شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآُیینه تصاویر(2)

بی تردید در دفتر تاریخ انقلاب اسلامی در خطه خراسان و درنگاهی کلان تر بسیاری از شهرهای ایران،نام شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد،به عنوان یکی از پیشگامان این حرکت عظیم ثبت شده است.خطابه های پرشور ونیز نستوهی و خستگی ناپذیری او،وی را برای عموم علاقمندان به مبارزات انقلاب،در مکانتی خاص قرار دارده بود.

اینک بار دیگر درآستانه سالروز شهادت آن عالم مجاهد، تصاویری از ادوار گوناگون حیات علمی و مبارزاتی او را به شما تقدیم می داریم.امید آنکه مقبول افتد.

تاریخ : 1395/07/10 10:32
 • شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآُیینه تصاویر(2)

  شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآیینه تصاویر(2)

  شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد در دوران نوجوانی وطلبگی

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآُیینه تصاویر(2)

  شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآیینه تصاویر(2)

  شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد در کنار دوتن از دوستان دردوران طلبگی

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآُیینه تصاویر(2)

  شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآیینه تصاویر(2)

  شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد در کنار عده ای از دوستان در یکی از پیاده رویهای اربعین درعراق

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآُیینه تصاویر(2)

  شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآیینه تصاویر(2)

  شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد در کنار چند تن از دوستان در حاشیه  یکی از مسافرتها

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآُیینه تصاویر(2)

  شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآیینه تصاویر(2)

  شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد در کنار یکی از دوستان دریکی از مسافرتها

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآُیینه تصاویر(2)

  شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآیینه تصاویر(2)

  شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد در کنارآیت الله عباس واعظ طبسی و برخی دوستان واطرافیان درحاشیه یکی از مسافرتها

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآُیینه تصاویر(2)

  شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآیینه تصاویر(2)

  شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد در کنار برخی دوستان واطرافیان درحاشیه یکی از مسافرتها

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآُیینه تصاویر(2)

  شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآیینه تصاویر(2)

  شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد در دهه 40

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآُیینه تصاویر(2)

  شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآیینه تصاویر(2)

  شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد درحال انجام یکی از سخنرانیها در دوران اوج گیری انقلاب درشهر مشهد

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآُیینه تصاویر(2)

  شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآیینه تصاویر(2)

  شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد درحال انجام یکی از سخنرانیها در دوران اوج گیری انقلاب درحرم رضوی(ع)

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآُیینه تصاویر(2)

  شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآیینه تصاویر(2)

  شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد درحال انجام یکی از سخنرانیها در دوران اوج گیری انقلاب درشهر مشهد

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآُیینه تصاویر(2)

  شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآیینه تصاویر(2)

  شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد درکنار آیت الله سیدعلی خامنه ای در یکی از راهپیماییهای انقلاب درشهر مشهد

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآُیینه تصاویر(2)

  شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآیینه تصاویر(2)

  شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد درکنار آیات: سیدعلی خامنه ای،میرزا جواد آقا تهرانی،عباس واعظ طبسی و...دریکی از مراسم غبارروبی از مضجع رضوی(ع)

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآُیینه تصاویر(2)

  شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآیینه تصاویر(2)

  شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد درسال 1358

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآُیینه تصاویر(2)

  شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآیینه تصاویر(2)

  1358. شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد درکنار یاسر عرفات و ابراهیم یزدی در سفر آنان به مشهد

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآُیینه تصاویر(2)

  شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآیینه تصاویر(2)

  1358. شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد در حاشیه یکی از جلسات سخنرانی خویش

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآُیینه تصاویر(2)

  شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآیینه تصاویر(2)

  1359. شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد درکنار حجج اسلام جعفر شجونی ومسیح مهاجری در حاشیه یکی از مسافرتها

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآُیینه تصاویر(2)

  شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآیینه تصاویر(2)

  1359. شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد درکنار حجت الاسلام مسیح مهاجری در حاشیه یکی از مسافرتها

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآُیینه تصاویر(2)

  شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآیینه تصاویر(2)

  1359. شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد درکنار هیئت اعزامی حزب جمهوری اسلامی در حرم حضرت زینب(س) در دمشق

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآُیینه تصاویر(2)

  شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآیینه تصاویر(2)

  1359. شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد درکنار هیئت اعزامی حزب جمهوری اسلامی بر مزار دکترعلی شریعتی در دمشق

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآُیینه تصاویر(2)

  شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآیینه تصاویر(2)

  1359. شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد درکناربرادر وجمعی از اقوام

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآُیینه تصاویر(2)

  شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآیینه تصاویر(2)

  1360. شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد درکنارآیات محمدرضا مهدوی کنی وعباس واعظ طبسی در حاشیه یکی از مراسم غبارروبی از مضجع رضوی(ع)

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآُیینه تصاویر(2)

  شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآیینه تصاویر(2)

  1360. شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد

 • شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآُیینه تصاویر(2)

  شهید حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد درآیینه تصاویر(2)

  1360.نمایی از مراسم پرشکوه تشییع پیکرشهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد در حرم رضوی(ع)

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.