سردار شهید حسین خرازی درآیینه تصاویر

کاری از: شاهد توحیدی 

سردار نامدار سپاه اسلام وایران در دوران دفاع مقدس،شهید حاج حسین خرازی درسال 1336 دراصفهان تولد یافت.وی از کودکی ونوجوانی از علاقمندان و مشتاقان معارف ومحافل مذهبی بود وشخصیت او نیز درچنین کانون هایی شکل گرفت.خرازی با این بستر فکری وتربیتی،بسیار زود به جریان انقلاب پیوست وپس از پیروزی آن، در کمیته های اصفهان فعال بود.او سپس به عنوان عضورسمی سپاه،رهسپار کردستان گشت ودر فرونشاندن آتش تجزیه وتفرقه نقشی درخور ایفا نمود.

اوج رخ نمایی توان سازمان دهی ومدیریت شهید خرازی، دردوران دفاع مقدس ودر تاسیس لشکر پیاده امام حسین (ع)ِاصفهان،تبلوریافت که درعملیات هایی مهم ، نقشی درخور ایفا نمود.او سرانجام درروز8اسفند1365 درجریان عملیات پیروزمند کربلای 5-عملیاتی که خود فرماندهی آن را برعهده داشت-به شهادت رسید وپیکرش پس از تشییعی باشکوه،در«تخت فولاد»گلستان شهدای اصفهان آرام گرفت.یادش گرامی باد.

تصاویری که پیش روی دارید،شهید حاج حسین خرازی را دردوران دفاع مقدس نشان می دهد.

تاریخ : 1395/12/07 13:19
 • سردار شهید حسین خرازی درآیینه تصاویر

  سردار شهید حاج حسین خرازی

 • سردار شهید حسین خرازی درآیینه تصاویر

  سردار شهید حاج حسین خرازی به اتفاق عده ای از فرماندهان نامدار دفاع مقدس در دیدار با آیت الله خامنه ای

 • سردار شهید حسین خرازی درآیینه تصاویر

  سردار شهید حاج حسین خرازی درکنارآیت الله محمدرضا مهدوی کنی در حاشیه یکی از بازدیدهای ایشان از جبهه های جنگ

 • سردار شهید حسین خرازی درآیینه تصاویر

  سردار شهید حاج حسین خرازی درکنارآیت الله محمدامامی کاشانی در حاشیه یکی از بازدیدهای ایشان از جبهه های جنگ

 • سردار شهید حسین خرازی درآیینه تصاویر

  سردار شهید حاج حسین خرازی به اتفاق عده ای از فرماندهان نامدار دفاع مقدس در دیدار با آیت الله العظمی سید رضا بهاءالدینی

 • سردار شهید حسین خرازی درآیینه تصاویر

  سردار شهید حاج حسین خرازی درکنارسرلشکر محسن رضایی وسرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی دریکی از مقرهای فرماندهی سپاه

 • سردار شهید حسین خرازی درآیینه تصاویر

  سردار شهید حاج حسین خرازی درکنارسرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی وتنی چند از رزمندگان لشکر پیاده امام حسین(ع)ِاصفهان

 • سردار شهید حسین خرازی درآیینه تصاویر

  سردار شهید حاج حسین خرازی درکنار شهید سرلشکرحاج احمدکاظمی

 • سردار شهید حسین خرازی درآیینه تصاویر

  سردار شهید حاج حسین خرازی درحال اقامه نماز درکنار رزمندگان لشکر پیاده امام حسین(ع)ِاصفهان

 • سردار شهید حسین خرازی درآیینه تصاویر

  سردار شهید حاج حسین خرازی درحال اقامه نماز درکنار رزمندگان لشکر پیاده امام حسین(ع)ِاصفهان

 • سردار شهید حسین خرازی درآیینه تصاویر

  سردار شهید حاج حسین خرازی درحال قرائت دعا پس از اقامه نماز، درکنار رزمندگان لشکر پیاده امام حسین(ع)ِاصفهان

