سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

کاری از: شاهد توحیدی

روزهایی که بر ما می گذرد،تداعی گر سالروز شهادت مظلومانه سردار نامدار وپرآوازه دفاع مقدس،شهید محمد ابراهیم همت در جزیره مجنون است.او که هماره در دل ودیده رزمندگان وبسیجیان بود،به گاه شهادت تقریبا تنها به سر برد ودوستان پس از چندی،بدن بی سرودست اورا در«سه راهی شهادت» یافتند.او اگرچه در17 اسفندماه 1362،ازاین دیار عزم سفر کرد،اما آوای پرطنین سلحشوری وشهادت طلبی خود را،درگوش نسل های آینده جاودانه ساخت.

تصاویری که پیش روی دارید،شهید محمد ابراهیم همت را در دوران فرماندهی لشکر محمدرسول الله(ص)نشان می دهد.

تاریخ : 1395/12/17 09:51
 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  شهید محمدابراهیم همت درحاشیه مطالعه گزارشها درمقر فرماندهی لشکر 27 محمدرسول الله(ص)

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  شهید محمدابراهیم همت همراه با تنی چند از فرماندهان دوران دفاع مقدس در دیدار با آیت الله سیدعلی خامنه ای ریاست جمهوری وقت

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  شهید محمدابراهیم همت درکنار آیت الله شیخ صادق خلخالی در یکی از مراسم تشییع شهدای دفاع مقدس

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  شهید محمدابراهیم همت درکنار آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی در یکی از بازدیدهای ایشان از محورهای عملیاتی دوران دفاع مقدس

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  شهید محمدابراهیم همت درکنار حجت الاسلام شیخ حسین انصاریان درمقر فرماندهی لشکر 27 محمدرسول الله(ص)

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  شهید محمدابراهیم همت درکنار سردار محسن رضایی درمقر فرماندهی لشکر 27 محمدرسول الله(ص)

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  شهید محمدابراهیم همت درکنار سردار محسن رضایی وسردارسید یحیی رحیم صفوی،درحاشیه سخنرانی فرمانده وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای رزمندگان لشکر 27 محمدرسول الله(ص)

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  شهید محمدابراهیم همت درکنار سردار محسن رضایی، درحاشیه سخنرانی فرمانده وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای جمعی ازرزمندگان

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  شهید محمدابراهیم همت درکنار سردارعلی شمخانی درحاشیه یکی از بازدیدهای وی از محورهای عملیاتی دوران دفاع مقدس

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  شهید محمدابراهیم همت درکنار سردارعلی شمخانی درحاشیه یکی از بازدیدهای وی از محورهای عملیاتی دوران دفاع مقدس

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  شهید محمدابراهیم همت درکنار سردارسعید قاسمی وتنی چند از رزمندگان لشکر 27 محمدرسول الله(ص) دریکی از سنگرها

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  شهید محمدابراهیم همت درحال هدایت عملیات،دریکی از سنگرهای لشکر 27 محمدرسول الله(ص)

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  شهید محمدابراهیم همت درحال هدایت عملیات،درمقراصلی لشکر 27 محمدرسول الله(ص)

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  شهید محمدابراهیم همت درحال هدایت عملیات،درمقراصلی لشکر 27 محمدرسول الله(ص)

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  شهید محمدابراهیم همت درحال هدایت عملیات،درمقراصلی لشکر 27 محمدرسول الله(ص)

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  شهید محمدابراهیم همت درحال هدایت عملیات،درمقراصلی لشکر 27 محمدرسول الله(ص)

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  شهید محمدابراهیم همت درکنار تنی چند از مسئولان ورزمندگان لشکر 27 محمدرسول الله(ص)

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  شهید محمدابراهیم همت درجمع تنی چند از مسئولان ورزمندگان لشکر 27 محمدرسول الله(ص)

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  شهید محمدابراهیم همت درجمع تنی چند از مسئولان ورزمندگان لشکر 27 محمدرسول الله(ص)

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  شهید محمدابراهیم همت در کنار یکی از رزمندگان لشکر 27 محمدرسول الله(ص)

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  شهید محمدابراهیم همت درحال صرف غذا دریکی از سنگرهای لشکر27 محمدرسول الله(ص)

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  شهید محمدابراهیم همت درحال صرف غذا دریکی از سنگرهای لشکر27 محمدرسول الله(ص)

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  شهید محمدابراهیم همت درحال وضوساختن برای اقامه نماز

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  شهید محمدابراهیم همت درحال اقامه نمازدرجمع رزمندگان لشکر27 محمدرسول الله(ص)

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  شهید محمدابراهیم همت درحال سخن گفتن در جمع تنی چند از رزمندگان لشکر27 محمدرسول الله(ص)

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  شهید محمدابراهیم همت درحال سخن گفتن در جمع تنی چند از رزمندگان لشکر27 محمدرسول الله(ص)

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  شهید محمدابراهیم همت درحال سخن گفتن در جمع تنی چند از رزمندگان لشکر27 محمدرسول الله(ص)

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  شهید محمدابراهیم همت درحال سخن گفتن در جمع تنی چند از رزمندگان لشکر27 محمدرسول الله(ص)

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  شهید محمدابراهیم همت درحال سخن گفتن در جمع تنی چند از رزمندگان لشکر27 محمدرسول الله(ص)

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  شهید محمدابراهیم همت درحاشیه سخن گفتن در جمع تنی چند از رزمندگان لشکر27 محمدرسول الله(ص)

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  شهید محمدابراهیم همت درحاشیه سخن گفتن در جمع تنی چند از رزمندگان لشکر27 محمدرسول الله(ص)

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  شهید محمدابراهیم همت درحال بررسی منطقه عملیاتی

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  شهید محمدابراهیم همت درجمع تنی چند از مسئولان ورزمندگان لشکر 27 محمدرسول الله(ص)

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  شهید محمدابراهیم همت درجمع تنی چند از مسئولان ورزمندگان لشکر 27 محمدرسول الله(ص)

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  سردارشهید محمدابراهیم همت فرمانده لشکر 27 محمدرسول الله(ص)

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  تنی چند از یاران درکنار پیکر بی سرِ سردارشهید محمدابراهیم همت

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  نمایی از مراسم پرشکوه تشییع پیکر سردارشهید محمدابراهیم همت درشهرضای اصفهان

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  نمایی از مراسم پرشکوه تشییع پیکر سردارشهید محمدابراهیم همت درشهرضای اصفهان

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  نمایی از مراسم پرشکوه تشییع پیکر سردارشهید محمدابراهیم همت درشهرضای اصفهان

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  نمایی از مراسم پرشکوه تشییع پیکر سردارشهید محمدابراهیم همت درشهرضای اصفهان.درتصویر، حجت الاسلام شیخ حسین انصاریان دیده می شود

 • سردار شهید محمدابراهیم همت درآیینه تصاویر

  نمایی از مراسم پرشکوه تشییع پیکر سردارشهید محمدابراهیم همت درشهرضای اصفهان

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.