امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

درآمد:

در پنجمین روز از مردادماه 1358،آغازین نمازجمعه تهران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دستور امام خمینی رهبر کبیر انقلاب وبه امامت عالم مجاهد  آیت الله سید محمود طالقانی در زمین چمن دانشگاه تهران برگزار شد.ازآن پس وتا هم اینک،نمازجمعه در سراسر کشور به پایگاه ترویج اندیشه های دینی وانقلابی مبدل والهام بخش نیروهای وفادار به نظام اسلامی گشت.

تصاویری که پیش روی دارید،تنی چند از امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی را در حال انجام این فریضه عبادی-سیاسی نشان می دهد.

تاریخ : 1395/05/05 14:31
 • امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  مرداد1358.آیت الله سید محمود طالقانی در حال استقرار درجایگاه ایراد خطبه های نمازجمعه تهران

 • امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  مرداد1358.آیت الله سید محمود طالقانی در حال اقامه نماز جمعه در پایان راهپیمایی اولین روز جهانی قدس

 • امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  17شهریور 1358. مرداد1358.آیت الله سید محمود طالقانی در حال ایراد خطبه های نمازجمعه در بهشت زهرای تهران

 • امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  17شهریور 1358. مرداد1358.آیت الله سید محمود طالقانی در حال اقامه نمازجمعه در بهشت زهرای تهران

 • امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  1358.آیت الله شیخ حسینعلی منتظری در حال ایراد خطبه های نمازجمعه دردانشگاه تهران

 • امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  1358.آیت الله شیخ حسینعلی منتظری در حال اقامه نمازجمعه دردانشگاه تهران

 • امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  1358.آیت الله شیخ حسینعلی منتظری در حاشیه حضور در نمازجمعه دردانشگاه تهران

 • امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  1358.آیت الله سید علی خامنه ای درحال ایراد اولین خطبه نمازجمعه خویش در دانشگاه تهران

 • امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  1358.آیت الله سید علی خامنه ای درحال ایراد خطبه نمازجمعه در دانشگاه تهران

 • امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  1358.آیت الله سید علی خامنه ای درحال اقامه نمازجمعه در دانشگاه تهران

 • امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  1359.آیت الله سید علی خامنه ای درحال اقامه نمازجمعه در دانشگاه تهران

 • امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  1359.آیت الله سید علی خامنه ای درحاشیه اقامه نمازجمعه در دانشگاه تهران

 • امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  1359.آیت الله سید علی خامنه ای درحاشیه اقامه نمازجمعه در دانشگاه تهران

 • امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  1359.آیت الله سید علی خامنه ای درحاشیه اقامه نمازجمعه در دانشگاه تهران

 • امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  1362 آیت الله سید علی خامنه ای درحال ایراد خطبه نمازجمعه در دانشگاه تهران

 • امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  1366. آیت الله سید علی خامنه ای درحال ایراد خطبه نمازجمعه در دانشگاه تهران

 • امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  1361.آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی درحال ایراد خطبه نمازجمعه در دانشگاه تهران

 • امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  1362.آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی درحال اقامه نمازجمعه در دانشگاه تهران

 • امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  1362.آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی درحال اقامه نمازجمعه در دانشگاه تهران

 • امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  1360.آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی درحال ایراد خطبه نمازجمعه در دانشگاه تهران

 • امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  1360.آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی درحال اقامه نمازجمعه در دانشگاه تهران

 • امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  امامان جمعه تهران در دهه اول نظام اسلامی درآیینه تصاویر

  1360.آیت الله محمد امامی کاشانی درحال ایراد خطبه نمازجمعه در دانشگاه تهران 

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.