 • سردار شهید حسین خرازی درآیینه تصاویر

  سردار شهید حاج حسین خرازی درحال سخن گفتن برای عده ای از رزمندگان لشکر پیاده امام حسین(ع)ِاصفهان

 • سردار شهید حسین خرازی درآیینه تصاویر

  سردار شهید حاج حسین خرازی درمیان گروهان غواصان درحاشیه عملیات کربلای

 • سردار شهید حسین خرازی درآیینه تصاویر

  سردار شهید حاج حسین خرازی درمیان گروهان غواصان درحاشیه عملیات کربلای

 • سردار شهید حسین خرازی درآیینه تصاویر

  سردار شهید حاج حسین خرازی درحاشیه یکی از بازدیدها از لشکر پیاده امام حسین(ع)ِاصفهان

 • سردار شهید حسین خرازی درآیینه تصاویر

  سردار شهید حاج حسین خرازی درحال تردد درمنطقه عملیاتی کربلای 4

 • سردار شهید حسین خرازی درآیینه تصاویر

  سردار شهید حاج حسین خرازی درمیان تنی چند از رزمندگان لشکر پیاده امام حسین(ع)ِاصفهان

 • سردار شهید حسین خرازی درآیینه تصاویر

  سردار شهید حاج حسین خرازی درکنار یکی از رزمندگان لشکر پیاده امام حسین(ع)ِاصفهان

 • سردار شهید حسین خرازی درآیینه تصاویر

  سردار شهید حاج حسین خرازی درمیان تنی چند از رزمندگان لشکر پیاده امام حسین(ع)ِاصفهان

 • سردار شهید حسین خرازی درآیینه تصاویر

  سردار شهید حاج حسین خرازی درمیان تنی چند از رزمندگان لشکر پیاده امام حسین(ع)ِاصفهان

 • سردار شهید حسین خرازی درآیینه تصاویر

  سردار شهید حاج حسین خرازی درمیان تنی چند از رزمندگان لشکر پیاده امام حسین(ع)ِاصفهان

 • سردار شهید حسین خرازی درآیینه تصاویر

  سردار شهید حاج حسین خرازی درمیان تنی چند از رزمندگان لشکر پیاده امام حسین(ع)ِاصفهان

 • سردار شهید حسین خرازی درآیینه تصاویر

  سردار شهید حاج حسین خرازی درمیان تنی چند از رزمندگان لشکر پیاده امام حسین(ع)ِاصفهان

 • سردار شهید حسین خرازی درآیینه تصاویر

  سردار شهید حاج حسین خرازی درمیان تنی چند از رزمندگان لشکر پیاده امام حسین(ع)ِاصفهان

 • سردار شهید حسین خرازی درآیینه تصاویر

  سردار شهید حاج حسین خرازی درمیان تنی چند از رزمندگان لشکر پیاده امام حسین(ع)ِاصفهان

 • سردار شهید حسین خرازی درآیینه تصاویر

  سردار شهید حاج حسین خرازی درمیان تنی چند از رزمندگان لشکر پیاده امام حسین(ع)ِاصفهان

 • سردار شهید حسین خرازی درآیینه تصاویر

  سردار شهید حاج حسین خرازی درمیان تنی چند از رزمندگان لشکر پیاده امام حسین(ع)ِاصفهان

 • سردار شهید حسین خرازی درآیینه تصاویر

  سردار شهید حاج حسین خرازی درمیان تنی چند از رزمندگان لشکر پیاده امام حسین(ع)ِاصفهان

 • سردار شهید حسین خرازی درآیینه تصاویر

  سردار شهید حاج حسین خرازی درکنار چند تن از بسیجیان شهر اصفهان

 • سردار شهید حسین خرازی درآیینه تصاویر

  سردار شهید حاج حسین خرازی درعیادت از جانبازان ِ لشکر پیاده امام حسین(ع)ِاصفهان

 • سردار شهید حسین خرازی درآیینه تصاویر

  سردار در اندیشه جاودانگی...

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.