«جلوه هایی از تعامل دیرین آیت الله موسوی اردبیلی با رهبر معظم انقلاب»درآیینه تصاویر

کاری از: شاهد توحیدی

عالم مجاهد وفقیه نامدار،مرحوم آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی را سابقه ای طولانی با رهبر معظم انقلاب بود.این ارتباط از دیرزمان آغاز ودردوران اوج گیری انقلاب افزون شد ودردوران مسئولیت در دهه آغازین تاسیس نظام اسلامی، به اوج خود رسید.تصاویر منتشر نشده ای که پیش روی دارید،جلوه هایی از این تعامل دیرین را نشان می دهد وبه مناسبت ارتحال آن فقید سعید به شما تقدیم می شود.

تاریخ : 1395/09/07 11:53
 • «جلوه هایی از تعامل دیرین آیت الله موسوی اردبیلی با رهبر معظم انقلاب»درآیینه تصاویر

  1360.آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی به اتفاق رهبر معظم انقلاب دردیدار با امام خمینی

 • «جلوه هایی از تعامل دیرین آیت الله موسوی اردبیلی با رهبر معظم انقلاب»درآیینه تصاویر

  1358. آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی دراقتدا به رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه تهران

 • «جلوه هایی از تعامل دیرین آیت الله موسوی اردبیلی با رهبر معظم انقلاب»درآیینه تصاویر

  1360.آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی دردیداربا رهبر معظم انقلاب درنهاد ریاست جمهوری

 • «جلوه هایی از تعامل دیرین آیت الله موسوی اردبیلی با رهبر معظم انقلاب»درآیینه تصاویر

  1360.رهبر معظم انقلاب درحال بدرقه آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی درنهاد ریاست جمهوری

 • «جلوه هایی از تعامل دیرین آیت الله موسوی اردبیلی با رهبر معظم انقلاب»درآیینه تصاویر

  1360. آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی درکنار رهبر معظم انقلاب درمراسم تحلیف دوره اول ریاست جمهوری درمجلس شورای اسلامی

 • «جلوه هایی از تعامل دیرین آیت الله موسوی اردبیلی با رهبر معظم انقلاب»درآیینه تصاویر

  1360. آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی درکنار رهبر معظم انقلاب درمراسم تحلیف دوره اول ریاست جمهوری درمجلس شورای اسلامی

 • «جلوه هایی از تعامل دیرین آیت الله موسوی اردبیلی با رهبر معظم انقلاب»درآیینه تصاویر

  1360 .آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی درکناررهبر معظم انقلاب درمراسم تحلیف دوره اول ریاست جمهوری درمجلس شورای اسلامی

 • «جلوه هایی از تعامل دیرین آیت الله موسوی اردبیلی با رهبر معظم انقلاب»درآیینه تصاویر

  1360. آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی درکنار رهبر معظم انقلاب درمراسم تحلیف دوره اول ریاست جمهوری درمجلس شورای اسلامی

 • «جلوه هایی از تعامل دیرین آیت الله موسوی اردبیلی با رهبر معظم انقلاب»درآیینه تصاویر

  1361.حسینیه جماران، آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی درکنار رهبر معظم انقلاب،درحاشیه یکی از دیدارهای امام خمینی

 • «جلوه هایی از تعامل دیرین آیت الله موسوی اردبیلی با رهبر معظم انقلاب»درآیینه تصاویر

  1361.حسینیه جماران، آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی درکنار رهبر معظم انقلاب،درحاشیه یکی از دیدارهای امام خمینی

 • «جلوه هایی از تعامل دیرین آیت الله موسوی اردبیلی با رهبر معظم انقلاب»درآیینه تصاویر

  1361. آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی درکنار رهبر معظم انقلاب وآیات:عبدالله جوادی آملی،محمدمهدی ربانی املشی ومرتضی مقتدایی در حیاط نهاد ریاست جمهوری

 • «جلوه هایی از تعامل دیرین آیت الله موسوی اردبیلی با رهبر معظم انقلاب»درآیینه تصاویر

  1361. آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی درکنار رهبر معظم انقلاب وآیت الله عباس واعظ طبسی در نهاد ریاست جمهوری

 • «جلوه هایی از تعامل دیرین آیت الله موسوی اردبیلی با رهبر معظم انقلاب»درآیینه تصاویر

  1363. آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی درکنار رهبر معظم انقلاب دریکی از کنگره های حزب جمهوری اسلامی

 • «جلوه هایی از تعامل دیرین آیت الله موسوی اردبیلی با رهبر معظم انقلاب»درآیینه تصاویر

  1364. آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی درکنار رهبر معظم انقلاب درمراسم تحلیف دوره دوم ریاست جمهوری درمجلس شورای اسلامی

 • «جلوه هایی از تعامل دیرین آیت الله موسوی اردبیلی با رهبر معظم انقلاب»درآیینه تصاویر

  1365.مدرسه عالی شهید مطهری، آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی درکنار رهبر معظم انقلاب،در مراسم ترحیم والد ایشان آیت الله سید جواد خامنه ای

 • «جلوه هایی از تعامل دیرین آیت الله موسوی اردبیلی با رهبر معظم انقلاب»درآیینه تصاویر

  1365.مدرسه عالی شهید مطهری، آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی درکنار رهبر معظم انقلاب،در مراسم ترحیم والد ایشان آیت الله سید جواد خامنه ای

 • «جلوه هایی از تعامل دیرین آیت الله موسوی اردبیلی با رهبر معظم انقلاب»درآیینه تصاویر

  1366. حسینیه جماران، آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی درکنار رهبر معظم انقلاب،درحاشیه یکی از دیدارهای امام خمینی

 • «جلوه هایی از تعامل دیرین آیت الله موسوی اردبیلی با رهبر معظم انقلاب»درآیینه تصاویر

  1366. نهاد ریاست جمهوری، آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی درکنار رهبر معظم انقلاب وسایر روسای قوا

 • «جلوه هایی از تعامل دیرین آیت الله موسوی اردبیلی با رهبر معظم انقلاب»درآیینه تصاویر

  1368. آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی درکنار رهبر معظم انقلاب درمراسم افتتاحیه سومین دوره از مجلس شورای اسلامی

 • «جلوه هایی از تعامل دیرین آیت الله موسوی اردبیلی با رهبر معظم انقلاب»درآیینه تصاویر

  17 خرداد1368.دانشگاه تهران،آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی درکنار رهبر معظم انقلاب درمراسم ترحیم امام خمینی

 • «جلوه هایی از تعامل دیرین آیت الله موسوی اردبیلی با رهبر معظم انقلاب»درآیینه تصاویر

  17خرداد1368.دانشگاه تهران،آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی درکنار رهبر معظم انقلاب درمراسم ترحیم امام خمینی

 • «جلوه هایی از تعامل دیرین آیت الله موسوی اردبیلی با رهبر معظم انقلاب»درآیینه تصاویر

  خرداد1368.دانشگاه تهران،آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی درکنار رهبر معظم انقلاب درمراسم هفتمین روز از رحلت امام خمینی

 • «جلوه هایی از تعامل دیرین آیت الله موسوی اردبیلی با رهبر معظم انقلاب»درآیینه تصاویر

  1368. مدرسه عالی شهید مطهری،  آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی درکنار رهبر معظم انقلاب درمراسم ترحیم والده ایشان

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.