مجموعه بیست و هفتم

فرمان ناصرالدین شاه : منع اعطای خلعت نوروزی به جهت تقارن نوروز1250 با ماه محرم 1288، نامه “خیلی محرمانه” مبنی بر اعلام برقراری حکومت نظامی در مشهد همزمان با ایام اربعین حسینی(ع) و 28صفر، در دی ماه 1357​...

به انتخاب: زهرا عباسی

فرمان ناصرالدین شاه : منع اعطای خلعت نوروزی به جهت تقارن نوروز1250 با ماه محرم 1288، نامه “خیلی محرمانه” مبنی بر اعلام برقراری حکومت نظامی در مشهد همزمان با ایام اربعین حسینی(ع) و 28صفر، در دی ماه 1357​...

تاریخ : 1395/08/29 13:24
 • مجموعه بیست و هفتم

  فرمان ناصرالدین شاه : منع اعطای خلعت نوروزی به جهت تقارن نوروز1250 با ماه محرم 1288

  شماره آرشیو:  1/6802پ

 • مجموعه بیست و هفتم

  قبضهای  پرداخت 15 تومان به حوزه مقدسه حسینیه اعاظم سنگلج توسط  مشیرالسلطنه بابت مصارف تعزیه داری محرم سالهای 1344و 1345)صفحه اول)

  شماره آرشیو:  140876ق و 140882ق

 • مجموعه بیست و هفتم

  قبضهای  پرداخت 15 تومان به حوزه مقدسه حسینیه اعاظم سنگلج توسط  مشیرالسلطنه بابت مصارف تعزیه داری محرم سالهای 1344و 1345)صفحه دوم)

  شماره آرشیو:  140876ق و 140882ق

 • مجموعه بیست و هفتم

  برنامه مراسم تعزیه شهادت حضرت عباس (ع) در روز سه شنبه  5 محرم 1301 در تکیه دولت به همراه اسامی شبیه خوان

  شماره آرشیو:  152126ق

 • مجموعه بیست و هفتم

  دعوتنامه ای جهت شرکت در مجلس تعزیه داری حضرت سیدالشهدا (ع) در تکیه دولت در اواخر دوره قاجار 

  شماره آرشیو:  151681ق

 • مجموعه بیست و هفتم

  تلگراف از طهران به کرمانشاه در خصوص اهتمام در برقراری نظم و امنیت در دو روز تاسوعا و عاشورا و جلوگیری از دسته ها و اجتماع مردم رجاله به عنوان حیدری نعمتی در اواخر دوره قاجار 

  شماره آرشیو:  120217ق

 • مجموعه بیست و هفتم

  تلگراف از طهران به کرمانشاه درباره برقرای نظم و امنیت در روز عاشورا و جلوگیری از اقدامات حیدری نعمتی در اواخر دوره قاجار 

  شماره آرشیو:  164954ق

 • مجموعه بیست و هفتم

  متن گزارشی از درگیری دسته های حیدری نعمتی (در عزاداری) با دسته های دیگر به انضمام دستخط ناصرالدین شاه به ظل السلطان در خصوص لزوم دستگیری و مجازات اشرار(صفحه اول)

  شماره آرشیو:  1-112833 ق

 • مجموعه بیست و هفتم

  متن گزارشی از درگیری دسته های حیدری نعمتی (در عزاداری) با دسته های دیگر به انضمام دستخط ناصرالدین شاه به ظل السلطان در خصوص لزوم دستگیری و مجازات اشرار(صفحه دوم)

  شماره آرشیو:  1-112833 ق

 • مجموعه بیست و هفتم

  قبض دریافت پول توسط احمد مطیعی از دکتر علی امینی به مبلغ سی هزارو بیست و دو ریال برای تهیه غذای عاشورا در مسجد فخرالدوله در سال 1345

  شماره آرشیو:  71-3026-8445الف

 • مجموعه بیست و هفتم

  قبض دریافت پول توسط احمد مطیعی از دکتر علی امینی به مبلغ چهار هزار و دویست و هفتاد و هشت تومان برای تهیه غذای عاشورا در سال 1344

  شماره آرشیو:  1-3026-8445الف

 • مجموعه بیست و هفتم

  قبض دریافت پول(2000ریال) توسط داوود رحمت جو از دکتر علی امینی در وجه هیئت متوسلین به خامس آل عبا(ع) گیلانیان مقیم تهران جهت دو ماهه محرم و صفر

    شماره آرشیو:  164-3048-8445الف

 • مجموعه بیست و هفتم

  قبض پرداخت  پول(10000ریال) توسط  دکتر علی امینی به هیئت سوگواری متوسلین خامس آل عبا(ع) گیلانیان مقیم مرکز بابت مصارف روز عاشورا

  شماره آرشیو:  777-3134-8445الف 

 • مجموعه بیست و هفتم

  قبض دریافت پول(10000ریال) توسط داوود رحمت جو از دکتر علی امینی در وجه هیئت متوسلین به خامس آل عبا(ع) گیلانیان مقیم تهران جهت کمک به هیئت در برگزاری مراسم دو ماهه محرم و صفر در سال 1341

