شهید حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالله میثمی درآیینه تصاویر

کاری از: شاهد توحیدی

شهیدحجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالله میثمی ازجمله چهره های نام آشنا وشهیدِ روحانی، در دوران دفاع مقدس به شمار می رود. او از مبارزین فعال اصفهان دردوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بود واز همین روی نیز بازداشت وزندان طولانی را تجربه کرد.وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی،به نیروی تازه تاسیس سپاه پاسداران پیوست وبا آغاز جنگ تحمیلی به جبهه ها شتافت.وی در بخشی ازاین دوره،مسئولیت نمایندگی امام خمینی در قرارگاه خاتم الانبیا را بر عهده داشت.شهید میثمی در9 بهمن ماه 1365درمنطقه عملیاتی کربلای 5، از ناحیه سر مورد اصابت ترکش قرارگرفت وسه روز بعد وبر اثر این مجروحیت به شهادت رسید.

تصاویری که پیش روی دارید،شهید عبدالله میثمی را درادوارگوناگون حیات نشان می دهد.

تاریخ : 1395/11/13 10:15
 • شهید حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالله میثمی درآیینه تصاویر

  شهید حجت الاسلام شیخ عبدالله میثمی پس از دستگیری توسط ساواک اصفهان درسال 1354

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالله میثمی درآیینه تصاویر

  شهید حجت الاسلام شیخ عبدالله میثمی درزادگاهش دردوران پیش از انقلاب اسلامی

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالله میثمی درآیینه تصاویر

  شهید حجت الاسلام شیخ عبدالله میثمی درکنار آیت الله العظمی سیدرضابهاء الدینی درقم

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالله میثمی درآیینه تصاویر

  شهید حجت الاسلام شیخ عبدالله میثمی درکنارشهید آیت الله شیخ فضل الله محلاتی دریکی ازقرارگاههای سپاه دردوران دفاع مقدس

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالله میثمی درآیینه تصاویر

  شهید حجت الاسلام شیخ عبدالله میثمی درکنار آیت الله محمدامامی کاشانی وشهید حاج حسین خرازی دریکی ازقرارگاههای سپاه دردوران دفاع مقدس

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالله میثمی درآیینه تصاویر

  شهید حجت الاسلام شیخ عبدالله میثمی درکنار آیت الله سیدحسن طاهری خرم آبادی وسردارعلی شمخانی دریکی ازقرارگاههای سپاه دردوران دفاع مقدس

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالله میثمی درآیینه تصاویر

  شهید حجت الاسلام شیخ عبدالله میثمی درکنار آیت الله سیدجلال الدین طاهری اصفهانی وتنی چند از علمای اصفهان دوران دفاع مقدس

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالله میثمی درآیینه تصاویر

   شهید حجت الاسلام شیخ عبدالله میثمی درکنار آیت الله مرتضی مقتدایی وحجت الاسلام علی رازینی دربازدید از یکی از محورهای عملیاتی دوران دفاع مقدس

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالله میثمی درآیینه تصاویر

  شهید حجت الاسلام شیخ عبدالله میثمی درکنار آیت الله مرتضی مقتدایی وحجت الاسلام علی رازینی دربازدید از یکی از محورهای عملیاتی دوران دفاع مقدس

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالله میثمی درآیینه تصاویر

  شهید حجت الاسلام شیخ عبدالله میثمی وتنی چند از روحانیون دفتر نمایندگی امام درسپاه  درکنار آیت الله محی الدین حائری شیرازی

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالله میثمی درآیینه تصاویر

  شهید حجت الاسلام شیخ عبدالله میثمی درکنار آیت الله سیدعلی شفیعی دریکی ازقرارگاههای سپاه دردوران دفاع مقدس

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالله میثمی درآیینه تصاویر

  شهید حجت الاسلام شیخ عبدالله میثمی درکنار آیت الله حاج شیخ محمد هاشمیان دریکی ازقرارگاههای سپاه دردوران دفاع مقدس

