آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

عالم مجاهد مرحوم آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری همدانی،از پیشگامان مبارزات دینی –سیاسی در ایران معاصروازحامیان دیرین نهضت امام خمینی به شمار می رود.وی درپی آغاز این نهضت از سوی رهبر کبیر انقلاب به عنوان یکی از اعضای شورای روحانی جمعیت موتلفه اسلامی منصوب شد وپس از رویداد اعدام حسنعلی منصور،13 سال زندان را تحمل کرد.
 

وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مناصبی چون حاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی،نمایندگی مجلس شورای اسلامی،نمایندگی مجلس خبرگان رهبری وریاست مرکز رسیدگی به امور مساجد فعالیت نمود.تصاویری که پیش روی دارید،آیت الله انواری را در ادوار گوناگون حیات نشان می دهد.

تاریخ : 1395/07/12 14:09
 • آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ زین العابدین انواری والد آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری

 • آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری دردوران جوانی در تهران

 • آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درکنار آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی در سفروی به تهران دراواخر دهه20

 • آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری دراواخر دهه 30 درتهران

 • آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

   آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درکنار آیت الله سید رضی شیرازی دراواخر دهه 30 درتهران

 • آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری دریکی از هیئات مذهبی تهران در اواخر دهه 30 

 • آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درکنار شهید مهدی عراقی وحبیب الله عسگراولادی در زندان برازجان

 • آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  1357.نوفل لوشاتو،آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری دراقتدا به امام خمینی.درتصویر شهید آیت الله مرتضی مطهری نیز دیده می شود

 • آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  1357.نوفل لوشاتو،آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری دراقتدا به امام خمینی

 • آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  1357.نوفل لوشاتو،آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری دراقتدا به امام خمینی.درتصویر شهید آیت الله مرتضی مطهری نیز دیده می شود

 • آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  1357.نوفل لوشاتو،آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درکنار شهید آیت الله مرتضی مطهری وآیت الله حاج شیخ شهاب الدین اشراقی

 • آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  1357.قم، آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری به اتفاق شهید آیت الله مرتضی مطهری دردیدار با آیت الله حاج شیخ حسینعلی منتظری پس از آزادی وی از زندان

 • آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  1357. آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درکنار شهید آیت الله دکتر بهشتی در راهپیمایی روز عاشورا درتهران

 • آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  12 بهمن 1357.بهشت زهرای تهران، آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درکنار امام خمینی درلحظات حرکت ایشان به سوی جایگاه سخنرانی

 • آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  12 بهمن 1357.بهشت زهرای تهران، آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درکنار امام خمینی دراولین لحظات استفرار ایشان درجایگاه سخنرانی

 • آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  12 بهمن 1357.بهشت زهرای تهران، آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درکنار امام خمینی دراولین لحظات استقرار ایشان درجایگاه سخنرانی

 • آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درسال 1358

 • آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  مرداد1358.آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درکنار آیت الله سید محمود طالقانی در مجلس خبرگان قانون اساسی

 • آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  1360. آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری دریکی از جلسات مجلس شورای اسلامی

 • آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  1361. آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درکنار آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی دریکی از نمازهای جماعت در مجلس شورای اسلامی

 • آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  1366.حسینیه ارشاد، آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درکنار آیت الله سید علی خامنه ای در یکی از مسابقات حفظ وقرائت قرآن کریم

 • آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  1363. آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درکنارآیات :محمدعلی موحدی کرمانی وصادق احسان بخش

 • آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درسال 1362

 • آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  1363. آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درکنار فرزند ونواده خویش

 • آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  1370. آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری دریکی از مراسم نمازجمعه تهران در حرم امام خمینی.درتصویرآیات وحجج اسلام:سید احمد خمینی،محمدرضا مهدوی کنی،محمدرضا توسلی واحمدجنتی دیده می شوند.

 • آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  1372. آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درسفرحج

 • آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  1384.دیدار آیت الله سید موسی شبیری زنجانی با آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری

 • آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  1384.دیدار آیت الله سید رضی شیرازی با آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری

 • آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درکتابخانه منزل شخصی در واپسین سالیان حیات

 • آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درحال مطالعه جراید در واپسین سالیان حیات

 • آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری درآیینه تصاویر

  آیت الله حاج شیخ محی الدین انواری در واپسین روزهای حیات در بیمارستان

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.