شهید مظفرعلی ذوالقدر درآیینه تصاویر

کاری از: شاهد توحیدی

شهید مظفرعلی ذوالقدرازاعضای شاخه آبادانِ فدائیان اسلام بود والبته عضوی فعال به شمار می رفت.وی پس از 28 مرداد به تهران آمد وبه جمع مرکزی این جمعیت پیوست ودرعداد یاران نزدیک شهید نواب صفوی درآمد.او پس از مرگ مشکوک مصطفی کاشانی ماموریت اعدام انقلابی او در مسجد شاه را پذیرفت،اما بخت با وی یار نبود وتیر در اسلحه گیر کرد واو دستگیر شد.او در تمامی مراحل بازجویی ،محاکمه وشهادت در کنار شهید نواب صفوی ویارانش بود وبا آنان در گورستان مسگرآباد تهران دفن شد.سالها پیش برخی اعضای فدائیان اسلام پیکر او را همراه با پیکرهای شهیدان نواب صفوی وسید محمد واحدی از گورستان مسگرآباد-که درآستانه تخریب بود-به درآوردند وبا اجازه ودلالت آیت الله العظمی مرعشی نجفی،درقبرستان وادی السلام قم به خاک سپردند.

تصاویری که پیش روی دارید شهید مظفر علی ذوالقدر را درادوار گوناگون حیات نشان می دهد.

تاریخ : 1395/10/29 13:58
 • شهید مظفرعلی ذوالقدر درآیینه تصاویر

  شهید مظفر علی ذوالقدر در دوران اقامت درآبادان

 • شهید مظفرعلی ذوالقدر درآیینه تصاویر

  «حسین علاء» نخست وزیر وقت که برای امضای پیمان سنتو راهی بغداد بود وترور وی توسط شهید مظفر علی ذوالقدرناکام ماند

 • شهید مظفرعلی ذوالقدر درآیینه تصاویر

  سید مصطفی کاشانی فرزند آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی که در مجلس ترحیم وی،ترور حسین علاء توسط شهید مظفر علی ذوالقدرناکام ماند

 • شهید مظفرعلی ذوالقدر درآیینه تصاویر

  «حسین علاء» نخست وزیر وقت، لحظاتی پس از مضروب شدن توسط شهید مظفر علی ذوالقدر درمسجد شاه تهران

 • شهید مظفرعلی ذوالقدر درآیینه تصاویر

  شهید مظفر علی ذوالقدر دراولین مواجهه با شهید نواب صفوی پس از دستگیری وی در فرمانداری نظامی تهران

 • شهید مظفرعلی ذوالقدر درآیینه تصاویر

  شهید مظفر علی ذوالقدر درمحاصره جمعی از نظامیان به دادگاه نظامی برده می شود

 • شهید مظفرعلی ذوالقدر درآیینه تصاویر

  شهید مظفر علی ذوالقدردرکنار شهید استاد خلیل طهماسبی در حاشیه دادگاه نظامی

 • شهید مظفرعلی ذوالقدر درآیینه تصاویر

  شهید مظفر علی ذوالقدردرکنار شهید استاد خلیل طهماسبی در حاشیه دادگاه نظامی

 • شهید مظفرعلی ذوالقدر درآیینه تصاویر

  شهید مظفر علی ذوالقدر در حاشیه دادگاه نظامی

 • شهید مظفرعلی ذوالقدر درآیینه تصاویر

  شهید مظفر علی ذوالقدر درحال ایراد دفاعیات خویش در دادگاه نظامی

 • شهید مظفرعلی ذوالقدر درآیینه تصاویر

  شهید مظفر علی ذوالقدربه هنگام ایراد دفاعیات شهید نواب صفوی در دادگاه نظامی

 • شهید مظفرعلی ذوالقدر درآیینه تصاویر

  شهید مظفر علی ذوالقدردرکنار شهید استاد خلیل طهماسبی وشهید سید محمدواحدی در حاشیه دادگاه نظامی

 • شهید مظفرعلی ذوالقدر درآیینه تصاویر

  شهید مظفر علی ذوالقدردرکنار سایر اعضای فدائیان اسلام دردادگاه تجدید نظر

 • شهید مظفرعلی ذوالقدر درآیینه تصاویر

  شهید مظفر علی ذوالقدرلحظاتی قبل از اجرای حکم اعدام درلشکر دو زرهی

 • شهید مظفرعلی ذوالقدر درآیینه تصاویر

  شهید مظفر علی ذوالقدرلحظاتی قبل از اجرای حکم اعدام درلشکر دو زرهی

 • شهید مظفرعلی ذوالقدر درآیینه تصاویر

  شهید مظفر علی ذوالقدرلحظاتی پس از اجرای حکم اعدام درلشکر دو زرهی

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.