«تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

مبارز نامدار شهید حاج مهدی عراقی،پس از رحلت آیت الله العظمی بروجردی (قده)ودر جست وجوی مرجع تقلید جدید،با نام وشخصیت امام خمینی آشنا شد ودل گرو وی نهاد. حاج مهدی که سابقه عضویت در گروه فداییان اسلام را در کارنامه خویش داشت،امام را تجسم آرمانهای برآورده نشده خویش یافت وتا واپسین لحظات حیات در طریق وی گام زد.

تصاویری که پیش روی دارید، شهید حاج مهدی عراقی را در ادوار گوناگون حیات خویش، در کنار امام خمینی نشان می دهد.

تاریخ : 1395/06/07 15:16
 • «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  1357.نوفل لوشاتو،شهید حاج مهدی عراقی همراه ومحافظ امام خمینی

 • «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  1357.نوفل لوشاتو،شهید حاج مهدی عراقی همراه ومحافظ امام خمینی

 • «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  1357.نوفل لوشاتو،شهید حاج مهدی عراقی همراه ومحافظ امام خمینی

 • «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  1357.نوفل لوشاتو،شهید حاج مهدی عراقی همراه ومحافظ امام خمینی

 • «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  1357.نوفل لوشاتو،شهید حاج مهدی عراقی همراه ومحافظ امام خمینی

 • «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  1357.نوفل لوشاتو،شهید حاج مهدی عراقی همراه ومحافظ امام خمینی

 • «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  1357.نوفل لوشاتو،شهید حاج مهدی عراقی همراه ومحافظ امام خمینی

 • «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  1357.نوفل لوشاتو،شهید حسام عراقی (فرزند شهید حاج مهدی عراقی)درکنارتصویر امام خمینی

 • «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  12 بهمن 1357.سالن فرودگاه مهرآباد تهران، شهید حاج مهدی عراقی همراه ومحافظ امام خمینی

 • «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  12 بهمن 1357.سالن فرودگاه مهرآباد تهران، شهید حاج مهدی عراقی همراه ومحافظ امام خمینی

 • «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  12 بهمن 1357.سالن فرودگاه مهرآباد تهران، شهید حاج مهدی عراقی همراه ومحافظ امام خمینی

 • «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  اسفند 1357.قم،حرم حضرت معصومه(س)، شهید حاج مهدی عراقی همراه ومحافظ امام خمینی

 • «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  اسفند 1357.قم،حرم حضرت معصومه(س)، شهید حاج مهدی عراقی همراه ومحافظ امام خمینی

 • «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  اسفند 1357.قم،حرم حضرت معصومه(س)، شهید حاج مهدی عراقی همراه ومحافظ امام خمینی

 • «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

   اسفند 1357.قم، شهید حاج مهدی عراقی درگفت وگو با امام خمینی

 • «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

   اسفند 1357.قم، شهید حاج مهدی عراقی همراه ومحافظ امام خمینی

 • «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  اسفند 1357.قم، شهید حاج مهدی عراقی همراه ومحافظ امام خمینی

 • «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

   اسفند 1357.قبرستان بقیع قم، شهید حاج مهدی عراقی همراه ومحافظ امام خمینی

 • «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  خرداد 1357.قم،حرم امامزاده علی بن جعفر(ع)، شهید حاج مهدی عراقی همراه ومحافظ امام خمینی

 • «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  «تعامل دیرین شهید مهدی عراقی با امام خمینی»درآیینه تصاویر

  خرداد 1357.قم،حرم امامزاده علی بن جعفر(ع)، شهید حاج مهدی عراقی همراه ومحافظ امام خمینی

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.