«شهید آیت الله سید مصطفی خمینی درحلقه دوستان»درآیینه تصاویر

شهید والامقام آیت الله حاج سید مصطفی موسوی خمینی فرزند ارجمند وگرانمایه حضرت امام خمینی،علاوه بر مکانت والای عبادی وعلمی،درعرصه روابط اجتماعی نیز بس شاخص بود ودرمیان علما وطلاب،دوستانی صمیمی ووفادار داشت.درواقع،صرف نظر از تمامی کمالات علمی وعملی،وجود همین خصوصیت دروی،موجب گشته بود که دوستان مختلفی با مشرب های گوناگون داشته باشد وآنان نیز وی را به خصیصه مهر ووفاداری بشناسند.

تصاویری که درپی می آید،جلوه هایی از معاشرت های گوناگون او با دوستانی است که عمدتا از اعلام وفضلای شناخته شده حوزه بودند.یادش گرامی باد.

تاریخ : 1395/08/15 08:34
 • «شهید آیت الله سید مصطفی خمینی درحلقه دوستان»درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله سید مصطفی خمینی در کنار محمدحسین حائری یزدی(برادرهمسر)وحجت الاسلام سید محمدجلال تهرانی

 • «شهید آیت الله سید مصطفی خمینی درحلقه دوستان»درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله سید مصطفی خمینی در کنارآیات وحجج اسلام:حاج آقا مجتبی تهرانی،حاج آقا مرتضی تهرانی وحاج اشرف کاشانی از وعاظ تهران

 • «شهید آیت الله سید مصطفی خمینی درحلقه دوستان»درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله سید مصطفی خمینی در کناربرخی دوستان درحاشیه یکی از سفرها

 • «شهید آیت الله سید مصطفی خمینی درحلقه دوستان»درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله سید مصطفی خمینی در کنارآیت الله شیخ شهاب الدین اشراقی وبرخی دوستان درحاشیه یکی از سفرها

 • «شهید آیت الله سید مصطفی خمینی درحلقه دوستان»درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله سید مصطفی خمینی در کنارآیت الله شیخ شهاب الدین اشراقی وبرخی دوستان درحاشیه یکی از سفرها

 • «شهید آیت الله سید مصطفی خمینی درحلقه دوستان»درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله سید مصطفی خمینی در کنارآیت الله شیخ شهاب الدین اشراقی وبرخی دوستان درحاشیه یکی از سفرها

 • «شهید آیت الله سید مصطفی خمینی درحلقه دوستان»درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله سید مصطفی خمینی در کنارآیت الله شیخ شهاب الدین اشراقی ویکی از دوستان درحاشیه یکی از سفرها

 • «شهید آیت الله سید مصطفی خمینی درحلقه دوستان»درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله سید مصطفی خمینی در کنارآیات:محمدفاضل لنکرانی وشهاب الدین اشراقی درحاشیه یکی از سفرها

 • «شهید آیت الله سید مصطفی خمینی درحلقه دوستان»درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله سید مصطفی خمینی در کنارآیت الله سیدمحمدخامنه ای وبرخی دوستان درحاشیه یکی از سفرها

 • «شهید آیت الله سید مصطفی خمینی درحلقه دوستان»درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله سید مصطفی خمینی در کنارآیت الله سیدمحمدخامنه ای وبرخی دوستان درحاشیه یکی از سفرها

 • «شهید آیت الله سید مصطفی خمینی درحلقه دوستان»درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله سید مصطفی خمینی در کنارآیت الله سیدمحمدخامنه ای وبرخی دوستان درحاشیه یکی از سفرها

 • «شهید آیت الله سید مصطفی خمینی درحلقه دوستان»درآیینه تصاویر

   شهید آیت الله سید مصطفی خمینی در کناربرخی دوستان درحاشیه یکی از سفرها

 • «شهید آیت الله سید مصطفی خمینی درحلقه دوستان»درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله سید مصطفی خمینی در کنارآیت الله سید مرتضی فقیه مبرقعی وبرخی دوستان درحاشیه یکی از سفرها

 • «شهید آیت الله سید مصطفی خمینی درحلقه دوستان»درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله سید مصطفی خمینی در کنارآیات وحجج اسلام: محمدفاضل لنکرانی،شهاب الدین اشراقی، سید مرتضی فقیه مبرقعی،شیخ محمد حسین بروجردی وعلوی بروجردی درحاشیه یکی از سفرها

 • «شهید آیت الله سید مصطفی خمینی درحلقه دوستان»درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله سید مصطفی خمینی در کنارآیات وحجج اسلام: محمدفاضل لنکرانی،شهاب الدین اشراقی، سید مرتضی فقیه مبرقعی،شیخ محمد حسین بروجردی وعلوی بروجردی درحاشیه یکی از سفرها

 • «شهید آیت الله سید مصطفی خمینی درحلقه دوستان»درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله سید مصطفی خمینی در کنارآیات وحجج اسلام: محمدفاضل لنکرانی،شهاب الدین اشراقی، سید مرتضی فقیه مبرقعی،شیخ محمد حسین بروجردی سید محمود مرعشی نجفی درحاشیه یکی از سفرها

 • «شهید آیت الله سید مصطفی خمینی درحلقه دوستان»درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله سید مصطفی خمینی در کنارآیات وحجج اسلام: شهاب الدین اشراقی، سید مرتضی فقیه مبرقعی،شیخ محمد حسین بروجردی وعلوی بروجردی درحاشیه یکی از سفرها

 • «شهید آیت الله سید مصطفی خمینی درحلقه دوستان»درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله سید مصطفی خمینی در کنارآیات وحجج اسلام: شهاب الدین اشراقی، سید مرتضی فقیه مبرقعی،شیخ محمد حسین بروجردی وعلوی بروجردی درحاشیه یکی از سفرها

 • «شهید آیت الله سید مصطفی خمینی درحلقه دوستان»درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله سید مصطفی خمینی در کنارآیات وحجج اسلام: شهاب الدین اشراقی، سید مرتضی فقیه مبرقعی،شیخ محمد حسین بروجردی وعلوی بروجردی درحاشیه یکی از سفرها

 • «شهید آیت الله سید مصطفی خمینی درحلقه دوستان»درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله سید مصطفی خمینی در کنارآیات وحجج اسلام: شهاب الدین اشراقی، سید مرتضی فقیه مبرقعی،شیخ محمد حسین بروجردی وعلوی بروجردی درحاشیه یکی از سفرها

 • «شهید آیت الله سید مصطفی خمینی درحلقه دوستان»درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله سید مصطفی خمینی در کنارآیات وحجج اسلام: شهاب الدین اشراقی، سید مرتضی فقیه مبرقعی،شیخ محمد حسین بروجردی وعلوی بروجردی درحاشیه یکی از سفرها

 • «شهید آیت الله سید مصطفی خمینی درحلقه دوستان»درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله سید مصطفی خمینی در کنارآیات وحجج اسلام: شهاب الدین اشراقی، شیخ محمد حسین بروجردی وعلوی بروجردی درحاشیه یکی از سفرها

 • «شهید آیت الله سید مصطفی خمینی درحلقه دوستان»درآیینه تصاویر

  نجف.شهید آیت الله سید مصطفی خمینی در کنار حجت الاسلام والمسلمین سید احمد فهری ومیرزا اسماعیل دولابی 

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.