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالله میثمی درآیینه تصاویر

  شهید حجت الاسلام شیخ عبدالله میثمی درکنار سردارمحسن رضایی دریکی ازقرارگاههای سپاه دردوران دفاع مقدس

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالله میثمی درآیینه تصاویر

  شهید حجت الاسلام شیخ عبدالله میثمی درکنار سردارسید یحیی رحیم صفوی وسردار علیرضا افشاردریکی ازقرارگاههای سپاه دردوران دفاع مقدس

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالله میثمی درآیینه تصاویر

  شهید حجت الاسلام شیخ عبدالله میثمی درکنار سردارشهید حسین خرازی دریکی ازقرارگاههای سپاه دردوران دفاع مقدس

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالله میثمی درآیینه تصاویر

  شهید حجت الاسلام شیخ عبدالله میثمی درکنار سردارشهید حسین خرازی وتنی چند از روحانیون دفتر نمایندگی امام، دریکی ازقرارگاههای سپاه دردوران دفاع مقدس

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالله میثمی درآیینه تصاویر

  شهید حجت الاسلام شیخ عبدالله میثمی درکنار سردارشهید حسین خرازی وتنی چند از روحانیون دفتر نمایندگی امام، دریکی ازقرارگاههای سپاه دردوران دفاع مقدس

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالله میثمی درآیینه تصاویر

  شهید حجت الاسلام شیخ عبدالله میثمی درکنار سردارقاسم سلیمانی دریکی ازقرارگاههای سپاه دردوران دفاع مقدس

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالله میثمی درآیینه تصاویر

  شهید حجت الاسلام شیخ عبدالله میثمی درکنار سردارعلیرضا افشاروتنی چند از روحانیون دفتر نمایندگی امام، دریکی ازقرارگاههای سپاه دردوران دفاع مقدس

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالله میثمی درآیینه تصاویر

  شهید حجت الاسلام شیخ عبدالله میثمی درکنار تنی چند ازپاسداران دریکی ازقرارگاههای سپاه دردوران دفاع مقدس

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالله میثمی درآیینه تصاویر

  شهید حجت الاسلام شیخ عبدالله میثمی درحال سخنرانی برای عده ای از رزمندگان دریکی از محورهای عملیاتی دوران دفاع مقدس

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالله میثمی درآیینه تصاویر

  شهید حجت الاسلام شیخ عبدالله میثمی درحال سخنرانی برای تنی چند از روحانیون دفتر نمایندگی امام درقرارگاه خاتم الانبیاء دردوران دفاع مقدس

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالله میثمی درآیینه تصاویر

  شهید حجت الاسلام شیخ عبدالله میثمی درحال سخنرانی برای تنی چند از روحانیون دفتر نمایندگی امام درقرارگاه خاتم الانبیاء دردوران دفاع مقدس

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالله میثمی درآیینه تصاویر

  شهید حجت الاسلام شیخ عبدالله میثمی درکنار تنی چند ازپاسداران دریکی ازقرارگاههای سپاه دردوران دفاع مقدس

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالله میثمی درآیینه تصاویر

  شهید حجت الاسلام شیخ عبدالله میثمی درحاشیه یکی از دیدارهایش با خانواده شهدای سپاه اصفهان

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالله میثمی درآیینه تصاویر

  شهید حجت الاسلام شیخ عبدالله میثمی و فرزندش

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالله میثمی درآیینه تصاویر

  شهید حجت الاسلام شیخ عبدالله میثمی درحال قرائت قرآن دریکی از قرارگاههای سپاه

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالله میثمی درآیینه تصاویر

  شهید حجت الاسلام والمسلمین شیخ عبدالله میثمی

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالله میثمی درآیینه تصاویر

  نمایی از مرقد شهید حجت الاسلام شیخ عبدالله میثمی درگلزارشهدای اصفهان

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.