گروه «فداییان اسلام» در دوران جنگ تحمیلی درآیینه تصاویر

گروهی که درآغازین ماههای جنگ تحمیلی با نام «فداییان اسلام»رخ نمود ودر عرصه جنگهای نامنظم توفیقات شاخصی به کف آورد،عمدتا از نیروهایی بود که درروزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کمیته 9 تهران یکدیگر را یافته بودند.این تشکل که با محوریت شهید سید مجتبی هاشمی نضج گرفت،درآغاز تحمیل جنگ از سوی عراق به ایران،با تهور ودر عین حال عدم برخورداری از بسیاری از جنگ افزارهای متعارف،توانست موفقیت های فراوانی را ازآن خود سازد والبته شهدا وجانبازانی را نیز تقدیم انقلاب کند.این موفقیتها تا پایه ای بود که امام خمینی رهبر کبیر انقلاب،شخصا ازآنان قدردانی نمود. پایه گذار این گروه یعنی سید مجتبی هاشمی، چند سال بعد درتهران،به دست منافقین به شهادت رسید.

تصاویری که پیش روی دارید،رهبر واعضای گروه فداییان اسلام را در ادوارگوناگون فعالیت های نظامی نشان می دهد.

تاریخ : 1395/08/15 08:45
 • گروه «فداییان اسلام» در دوران جنگ تحمیلی درآیینه تصاویر

  شهید سید مجتبی هاشمی پایه گذار گروه فداییان اسلام درآغاز جنگ تحمیلی

 • گروه «فداییان اسلام» در دوران جنگ تحمیلی درآیینه تصاویر

  1358. شهید سید مجتبی هاشمی پایه گذار گروه فداییان اسلام وبرخی یارانش دریکی از مانورهای شهری در تهران

 • گروه «فداییان اسلام» در دوران جنگ تحمیلی درآیینه تصاویر

  1358.مدرسه فیضیه قم،شهید سید مجتبی هاشمی پایه گذار گروه فداییان اسلام وبرخی یارانش در دیدار با امام خمینی

 • گروه «فداییان اسلام» در دوران جنگ تحمیلی درآیینه تصاویر

  1359.آیت الله سیدعلی خامنه ای درجمع رزمندگان گروه فداییان اسلام درآبادان

 • گروه «فداییان اسلام» در دوران جنگ تحمیلی درآیینه تصاویر

  1359.شهید محمدعلی رجایی درجمع رزمندگان گروه فداییان اسلام درآبادان

 • گروه «فداییان اسلام» در دوران جنگ تحمیلی درآیینه تصاویر

  1359.آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی درجمع رزمندگان گروه فداییان اسلام درآبادان

 • گروه «فداییان اسلام» در دوران جنگ تحمیلی درآیینه تصاویر

  1359.آیت الله شیخ صادق خلخالی درجمع رزمندگان گروه فداییان اسلام درآبادان

 • گروه «فداییان اسلام» در دوران جنگ تحمیلی درآیینه تصاویر

  1358. شهید سید مجتبی هاشمی پایه گذار گروه فداییان اسلام درکنار آیت الله سیدهادی خسروشاهی

 • گروه «فداییان اسلام» در دوران جنگ تحمیلی درآیینه تصاویر

  1359. شهید سید مجتبی هاشمی پایه گذار گروه فداییان اسلام درحال سخنرانی در جمع یارانش

 • گروه «فداییان اسلام» در دوران جنگ تحمیلی درآیینه تصاویر

  1359. شهید سید مجتبی هاشمی پایه گذار گروه فداییان اسلام وبرخی یارانش دریکی از مانورهای شهری در تهران

 • گروه «فداییان اسلام» در دوران جنگ تحمیلی درآیینه تصاویر

  1359.شهید دکتر مصطفی چمران درجمع رزمندگان گروه فداییان اسلام درآبادان

 • گروه «فداییان اسلام» در دوران جنگ تحمیلی درآیینه تصاویر

  1359.شهید دکتر مصطفی چمران درکنار شهید سید مجتبی هاشمی پایه گذار گروه فداییان اسلام دریکی از محورهای جنگی

 • گروه «فداییان اسلام» در دوران جنگ تحمیلی درآیینه تصاویر

  1359.شهید سید مجتبی هاشمی پایه گذار گروه فداییان اسلام ویارانش دریکی از محورهای جنگی

 • گروه «فداییان اسلام» در دوران جنگ تحمیلی درآیینه تصاویر

  1359.شهید سید مجتبی هاشمی پایه گذار گروه فداییان اسلام ویارانش دریکی از محورهای جنگی

 • گروه «فداییان اسلام» در دوران جنگ تحمیلی درآیینه تصاویر

  1359.شهید سید مجتبی هاشمی پایه گذار گروه فداییان اسلام دریکی از خیابان های شهر سوسنگرد

 • گروه «فداییان اسلام» در دوران جنگ تحمیلی درآیینه تصاویر

  1359.شهید سید مجتبی هاشمی پایه گذار گروه فداییان اسلام ویارانش دریکی از محورهای جنگی

 • گروه «فداییان اسلام» در دوران جنگ تحمیلی درآیینه تصاویر

  1359.شهید سید مجتبی هاشمی پایه گذار گروه فداییان اسلام ویارانش درحال اقامه نماز برپیکر یکی از همرزمان در روز عاشورا

 • گروه «فداییان اسلام» در دوران جنگ تحمیلی درآیینه تصاویر

  1359.شهید سید مجتبی هاشمی پایه گذار گروه فداییان اسلام ویارانش پس از اقامه نماز برپیکر یکی از همرزمان در روز عاشورا

 • گروه «فداییان اسلام» در دوران جنگ تحمیلی درآیینه تصاویر

  1359.شهید سید مجتبی هاشمی پایه گذار گروه فداییان اسلام ویارانش درحال اقامه نمازجماعت

 • گروه «فداییان اسلام» در دوران جنگ تحمیلی درآیینه تصاویر

  1359.شهید سید مجتبی هاشمی پایه گذار گروه فداییان اسلام درکنار مهندس مهدی چمران

 • گروه «فداییان اسلام» در دوران جنگ تحمیلی درآیینه تصاویر

  1359.شهید سید مجتبی هاشمی پایه گذار گروه فداییان اسلام درحاشیه یکی از جلسات توجیهی وهماهنگی عملیات

 • گروه «فداییان اسلام» در دوران جنگ تحمیلی درآیینه تصاویر

  1359.شهید سید مجتبی هاشمی پایه گذار گروه فداییان اسلام درحال کمک به یکی از جنگ زدگان

 • گروه «فداییان اسلام» در دوران جنگ تحمیلی درآیینه تصاویر

  1359.شهید سید مجتبی هاشمی پایه گذار گروه فداییان اسلام درحال عیادت ازیکی از جانبازان این گروه

 • گروه «فداییان اسلام» در دوران جنگ تحمیلی درآیینه تصاویر

  شهید سید مجتبی هاشمی پایه گذار گروه فداییان اسلام درآغاز جنگ تحمیلی

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 1
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.