  شماره آرشیو:  778-3134-8445الف

 • مجموعه بیست و هفتم

  گزارش شجاع الدین بیات ماکو از حضور وعاظ و روحانیون درباری برای مراسم عزاداری محرم در کاخ گلستان در سال 1343

  شماره آرشیو:  71-1-195پ

 • مجموعه بیست و هفتم

  نامه بنیاد پهلوی  به وزارت دربار شاهنشاهی در خصوص ارسال مبلغی به نشانی  اسامی وعاظ و روضه خوانان درباری برای عزاداری محرم در کاخ گلستان

  شماره آرشیو:  72-1-195ب

 • مجموعه بیست و هفتم

  گزارش سرهنگ رستگار رئیس شهربانی خراسان از مراسم قمه زنی در صحن مطهر بنا به تحریک عده‌ای سودجو، رقابت شدید بین دسته های کرمانیها و سران هیئتهای خراسانی در ظهر عاشورا در سال 1334

  شماره آرشیو:  19-140-6م 

 • مجموعه بیست و هفتم

  نامه دکتر جهانشاهی از بنیادپهلوی به ریاست کلانتری بخش 8 مبنی بر لزوم موظف نمودن مأمورین انتظامی به همکاری با مأمورین بنیاد پهلوی در برقراری انتظام در زمان اجرای «مراسم درباری» سوگواری محرم در کاخ گلستان با حضور محمدرضا پهلوی

  شماره آرشیو:  66-1-195ب

 • مجموعه بیست و هفتم

  صورت هزینه نذری ایام محرم از بودجه دولتی جمعیت خیریه فرح پهلوی  ! “در سال 1347.

  شماره آرشیو:  29-3028-8296ب

 • مجموعه بیست و هفتم

  نامه هیئت متوسلین به خامس آل عبا (ع) گیلانیان مقیم مرکز به دکتر علی امینی مبنی بر درخواست مبلغ ده هزار ریال به عنوان کمک مالی به هیئت مذکور، دریافت مبلغ پنج هزارریال توسط شاپور بافنده از نامبرده در حاشیه نامه آمده است.

  شماره آرشیو:  780-3134-8445الف

 • مجموعه بیست و هفتم

  نامه هیئت متوسلین به خامس آل عبا (ع) گیلانیان مقیم مرکز به تیمسار محمدعلی صفاری مبنی بر در خواست  پرداخت 3000ریال به منظور کمک به حسینیه هیئت مذکور جهت برپایی مجلس عزاداری محرم در سال 1356

  شماره آرشیو:  91-3018-6578ص

 • مجموعه بیست و هفتم

  نامه هیئت متوسلین به خامس آل عبا (ع) گیلانیان مقیم مرکز به تیمسار محمدعلی صفاری مبنی بر در خواست  پرداخت 2500ریال به منظور کمک به حسینیه هیئت مذکور جهت برپایی مجلس عزاداری محرم در سال 1351

  شماره آرشیو:  90-3018-6578ص

 • مجموعه بیست و هفتم

  دعوتنامه به محمدعلی مسعودی مدیر روزنامه پست تهران در سال 1332 و از حامیان کودتای 28 مرداد برای شرکت در مراسم روضه خوانی و سوگواری محرم از طرف شعبان جعفری معروف به بی مخ

  شماره آرشیو:  49-17-134م

 • مجموعه بیست و هفتم

  نامه خیلی محرمانه مبنی بر اعلام برقراری حکومت نظامی در مشهد همزمان با ایام اربعین حسینی(ع) و 28صفر، در دی ماه 1357

  شماره آرشیو:  19-300-7م

 • مجموعه بیست و هفتم

  اطلاعیه هیئت پیروان قرآن تهران و حومه خراسانیهای مقیم مرکز در مورد برپایی مجلس سوگواری به مدت ده شب در سال 1353

  شماره آرشیو:  1284-3006-147الف

 • مجموعه بیست و هفتم

  اطلاعیه کانون فرهنگی ایران جوان در مورد برگزار نشدن جشن آغار پنجاه و هشتمین سال تأسیس کانون به دلیل مصادف شدن روز سی ام آذر ماه 1356 با روز عاشورای حسینی

  شماره آرشیو:  36-4-112گ

 • مجموعه بیست و هفتم

  نامه محرمانه سرهنگ رستگار رئیس شهربانی خراسان به استانداری استان نهم مبنی بر لزوم مذاکره با آیت الله کفایی و آقای مشار قائم مقامی در برقراری امنیت در زمان سوگواری ایام محرم در سال 1334

  شماره آرشیو:  10-140-6م

 • مجموعه بیست و هفتم

  اعلام حکومت نظامی مبنی بر منع وعاظ از وارد شدن به امور سیاسی به دستور حاکم نظامی تهران، سرتیپ مرتضی یزدانپناه از فرماندهان تحت امر رضاخان سردار سپه

  شماره آرشیو:  11-30-167ر

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.