شهید سید محمدواحدی درآیینه تصاویر

شهید دلیر سید محمد واحدی، فرزند آیت الله حاج سید محمدرضا مجتهد قمی و برادر کوچک شهید سید عبدالحسین واحدی مرد شماره 2 فدائیان اسلام بود. او به لحاظ شرایط خانوادگی و نیز انس با برادر بزرگتر، بسیار زود با مکتب مبارزاتی شهید نواب صفوی آشنا شد و در عداد فدائیان اسلام قرارگرفت. سید محمد واحدی در دوران عضویت در این جمعیت، عهده دار تهیه محتوا ونشر هفته نامه منشور برادری و نیز ایراد دفاعیات دردادگاه اعضای دستگیر شده فدائیان اسلام در سال 1330 ودوران حکومت دکتر مصدق بود. وی تا واپسین لحظات حیات به شهید نواب صفوی وفادار ماند وهمراه با وی ویارانش دستگیر، محاکمه وبه شهادت رسید.

تاریخ : 1395/10/28 10:27
 • شهید سید محمدواحدی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید محمدرضا مجتهد قمی پدر شهید سید محمد واحدی

 • شهید سید محمدواحدی درآیینه تصاویر

  1330. شهید سید محمد واحدی درحال ایراد دفاعیات دردادگاه فدائیان اسلام دردوره حاکمیت دکتر مصدق

 • شهید سید محمدواحدی درآیینه تصاویر

  1330. شهید سید محمد واحدی درحال ایراد دفاعیات دردادگاه فدائیان اسلام دردوره حاکمیت دکتر مصدق

 • شهید سید محمدواحدی درآیینه تصاویر

  1330.شهید سید محمد واحدی درحاشیه دادگاه فدائیان اسلام دردوره حاکمیت دکتر مصدق.درتصویر حجت الاسلام سید محمدعلی لواسانی،حجت الاسلام شیخ محمودصادقی ورضا صرافان دیده می شوند

 • شهید سید محمدواحدی درآیینه تصاویر

  1330. شهید سید محمد واحدی درکنار حجت الاسلام سیدهاشم حسینی ورضا صرافان از اعضای فدائیان اسلام

 • شهید سید محمدواحدی درآیینه تصاویر

  1331. شهید سید محمد واحدی درکنارشهید استادخلیل طهماسبی،اسدالله صفا وتنی چند از اعضای فدائیان اسلام درسفر به اصفهان

 • شهید سید محمدواحدی درآیینه تصاویر

  1331. شهید سید محمد واحدی درکنارشهید استادخلیل طهماسبی،اسدالله صفا وتنی چند از اعضای فدائیان اسلام درسفر به اصفهان

 • شهید سید محمدواحدی درآیینه تصاویر

  1331. شهید سید محمد واحدی درکنارشهید استادخلیل طهماسبی،اسدالله صفا وتنی چند از اعضای فدائیان اسلام درسفر به اصفهان

 • شهید سید محمدواحدی درآیینه تصاویر

  1331. شهید سید محمد واحدی درکنارشهید استادخلیل طهماسبی،اسدالله صفا وتنی چند از اعضای فدائیان اسلام درسفر به اصفهان

 • شهید سید محمدواحدی درآیینه تصاویر

  1331. شهید سید محمد واحدی

 • شهید سید محمدواحدی درآیینه تصاویر

  آذر1334. شهید سید محمد واحدی درکنارشهید سیدمجتبی نواب صفوی وحمید ذوالقدر پس از دستگیری در فرمانداری نظامی

 • شهید سید محمدواحدی درآیینه تصاویر

   آذر1334. شهید سید محمد واحدی درکنارشهید سیدمجتبی نواب صفوی ونیز تیموربختیار وحسین آزموده پس از دستگیری در فرمانداری نظامی

 • شهید سید محمدواحدی درآیینه تصاویر

  آذر1334. شهید سید محمد واحدی پس از دستگیری در فرمانداری نظامی

 • شهید سید محمدواحدی درآیینه تصاویر

  آذر1334. شهید سید محمد واحدی پس از دستگیری در فرمانداری نظامی

 • شهید سید محمدواحدی درآیینه تصاویر

  آذر1334. شهید سید محمد واحدی پس از دستگیری در فرمانداری نظامی

 • شهید سید محمدواحدی درآیینه تصاویر

  دی 1334. شهید سید محمد واحدی درکنارشهید سیدمجتبی نواب صفوی وسایر اعضای فدائیان اسلام درحال انتقال به دادگاه

 • شهید سید محمدواحدی درآیینه تصاویر

  دی 1334. شهید سید محمد واحدی درکنارشهید خلیل طهماسبی وسایر اعضای فدائیان اسلام درحال انتقال به دادگاه

 • شهید سید محمدواحدی درآیینه تصاویر

  دی 1334. شهید سید محمد واحدی درکنارشهید سیدمجتبی نواب صفوی وسایر اعضای فدائیان اسلام در دادگاه نظامی

 • شهید سید محمدواحدی درآیینه تصاویر

  دی 1334. شهید سید محمد واحدی درکنارشهید سیدمجتبی نواب صفوی وسایر اعضای فدائیان اسلام در دادگاه نظامی

 • شهید سید محمدواحدی درآیینه تصاویر

  دی 1334. شهید سید محمد واحدی درکنارشهید سیدمجتبی نواب صفوی وسایر اعضای فدائیان اسلام در دادگاه نظامی

 • شهید سید محمدواحدی درآیینه تصاویر

  دی 1334. شهید سید محمد واحدی درکنارشهید سیدمجتبی نواب صفوی وسایر اعضای فدائیان اسلام در دادگاه نظامی

 • شهید سید محمدواحدی درآیینه تصاویر

  دی 1334. شهید سید محمد واحدی در دادگاه نظامی

 • شهید سید محمدواحدی درآیینه تصاویر

  دی 1334. شهید سید محمد واحدی درحال ایراد دفاعیات در دادگاه نظامی

 • شهید سید محمدواحدی درآیینه تصاویر

  نیمه شب 27 دی 1334. شهید سید محمد واحدی ساعتی قبل از تیرباران

 • شهید سید محمدواحدی درآیینه تصاویر

  نیمه شب 27 دی 1334. شهید سید محمد واحدی لحظاتی قبل از تیرباران

 • شهید سید محمدواحدی درآیینه تصاویر

  نیمه شب 27 دی 1334. شهید سید محمد واحدی لحظاتی بعد از تیرباران

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.