آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

عالم مجاهد، زنده یاد آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی،از پیشقراولان نهضت اسلامی ومبارزان جدی وایثارگر آن به شمار می رود.او که سابقه حضور پرشور درجریان نهضت ملی ایران را نیز درکارنامه خویش داشت،از آغازین روزهای آغازمبارزات، درکنار رهبرکبیر انقلاب قرار گرفت وتا گاهِ پیروزی آن،دهها بار دستگیری،زندان وتبعید را تجربه کرد.آیت الله ربانی شیرازی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز،در مناصبی چون عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی،عضویت درشورای نگهبان ونماینده اعزامی امام به بسیاری از شهرها،به خدمت پرداخت.سرانجام این روحانی مبارز وسخت کوش در17 اسفندماه 1360 وبه گونه ای مشکوک،جان به جان آفرین تسلیم کرد.خانواده وبسیاری از نزدیکان آن بزرگوار،باند تبهکار مهدی ِ هاشمی معدوم را عامل اصلی این واقعه می دانند.

تصاویری که پیش روی دارید،آیت الله ربانی شیرازی را درادوارگوناگون حیات نشان می دهد.

تاریخ : 1395/12/08 13:48
 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی دردوران نوجوانی وطلبگی

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی دردوران طلبگی درکنار تنی چند از دوستان

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی دردوران طلبگی درکنار تنی چند از دوستان

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی در سالیان پایانی دهه 30

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی در سالیان آغازین دهه 40

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی در سالیان آغازین دهه 40

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی پس از یکی از دستگیری های خود در دهه 40

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی پس از یکی از دستگیری های خود در دهه 40

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی درمحوطه زندان قزل قلعه ،پس از یکی از دستگیری های خود در دهه 40

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی پس از واپسین دستگیری خود در دهه 50

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  1357. آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی درکنارآیات:منتظری،مطهری،ربانی املشی وخلخالی درصف نخست یکی از راهپیمایی های انقلاب

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  بهمن 1357. آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی درکنارآیات:خامنه ای،موسوی اردبیلی،جنتی وخلخالی درتحصن روحانیون دردانشگاه تهران

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  بهمن 1357.مدرسه علوی تهران، آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی درکنارامام خمینی دریکی از دیدارهای مردمی

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  بهمن 1357.مدرسه علوی تهران، آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی درکنارامام خمینی دریکی از دیدارهای مردمی

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  بهمن 1357.مدرسه علوی تهران، آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی درکنارآیات:مطهری،خلخالی وشرعی درحاشیه یکی از دیدارهای مردمی امام خمینی

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  بهمن 1357.مدرسه علوی تهران، حضور آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی درحاشیه دیداریاسر عرفات با امام خمینی

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  بهمن 1357.مدرسه علوی تهران، حضور آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی درحاشیه دیداریاسر عرفات با امام خمینی

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  مرداد 1358.قم، آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی ونمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی دردیدار با امام خمینی

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  مرداد1358.قم، آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی ونمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی درحاشیه دیدار با امام خمینی

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  شهریور1358.دانشگاه تهران، آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی درکنارآیات:منتظری،مشکینی،موسوی اردبیلی،سید محمدباقر خوانساری و...درمراسم ترحیم آیت الله طالقانی

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  1359. آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی درکنارآیات:بهشتی،خامنه ای،جنتی وصانعی درمراسم افتتاحیه اولین دوره مجلس شورای اسلامی

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  1359. آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی درحاشیه مراسم افتتاحیه اولین دوره مجلس شورای اسلامی

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  1359.شیراز، آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی درکنارشهید آیت الله سیدعبدالحسین دستغیب دریکی ازاجتماعات

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  1359.شیراز، آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی درکنارشهید آیت الله سیدعبدالحسین دستغیب وشهید آیت الله سید محمدباقر حکیم

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  1359.شیراز، آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی درکنارشهید آیت الله سیدعبدالحسین دستغیب وتنی چند از روحانیون استان فارس

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  1359.شیراز، آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی درحال ایراد سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  1359.شیراز، آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی درحال ایراد سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  1359.شیراز،حضور آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی دریکی از مراسم صبحگاه نیروهای ارتش

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  1359.شیراز،سخنرانی آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی دریکی از مراسم صبحگاه نیروهای ارتش

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  1359.شیراز، آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی درحال اقامه نمازجماعت دریکی از محافل مذهبی

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  1359.شیراز، آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی درحال سخنرانی دریکی از محافل مذهبی

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  1359.شیراز، آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی درحال سخنرانی درجمع تنی چند از روحانیون استان فارس

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  1359.شیراز، آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی پس از سخنرانی در جمع پرسنل یکی از بیمارستان ها

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  1359.شیراز، آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی درکنار شهید دکترمحمدجوادباهنر

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  1358.شیراز، آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی درکنارمحمدنبی حبیبی استاندار فارس وتنی چند از مسئولین محلی

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  1359. آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی درحاشیه یکی از بازدیدها ازجبهه های جنگ

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  1359. آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی درحاشیه یکی از بازدیدها ازجبهه های جنگ

 • آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی در آیینه تصاویر

  1358. آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی پس از ترور به دست عوامل گروه فرقان دریکی از بیمارستان ها

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.