آیت الله سید روح الله خاتمی اردکانی در آیینه تصاویر

فقید سعید مرحوم آیت الله حاج سید روح الله خاتمی اردکانی،از روحانیان مهذب ومحبوب شهراردکان وامام جمعه شهریزد پس از شهادت آیت الله محمدصدوقی به شمار می رود.وی گذشته از سوابق سیاسی،به دلیل حسن سلوک با مردم خطه خویش،از نفوذی مطلوب دراین منطقه برخورداربود که جلوه هایی زیبا از ارتباط مردم با روحانیتِ خدوم را نمایان می ساخت.پیام نغز وتاریخی امام خمینی پس از رحلت آیت الله خاتمی ونیز توصیفات رهبر معظم انقلاب از ایشان،نمادهایی درشناخت این شخصیت زاهد ومربی موفق است.

تصاویری که پیش روی دارید،آن مرحوم را درادوارگوناگون نشان می دهد.

تاریخ : 1395/08/12 10:38
 • آیت الله سید روح الله خاتمی اردکانی در آیینه تصاویر

  آیت الله سیدروح الله خاتمی درکناردوتن ازدوستان دردوران طلبگی

 • آیت الله سید روح الله خاتمی اردکانی در آیینه تصاویر

  1347. آیت الله سیدروح الله خاتمی درکنارشهید آیت الله محمدصدوقی وحجت الاسلام والمسلمین محمدتقی فلسفی که برای تبلیغ به شهریزد سفرکرده بود

 • آیت الله سید روح الله خاتمی اردکانی در آیینه تصاویر

  1360. آیت الله سیدروح الله خاتمی درکنارشهید آیت الله محمدصدوقی دردیدار با امام خمینی

 • آیت الله سید روح الله خاتمی اردکانی در آیینه تصاویر

  آیت الله سید روح الله خاتمی اردکانی در آیینه تصاویر

  1360. آیت الله سیدروح الله خاتمی درکنارآیت الله سیدعلی خامنه ای

 • آیت الله سید روح الله خاتمی اردکانی در آیینه تصاویر

  1359. آیت الله سیدروح الله خاتمی درکنارشهید آیت الله محمدصدوقی وشهید آیت الله دکتر سید محمد بهشتی

 • آیت الله سید روح الله خاتمی اردکانی در آیینه تصاویر

  1361. آیت الله سیدروح الله خاتمی درکنار آیات:محمدفاضل لنکرانی،حسینعلی منتظری،علی مشکینی وناصرمکارم شیرازی

 • آیت الله سید روح الله خاتمی اردکانی در آیینه تصاویر

  1360.قم، آیت الله سیدروح الله خاتمی درکنارآیت الله سیدعلی خامنه ای

 • آیت الله سید روح الله خاتمی اردکانی در آیینه تصاویر

  1363.آیت الله سیدروح الله خاتمی درکنارآیت الله سیدعلی خامنه ای وآیت الله سیدجلال الدین طاهری اصفهانی در سمینارائمه جمعه

 • آیت الله سید روح الله خاتمی اردکانی در آیینه تصاویر

  1366.یزد، آیت الله سیدروح الله خاتمی درکنارآیت الله سیدعلی خامنه ای/درتصویر حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا ناصری امام جمعه کنونی یزد دیده می شود

 • آیت الله سید روح الله خاتمی اردکانی در آیینه تصاویر

  1360. آیت الله سیدروح الله خاتمی درکنارشهید آیت الله محمدصدوقی درجلسه با ائمه جمعه استان یزد

 • آیت الله سید روح الله خاتمی اردکانی در آیینه تصاویر

  1363.آیت الله سیدروح الله خاتمی درکنارآیت الله سیدجلال الدین طاهری اصفهانی در سمینارائمه جمعه

 • آیت الله سید روح الله خاتمی اردکانی در آیینه تصاویر

  1363. آیت الله سیدروح الله خاتمی درحال دعا، دریکی از سنگرهای رزمندگان دردوران جنگ

 • آیت الله سید روح الله خاتمی اردکانی در آیینه تصاویر

  1364. آیت الله سیدروح الله خاتمی درحال اقامه نماز برپیکر یکی از شهدای دوران دفاع مقدس

 • آیت الله سید روح الله خاتمی اردکانی در آیینه تصاویر

  1364. آیت الله سیدروح الله خاتمی درحال اقامه نماز برپیکر جمعی از شهدای دوران دفاع مقدس

 • آیت الله سید روح الله خاتمی اردکانی در آیینه تصاویر

  1360. آیت الله سیدروح الله خاتمی درحال ایراد خطبه های نمازجمعه یزد پس از شهادت آیت الله صدوقی

 • آیت الله سید روح الله خاتمی اردکانی در آیینه تصاویر

  1363. آیت الله سیدروح الله خاتمی درحاشیه اقامه یکی ازنمازهای جمعه

 • آیت الله سید روح الله خاتمی اردکانی در آیینه تصاویر

  1363. آیت الله سیدروح الله خاتمی درحال اقامه یکی ازنمازهای جمعه

 • آیت الله سید روح الله خاتمی اردکانی در آیینه تصاویر

  1364. آیت الله سیدروح الله خاتمی درحال اقامه یکی ازنمازهای جماعت درشهریزد

 • آیت الله سید روح الله خاتمی اردکانی در آیینه تصاویر

  1364. آیت الله سیدروح الله خاتمی درحال اقامه یکی ازنمازهای جماعت درشهریزد

 • آیت الله سید روح الله خاتمی اردکانی در آیینه تصاویر

  1364. آیت الله سیدروح الله خاتمی پس ازوصول جواهرات یکی از بانوان یزد برای کمک به جبهه های جنگ

 • آیت الله سید روح الله خاتمی اردکانی در آیینه تصاویر

  1366. آیت الله سیدروح الله خاتمی درکنارآیت الله سیدعلی خامنه ای درحاشیه اقامه نمازجماعت دریکی از قرارگاههای جنگی

 • آیت الله سید روح الله خاتمی اردکانی در آیینه تصاویر

  1366. آیت الله سیدروح الله خاتمی درکنارآیت الله سیدعلی خامنه ای درحاشیه اقامه نمازجماعت دریکی از قرارگاههای جنگی

 • آیت الله سید روح الله خاتمی اردکانی در آیینه تصاویر

  1362. آیت الله سیدروح الله خاتمی درحال سخن گفتن برای جمعی از رزمندگان در دوران دفاع مقدس

 • آیت الله سید روح الله خاتمی اردکانی در آیینه تصاویر

  1366. آیت الله سیدروح الله خاتمی اردکانی

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.