آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

عالم مجاهد مرحوم آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی،از سابقون نهضت اسلامی ویاران دیرین رهبر کبیر انقلاب اسلامی به شمار می رود.وی در جریان مبارزات منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی وبه ویژه در چارچوب تشکل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،تلاشی وسیع وهمه جانبه داشت که اسناد آن در آثار تاریخی مربوطه درج شده است. وی پس از انقلاب نیز در سمتهایی چون نمایندگی امام خمینی در سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی،عضویت در مجالس خبرگان قانون اساسی وخبرگان رهبری، عضویت در شورای نگهبان وامام جمعه گی تهران ایفای نقش نمود.

تصاویری که پیش روی دارید، آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی را در ادوار گوناگون حیات نشان می دهد.

تاریخ : 1395/06/17 10:07
 • آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  1358. آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی دریکی از مراسم در حوزه علمیه قم

 • آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  1356.منچسترانگلستان، آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی درکنار علامه سید محمد حسین  طباطبایی در سفر استعلاجی 

 • آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  1356.منچسترانگلستان، آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی درکنار علامه سید محمد حسین طباطبایی وشهید آیت الله مرتضی مطهری در سفر استعلاجی

 • آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  1356.منچسترانگلستان، آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی درکنار علامه سید محمد حسین طباطبایی وشهید آیت الله مرتضی مطهری در سفر استعلاجی

 • آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  1358. آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی درکنارامام خمینی وآیت الله سید محمدباقر خوانساری، در بیت ایشان درقم

 • آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  1358.قم، آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی به اتفاق اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی درکنارامام خمینی

 • آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  18 مرداد1358.افتتاحیه مجلس خبرگان قانون اساسی، آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی درگفت وگو با آیات محمدمفتح ومحمدمهدی ربانی املشی

 • آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  1363. آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در جایگاه هیئت رئیسه اولین دوره از مجلس خبرگان رهبری

 • آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  1363. آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی درکنار آیت الله خامنه ای به هنگام حضور اعضای اولین دوره از مجلس خبرگان رهبری درنهاد ریاست جمهوری

 • آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  1363. آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی درکنار اعضای مجلس خبرگان رهبری به هنگام حضور آنان درنهاد ریاست جمهوری

 • آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  1363. آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی درکنار اعضای مجلس خبرگان رهبری به هنگام حضور آنان درنهاد ریاست جمهوری

 • آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  1363. آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی درکنار اعضای اولین دوره از مجلس خبرگان رهبری 

 • آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  1364. آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی به هنگام یک گفت وشنود رادیوتلویزیونی در دوران نمایندگی امام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.درتصویر آیت الله عبدالنبی نمازی ومحسن رفیق دوست دیده می شوند

 • آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  1365. آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی درکنار آیت الله محمدرضا مهدوی کنی

 • آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  1363. آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی درسفر به هندوستان.درتصویر حجج اسلام شیخ غلامرضا گلسرخی وشیخ عباسعلی سرفرازی دیده می شوند

 • آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  1362. آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی درکنار آیت الله محمدمهدی ربانی املشی

 • آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  1368. آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در حال سخنرانی پیش از خطبه در اولین نماز جمعه پس از رحلت امام خمینی

 • آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  1371. آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی درکنار رهبر معظم انقلاب در سفر به خرم آباد

 • آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  1372. آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در حال سخنرانی در یکی از تجمعات سالانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  1375.مشهد مقدس، آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی درعیادت از آیت الله سید علینقی طبسی حائری

 • آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  1387. آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی درآخرین گفت وشنود با «موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران»

 • آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در آیینه تصاویر

  1387. آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی درآخرین گفت وشنود با «موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران»

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.