آیت الله سیدرضی الدین شیرازی درآیینه تصاویر

عالم عامل وفقیه وفیلسوف متعبد،حضرت آیت الله سید رضی الدین حسینی شیرازی(دامت برکاته) نواده میرزای بزرگ،مجددشیرازی وازروحانیون طراز اول شهرتهران درچند دهه اخیر محسوب می شود.وی اگر چه در چند دهه اخیر در حوزه تهران ونیز منزل شخصی اش،تنها به تدریس وفعالیت های علمی اشتغال داشته، اما با ابراز اطلاعات خاندانی خویش در باره نیای بزرگوارش آیت الله العظمی حاج میرزا محمد حسن شیرازی صاحب فتوای تحریم تنباکو،به ازدیاد معارف تاریخی دراین باره ونیز سیره بسیاری از علما واساتید خویش،کمک شایانی نموده است.

درروزهایی که برما گذشت وبه همت انجمن آقار ومفاخر فرهنگی،محفل بزرگداشتی برای این حکیم فرزانه برگزار شد که دررسانه ها ومحافل فرهنگی، بازتاب های نمایان داشت.به همین مناسبت،تصاویری از ادوار گوناگون حیات این عالم گرانمایه را به شما تقدیم می داریم.امید آنکه مقبول افتد.

تاریخ : 1395/08/15 09:25
 • آیت الله سیدرضی الدین شیرازی درآیینه تصاویر

  نمایی از نمازجماعت پرشکوه آیت الله العظمی حاج میرزا حسن شیرازی نیای آیت الله سیدرضی شیرازی/به گفته آیت الله سید رضی شیرازی،این تصویر توسط عکاس اعزامی ناصرالدین شاه قاجار برداشته شده است

 • آیت الله سیدرضی الدین شیرازی درآیینه تصاویر

  آیت الله العظمی حاج شیخ محمدکاظم شیرازی از اقوام واساتید شاخص آیت الله سید رضی شیرازی

 • آیت الله سیدرضی الدین شیرازی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید رضی شیرازی دردوران جوانی درتهران

 • آیت الله سیدرضی الدین شیرازی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید رضی شیرازی درکتابخانه شخصی خود درتهران

 • آیت الله سیدرضی الدین شیرازی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید رضی شیرازی درکنار دوست صمیمی اش آیت الله محی الدین انواری دردوران جوانی

 • آیت الله سیدرضی الدین شیرازی درآیینه تصاویر

   آیت الله سید رضی شیرازی درکنار دوست صمیمی اش آیت الله محی الدین انواری دردوران جوانی

 • آیت الله سیدرضی الدین شیرازی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید رضی شیرازی دردهه 40

 • آیت الله سیدرضی الدین شیرازی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید رضی شیرازی درکنار آیات وحجج اسلام:سیدهادی خسروشاهی،سید محمدصادق لواسانی وعلوی بروجردی دردهه40  درتهران

 • آیت الله سیدرضی الدین شیرازی درآیینه تصاویر

  1358. آیت الله سید رضی شیرازی پس از ترورتوسط گروه فرقان در یکی ازبیمارستان های تهران

 • آیت الله سیدرضی الدین شیرازی درآیینه تصاویر

  1365. آیت الله سید رضی شیرازی

 • آیت الله سیدرضی الدین شیرازی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید رضی شیرازی درکنار آیات وحجج اسلام:سید محمد روحانی،شیخ نصرالله شاه آبادی،شیخ محمود انصاری وعده ای از روحانیون در تهران دردهه 60

 • آیت الله سیدرضی الدین شیرازی درآیینه تصاویر

  1370. آیت الله سید رضی شیرازی درکنارآیت الله محمدرضا مهدوی کنی درآئین کلنگ زنی یکی از مساجد تهران

 • آیت الله سیدرضی الدین شیرازی درآیینه تصاویر

  1370. آیت الله سید رضی شیرازی درکنارآیت الله محمدرضا مهدوی کنی درآئین کلنگ زنی یکی از مساجد تهران

 • آیت الله سیدرضی الدین شیرازی درآیینه تصاویر

  1390. آیت الله سید رضی شیرازی درعیادت از دوست صمیمی اش آیت الله محی الدین انواری

 • آیت الله سیدرضی الدین شیرازی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید رضی شیرازی درحال اقامه نماز برپیکر آیت الله حاج شیخ یحیی نوری درحسینیه وی در تهران

 • آیت الله سیدرضی الدین شیرازی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید رضی شیرازی درحال عزیمت به مسجد شفا برای اقامه جماعت

 • آیت الله سیدرضی الدین شیرازی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید رضی شیرازی درحال انجام استخاره پس از اقامه جماعت در مسجد شفا

 • آیت الله سیدرضی الدین شیرازی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید رضی شیرازی درحال خواندن اذان برگوش یک نوزاد، پس از اقامه جماعت در مسجد شفا

 • آیت الله سیدرضی الدین شیرازی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید رضی شیرازی درحال گفت وگو با کتاب ماه فرهنگی-تاریخی یادآور،ارگان موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 • آیت الله سیدرضی الدین شیرازی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید رضی شیرازی درحال گفت وگو با کتاب ماه فرهنگی-تاریخی یادآور،ارگان موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.