بازگشت امام خمینی به ایران درآیینه تصاویر(3)

کاری از : شاهد توحیدی

بی تردید بازگشت رهبر کبیر انقلاب اسلامی به ایران در 12 بهمن ماه 1357،آخرین میخ به تابوت رژیم شاه پس از فرار محمدرضا پهلوی از ایران به شمار می رفت.درواقع فرار شاه نماد سقوط رژیم گذشته بود و بازگشت امام سمبلی از نظام سیاسی آینده.

اینک درسالروزی دیگر از این رویداد تاریخی،تصاویری از حاشیه ومتن این حماسه بزرگ را به شما تقدیم می داریم.

تاریخ : 1395/11/12 13:40
 • بازگشت امام خمینی به ایران درآیینه تصاویر(3)

  امام خمینی درهواپیمایی که ایشان را پس از 15 سال تبعید به ایران بازگرداند.درتصویر حجت الاسلام سید محمود دعایی دیده می شود

 • بازگشت امام خمینی به ایران درآیینه تصاویر(3)

  باند فرودگاه مهرآباد تهران،آیت الله سید مرتضی پسندیده برادرامام،قبل از ایشان از هواپیما پیاده می شود

 • بازگشت امام خمینی به ایران درآیینه تصاویر(3)

  باند فرودگاه مهرآباد تهران، امام خمینی درلحظه ورود به ایران پس از 15 سال تبعید

 • بازگشت امام خمینی به ایران درآیینه تصاویر(3)

  باند فرودگاه مهرآباد تهران،لحظه سوارشدن امام خمینی به ماشین برای عزیمت به سالن فرودگاه

 • بازگشت امام خمینی به ایران درآیینه تصاویر(3)

  باند فرودگاه مهرآباد تهران، امام خمینی سواربرماشین درحال عزیمت به سالن فرودگاه

 • بازگشت امام خمینی به ایران درآیینه تصاویر(3)

  امام خمینی درآغازین لحظات ورود به سالن فرودگاه مهرآباد تهران

 • بازگشت امام خمینی به ایران درآیینه تصاویر(3)

  امام خمینی درآغازین لحظات ورود به سالن فرودگاه مهرآباد تهران

 • بازگشت امام خمینی به ایران درآیینه تصاویر(3)

  امام خمینی درلحظه قرائت متن خیر مقدم توسط اسدالله شاهنوش، درسالن فرودگاه مهرآباد تهران

 • بازگشت امام خمینی به ایران درآیینه تصاویر(3)

  اتومبیل حامل امام خمینی درحال پیمودن فاصله میان فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرای تهران

 • بازگشت امام خمینی به ایران درآیینه تصاویر(3)

  سردربهشت زهرای تهران در روز بازگشت امام خمینی به ایران

 • بازگشت امام خمینی به ایران درآیینه تصاویر(3)

  فرود هلی کوپتر حامل امام خمینی در بهشت زهرا،درمیان خیل جمعیت استقبال کنندگان

 • بازگشت امام خمینی به ایران درآیینه تصاویر(3)

  فرود هلی کوپتر حامل امام خمینی در بهشت زهرا،درمیان خیل جمعیت استقبال کنندگان

 • بازگشت امام خمینی به ایران درآیینه تصاویر(3)

  لحظه پیاده شدن امام خمینی ازهلی کوپتر دربهشت زهرا.درتصویر آیت الله محی الدین انواری وحجت الاسلام شیخ سعید اشراقی دیده می شوند

 • بازگشت امام خمینی به ایران درآیینه تصاویر(3)

  امام خمینی در لحظه استقرار برجایگاه سخنرانی در بهشت زهرا

 • بازگشت امام خمینی به ایران درآیینه تصاویر(3)

  امام خمینی درحال پاسخگویی به احساسات مردم درآغازین لحظات استقرار برجایگاه سخنرانی در بهشت زهرا.درتصویر حجت الاسلام علی اکبرناطق نوری دیده می شود

 • بازگشت امام خمینی به ایران درآیینه تصاویر(3)

  امام خمینی درآغازین لحظات استقرار برجایگاه سخنرانی در بهشت زهرا

 • بازگشت امام خمینی به ایران درآیینه تصاویر(3)

  امام خمینی درآغازین لحظات استقرار برجایگاه سخنرانی در بهشت زهرا. درتصویر حجت الاسلام سید احمد خمینی واسدالله بادامچیان دیده می شوند

 • بازگشت امام خمینی به ایران درآیینه تصاویر(3)

  امام خمینی درآغازین لحظات استقرار برجایگاه سخنرانی در بهشت زهرا

 • بازگشت امام خمینی به ایران درآیینه تصاویر(3)

  امام خمینی درآغازین لحظات استقرار برجایگاه سخنرانی در بهشت زهرا

 • بازگشت امام خمینی به ایران درآیینه تصاویر(3)

  امام خمینی درحال ایراد سخنرانی تاریخی دربهشت زهرای تهران

 • بازگشت امام خمینی به ایران درآیینه تصاویر(3)

  امام خمینی درحال ایراد سخنرانی تاریخی دربهشت زهرای تهران

 • بازگشت امام خمینی به ایران درآیینه تصاویر(3)

  امام خمینی درحال ایراد سخنرانی تاریخی دربهشت زهرای تهران

 • بازگشت امام خمینی به ایران درآیینه تصاویر(3)

  امام خمینی درحال ایراد سخنرانی تاریخی دربهشت زهرای تهران

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.