماه 1341.اولین کنگره جبهه ملی ایران، عبدالعلی ادیب برومند درکنار دکتر کریم سنجابی در جایگاه هیئت رئیسه

 • عبدالعلی ادیب برومند درآیینه تصاویر

  عبدالعلی ادیب برومند دردهه 40

 • عبدالعلی ادیب برومند درآیینه تصاویر

  عبدالعلی ادیب برومند درحال شاهنامه خوانی در محفل بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی

 • عبدالعلی ادیب برومند درآیینه تصاویر

  1357. عبدالعلی ادیب برومند درحال سخن گفتن دریکی از مراسم جبهه ملی

 • عبدالعلی ادیب برومند درآیینه تصاویر

  1358. عبدالعلی ادیب برومند درحال شعرخوانی در مراسم بزرگداشت آیت الله سیدمحمود طالقانی که از سوی جبهه ملی ایران برگزار شد.

 • عبدالعلی ادیب برومند درآیینه تصاویر

  عبدالعلی ادیب برومند دردهه 60

 • عبدالعلی ادیب برومند درآیینه تصاویر

  عبدالعلی ادیب برومند درکنار آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی در دهه 60

 • عبدالعلی ادیب برومند درآیینه تصاویر

  عبدالعلی ادیب برومند دردهه 60

 • عبدالعلی ادیب برومند درآیینه تصاویر

  عبدالعلی ادیب برومند دردهه 60

 • عبدالعلی ادیب برومند درآیینه تصاویر

  1372.احمد آباد ساوجبلاغ، عبدالعلی ادیب برومند در کنار شمس الدین امیرعلایی در حال شعرخوانی در محل آرامگاه دکتر محمد مصدق

 • عبدالعلی ادیب برومند درآیینه تصاویر

  عبدالعلی ادیب برومنددرکنارهمسرش مرحومه فرنگیس امینی

 • عبدالعلی ادیب برومند درآیینه تصاویر

  اردیبهشت 1376. عبدالعلی ادیب برومند درکنار زاینده رود اصفهان

 • عبدالعلی ادیب برومند درآیینه تصاویر

  عبدالعلی ادیب برومند درکنار تنی چند از اعضای جبهه ملی در منزل شخصی

 • عبدالعلی ادیب برومند درآیینه تصاویر

  عبدالعلی ادیب برومنددرکنارحجت الاسلام سیدهادی خسروشاهی،دکتر مهدی محقق وتنی چند از نویسندگان،در مراسمی در خانه کتاب

 • عبدالعلی ادیب برومند درآیینه تصاویر

  حجت الاسلام سید محمود دعایی درحال بوسیدن عبدالعلی ادیب برومند درمراسم رونمایی از اثر «نگارستان ادیب»

 • عبدالعلی ادیب برومند درآیینه تصاویر

  عبدالعلی ادیب برومند درحیاط منزل شخصی در واپسین سالیان حیات

 • عبدالعلی ادیب برومند درآیینه تصاویر

  عبدالعلی ادیب برومند در حاشیه یکی از سفرها در واپسین سالیان حیات

 • عبدالعلی ادیب برومند درآیینه تصاویر

  عبدالعلی ادیب برومند درگفت وگو با کتاب ماه تاریخی-فرهنگی یادآور،نشریه موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 • عبدالعلی ادیب برومند درآیینه تصاویر

  عبدالعلی ادیب برومند درگفت وگو با کتاب ماه تاریخی-فرهنگی یادآور،نشریه موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 • عبدالعلی ادیب برومند درآیینه تصاویر

  عبدالعلی ادیب برومند درگفت وگو با کتاب ماه تاریخی-فرهنگی یادآور،نشریه موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.