شهید دکتر سید حسن آیت درآئینه تصاویر(2)

شهید دکتر سید حسن آیت از چهره های نمادین مواجهه با نفاق والتقاط در دوران معاصر به شمار می رود،چه اینکه عملکرد او درطول زندگی کوتاه اما پرفراز ونشیبی که پشت سر گذاشت،شاهد براین مدعاست.بازار بحث وتحلیل درباره ایده وآرمان وی نیز،با سپری گشتن 35 سال از شهادتش،همچنان گرم وپررونق است واین نشان می دهد که نقش آفرینی فکری وسیاسی آیت، درغیبت او هم تداوم داشته است.

اینک درسالروزشهادت وی ،گزارش تصویری دیگری از اورا به شما تقدیم می داریم.

تاریخ : 1395/05/17 12:01
 • شهید دکتر سید حسن آیت درآئینه تصاویر(2)

  شهید دکتر سید حسن آیت درآیینه تصاویر(2)

  1340.اصفهان،شهید دکتر سید حسن آیت در کنگره حزب زحمتکشان ملت ایران

 • شهید دکتر سید حسن آیت درآئینه تصاویر(2)

  شهید دکتر سید حسن آیت درآیینه تصاویر(2)

  1340.اصفهان،شهید دکتر سید حسن آیت در کنگره حزب زحمتکشان ملت ایران

 • شهید دکتر سید حسن آیت درآئینه تصاویر(2)

  شهید دکتر سید حسن آیت درآیینه تصاویر(2)

  1340.اصفهان،شهید دکتر سید حسن آیت در کنگره حزب زحمتکشان ملت ایران

 • شهید دکتر سید حسن آیت درآئینه تصاویر(2)

  شهید دکتر سید حسن آیت درآیینه تصاویر(2)

  1340. شهید دکتر سید حسن آیت به همراه هیئت اجرائیه حزب زحمتکشان ملت ایران دردیدار با دکتر علی امینی

 • شهید دکتر سید حسن آیت درآئینه تصاویر(2)

  شهید دکتر سید حسن آیت درآیینه تصاویر(2)

  1359. شهید دکتر سید حسن آیت درمحوطه مجلس شورای اسلامی

 • شهید دکتر سید حسن آیت درآئینه تصاویر(2)

  شهید دکتر سید حسن آیت درآیینه تصاویر(2)

  1358. شهید دکتر سید حسن آیت درکنار فرزندش سید محسن آیت در منزل شخصی

 • شهید دکتر سید حسن آیت درآئینه تصاویر(2)

  شهید دکتر سید حسن آیت درآیینه تصاویر(2)

  1358. شهید دکتر سید حسن آیت درمراسم ازدواج مهندس سید احمد کاشانی فرزند آیت الله کاشانی

 • شهید دکتر سید حسن آیت درآئینه تصاویر(2)

  شهید دکتر سید حسن آیت درآیینه تصاویر(2)

  1358. شهید دکتر سید حسن آیت دریکی از مراسم صبحگاه ارتش جمهوری اسلامی درکنار مهندس مهدی بازرگان،آیت الله منتظری وآیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی

 • شهید دکتر سید حسن آیت درآئینه تصاویر(2)

  شهید دکتر سید حسن آیت درآیینه تصاویر(2)

  1358. شهید دکتر سید حسن آیت درحاشیه حضور وسخنرانی در جمع برخی دانش آموزان شهر اصفهان

 • شهید دکتر سید حسن آیت درآئینه تصاویر(2)

  شهید دکتر سید حسن آیت درآیینه تصاویر(2)

  1358. شهید دکتر سید حسن آیت درحاشیه حضور وسخنرانی در جمع برخی دانش آموزان شهر اصفهان

 • شهید دکتر سید حسن آیت درآئینه تصاویر(2)

  شهید دکتر سید حسن آیت درآیینه تصاویر(2)

  1358. شهید دکتر سید حسن آیت درحال سخنرانی در جمع برخی دانش آموزان شهر اصفهان

 • شهید دکتر سید حسن آیت درآئینه تصاویر(2)

  شهید دکتر سید حسن آیت درآیینه تصاویر(2)

  1358. شهید دکتر سید حسن آیت درحال سخنرانی در جمع کارکنان روزنامه اطلاعات

 • شهید دکتر سید حسن آیت درآئینه تصاویر(2)

  شهید دکتر سید حسن آیت درآیینه تصاویر(2)

  1358. شهید دکتر سید حسن آیت درکنار آیت الله بهشتی وآیت الله منتظری در مجلس خبرگان قانون اساسی

 • شهید دکتر سید حسن آیت درآئینه تصاویر(2)

  شهید دکتر سید حسن آیت درآیینه تصاویر(2)

  1358. شهید دکتر سید حسن آیت درکنارشهید محمدمنتظری ودکتر ابراهیم اسرافیلیان در فرودگاه مهرآباد تهران

 • شهید دکتر سید حسن آیت درآئینه تصاویر(2)

  شهید دکتر سید حسن آیت درآیینه تصاویر(2)

  1359. شهید دکتر سید حسن آیت درکنارآیت الله خامنه ای وجمعی از نمایندگان دوره اول مجلس شورای اسلامی در دیدار با امام خمینی

 • شهید دکتر سید حسن آیت درآئینه تصاویر(2)

  شهید دکتر سید حسن آیت درآیینه تصاویر(2)

  1359. شهید دکتر سید حسن آیت درکنارجواد خردیار راننده ومحافظش پس از یکی از جلسات مجلس شورای اسلامی

 • شهید دکتر سید حسن آیت درآئینه تصاویر(2)

  شهید دکتر سید حسن آیت درآیینه تصاویر(2)

  14 مرداد 1360.اتوموبیل شهید دکتر آیت پس از واقعه ترور وی در برابر منزل شخصی

 • شهید دکتر سید حسن آیت درآئینه تصاویر(2)

  شهید دکتر سید حسن آیت درآیینه تصاویر(2)

  14 مرداد 1360.نمایی از داخل اتوموبیل شهید دکتر آیت پس از واقعه ترور وی در برابر منزل شخصی

 • شهید دکتر سید حسن آیت درآئینه تصاویر(2)

  شهید دکتر سید حسن آیت درآیینه تصاویر(2)

  14 مرداد 1360.نمایی از داخل اتوموبیل شهید دکتر آیت پس از واقعه ترور وی در برابر منزل شخصی

 • شهید دکتر سید حسن آیت درآئینه تصاویر(2)

  شهید دکتر سید حسن آیت درآیینه تصاویر(2)

  14 مرداد 1360.پیکرشهید دکترسید حسن آیت درپزشکی قانونی

 • شهید دکتر سید حسن آیت درآئینه تصاویر(2)

  شهید دکتر سید حسن آیت درآیینه تصاویر(2)

  15 مرداد1360.نمایی از مراسم تشییع پیکر شهید دکتر سید حسن آیت از برابر مجلس شورای اسلامی

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.